Słowo Boże na każdy dzień: Wejście w życie | Fragment 501

18 października 2021

Im bardziej wprowadzasz prawdę w życie, tym bardziej jesteś opanowany przez prawdę, tym więcej miłości Boga posiadasz, a także tym bardziej błogosławiony jesteś przez Boga. Jeśli twoja praktyka zawsze będzie tak wyglądała, miłość Boga do ciebie stopniowo pozwoli ci widzieć w taki sposób, w jaki Piotr poznał Boga: Piotr powiedział, że Bóg nie tylko miał mądrość, aby stworzyć niebo, ziemię i wszystkie rzeczy, ale także by dokonać prawdziwego dzieła w ludziach. Piotr powiedział, że Bóg jest godzien miłości ludzi nie tylko za to, że stworzył niebo, ziemię i wszystkie rzeczy, ale przede wszystkim za to, że potrafił stworzyć człowieka, zbawić go, udoskonalić i obdarzyć swoją miłością. Piotr powiedział także, że jest w Bogu wiele tego, co warte jest miłości człowieka. Piotr powiedział do Jezusa: „Czy stworzenie nieba, ziemi i wszystkich rzeczy jest jedynym powodem, dla którego zasługujesz na ludzką miłość? Więcej jest w Tobie rzeczy wartych miłości. Działasz i poruszasz się w prawdziwym życiu, Twój duch dotyka mego wnętrza, dyscyplinujesz mnie i napominasz – te rzeczy są jeszcze bardziej godne miłości ludzi”. Jeśli chcesz ujrzeć miłość Boga i doświadczyć jej, musisz zgłębiać oraz poszukiwać w prawdziwym życiu i musisz chcieć odrzucić potrzeby własnego ciała. Musisz uczynić to postanowienie. Musisz być kimś, kto jest zdeterminowany, kto jest zdolny zaspokoić Boga we wszelkich aspektach, kto nie jest leniwy, kto nie pragnie uciech cielesnych, kto nie żyje dla ciała, lecz dla Boga. Mogą się zdarzyć chwile, gdy nie zadowolisz Boga, a to z powodu niezrozumienia Jego woli. Następnym razem, choć będzie to wymagało większego wysiłku, musisz zadowolić Boga, a nie swoje ciało. Jeśli zaczniesz doświadczać w ten sposób, poznasz Boga. Zrozumiesz, że Bóg może stworzyć niebo, ziemię i wszystkie rzeczy; że stał się ciałem, aby ludzie mogli Go naprawdę zobaczyć, a także prawdziwie nawiązać z Nim więź; przekonasz się, że jest w stanie chodzić między ludźmi oraz że Jego Duch może udoskonalić ludzi w prawdziwym życiu, co z kolei pozwala im dostrzec Jego wspaniałość i doświadczyć Jego dyscypliny, Jego karcenia i Jego błogosławieństw. Jeśli zawsze będziesz doświadczał w taki sposób, w twoim prawdziwym życiu staniesz się nierozłączny z Bogiem. A jeśli pewnego dnia twój związek z Bogiem przestanie być normalny, zdołasz znieść napomnienie i poczujesz skruchę. Jeśli Twój związek z Bogiem będzie normalny, nigdy nie zechcesz Go opuścić. A kiedy pewnego dnia Bóg powie, że cię opuszcza, poczujesz lęk i powiesz, że wolałbyś umrzeć niż zostać opuszczonym przez Boga. Kiedy już ogarną cię takie uczucia, wówczas poczujesz, że nie jesteś w stanie opuścić Boga, i w ten oto sposób zdobędziesz oparcie i będziesz mógł prawdziwie cieszyć się miłością Boga.

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele

Częściej praktykuj prawdę, a będziesz bardziej błogosławiony przez Boga

Bóg błogosławi tych, co mają wizję, posiadają prawdę i wiedzę, prawdziwie Go kochają. By ujrzeć Bożą miłość, musisz wprowadzać prawdę w życie, przełknąć ból, porzucić to, co kochasz, byś mógł podobać się Bogu. Mimo łez, które może wypłaczesz, musisz Boże serce zadowalać. Będziesz błogosławiony, a Twój ból sprowadzi dzieło Ducha Świętego. Doświadczając Bożych słów, żyjąc prawdziwie, ludzie zobaczą, zobaczą piękno Boga. Pokochają Go prawdziwie, gdy poznają Jego miłość. Gdy praktykujesz prawdę, błogosławi tobie Bóg. Gdy praktykujesz prawdę, więcej jej posiadasz. Gdy praktykujesz prawdę, Bóg kocha cię jeszcze bardziej.

Jeśli zawsze praktykujesz tak, z czasem ujrzysz Bożą miłość w sobie. Poznasz Boga, jak poznał Piotr, że Bóg ma nie tylko mądrość stwarzania nieba i ziemi i wszechrzeczy, ale również posiada mądrość czynienia prawdziwego dzieła w ludziach. Piotr rzekł: Bóg jest godzien ludzkiej miłości, bo On uczynił niebo i ziemię i wszystko, co istniało. Ponieważ to Bóg stworzył człowieka, może go zbawić i udoskonalić, Bóg daje ludziom miłość swą. Tak wiele można w Nim pokochać. Doświadczając Bożych słów, żyjąc prawdziwie, ludzie zobaczą, zobaczą piękno Boga. Pokochają Go prawdziwie, gdy poznają Jego miłość. Gdy praktykujesz prawdę, błogosławi tobie Bóg. Gdy praktykujesz prawdę, więcej jej posiadasz. Gdy praktykujesz prawdę, Bóg kocha cię jeszcze bardziej. Gdy praktykujesz prawdę, błogosławi tobie Bóg. Gdy praktykujesz prawdę, więcej jej posiadasz. Gdy praktykujesz prawdę, Bóg kocha cię jeszcze bardziej.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze