Słowo Boże na każdy dzień | „Ci, którzy kochają Boga, będą zawsze żyć w Jego świetle” | Fragment 500

Słowo Boże na każdy dzień | „Ci, którzy kochają Boga, będą zawsze żyć w Jego świetle” | Fragment 500

136 |14 września 2020

Bóg wykorzystuje rzeczywistość i nadejście faktów, aby uczynić ludzi doskonałymi; słowa Boże dokonują części Jego udoskonalenia ludzi, a jest to dzieło przewodnictwa i otwarcia drogi. Co oznacza, że w Bożych słowach musisz znaleźć ścieżkę praktyki i musisz znaleźć wiedzę o wizjach. Poprzez zrozumienie tych rzeczy, człowiek zdobędzie ścieżkę oraz wizje w praktyce i będzie mógł doznać oświecenia słowami Boga. Będzie mógł pojąć, że te rzeczy pochodzą od Boga i będzie w stanie wiele rozeznać. Po uzyskaniu zrozumienia ludzie muszą natychmiast wejść w tę rzeczywistość i muszą używać słów Boga, aby zadowolić Go w swym realnym życiu. Bóg cię poprowadzi we wszystkim i wskaże ci ścieżkę praktyki. Sprawi, że poczujesz, że jest On taki piękny. Pozwoli ci zobaczyć, że każdy etap Bożej pracy w tobie jest po to, aby uczynić cię doskonałym. Jeśli chcesz zobaczyć Bożą miłość, jeśli chcesz naprawdę doświadczyć Bożej miłości, musisz wejść głęboko w rzeczywistość. Musisz wejść głęboko w prawdziwe życie i zobaczyć, że wszystko, co Bóg robi, jest miłością i zbawieniem. A także, że służy temu, by ludzie mogli pozostawić za sobą to, co jest nieczyste i by udoskonalili w sobie te rzeczy, które nie są w stanie zadowolić Boga. Bóg używa słów, aby zaspokajać potrzeby człowieka, jednocześnie tworząc środowiska w prawdziwym życiu, które pozwalają ludziom doświadczać, a jeśli ludzie jedzą i piją wiele Bożych słów, wówczas, gdy faktycznie wprowadzają je w życie, mogą rozwiązać wszystkie trudności w swoim życiu, używając wielu Słów Boga. Oznacza to, że musisz mieć słowa Boga, aby wejść w głąb rzeczywistości; jeśli nie będziesz jadł i pił słów Boga, a także nie będziesz miał dzieła Bożego, nie znajdziesz swej drogi w prawdziwym życiu. Jeśli nigdy nie będziesz jadł i pił słów Boga, będziesz zaskoczony, gdy coś ci się stanie. Wiesz tylko, że masz kochać Boga i nie jesteś zdolny do dokonania rozeznania, a także nie masz żadnej ścieżki praktyki; czujesz zamęt w głowie i dezorientację, a czasami nawet wierzysz, że zaspokajając ciało, zaspokajasz Boga – wszystko to jest konsekwencją tego, że nie jesz i nie pijesz słów Boga. To znaczy, że jeśli nie masz pomocy słów Bożych i tylko chodzisz po omacku w rzeczywistości, to z gruntu nie jesteś w stanie znaleźć swej ścieżki praktyki. Tacy ludzie po prostu nie rozumieją, co to znaczy wierzyć w Boga, a jeszcze mniej rozumieją, co to znaczy kochać Boga. Jeśli dzięki oświeceniu i wskazówkom Bożych słów często modlisz się, zgłębiasz i szukasz – a w ten sposób odkrywasz to, co powinieneś wcielić w życie, znajdujesz okazje dla dzieła Ducha Świętego, prawdziwie współpracujesz z Bogiem i nie czujesz mętliku w głowie i dezorientacji – to znajdziesz wówczas ścieżkę w prawdziwym życiu i naprawdę zadowolisz Boga. Gdy Go zadowolisz, wewnątrz siebie znajdziesz Jego przewodnictwo i będziesz szczególnie błogosławiony przez Boga, który da ci poczucie przyjemności: Poczujesz się szczególnie zaszczycony, że zadowoliłeś Boga. Poczujesz wewnątrz szczególną jasność, a w swoim sercu będziesz czysty i spokojny, twoje sumienie będzie pocieszone oraz wolne od oskarżeń i poczujesz przyjemność we wnętrzu, kiedy zobaczysz swych braci i siostry. To właśnie oznacza cieszyć się Bożą miłością i tylko to naprawdę znaczy cieszyć się Bogiem. Ludzie osiągają stan rozkoszowania się Bożą miłością przez doświadczenie: doświadczając trudności i doświadczając realizacji prawdy otrzymują Boże błogosławieństwa. Jeśli mówisz tylko, że Bóg naprawdę cię kocha, że Bóg zapłacił wysoką cenę za ludzi, że cierpliwie i życzliwie wypowiedział tak wiele słów oraz że zawsze ratuje ludzi, twoje wypowiadanie tych słów jest tylko jedną stroną cieszenia się Bogiem. Bardziej prawdziwą radością byłoby, gdyby ludzie realizowali prawdę w swoim rzeczywistym życiu, po czym będą mieć w sercach spokój i jasność. Poczują się tak poruszeni wewnętrznie. Poczują też, że Bóg jest taki godny miłości. Poczujesz, że cena, jaką zapłaciłeś, jest tego warta. Zapłaciwszy wysoką cenę w swych wysiłkach, będziesz wewnątrz szczególnie rozjaśniony: Poczujesz, że naprawdę cieszysz się Bożą miłością i zrozumiesz, że Bóg dokonał dzieła zbawienia w ludziach, że Jego oczyszczanie ludzi przychodzi po to, aby sprawić, że będą naprawdę czyści, i że Bóg poddaje ludzi próbie, aby sprawdzić, czy naprawdę Go kochają. Jeśli zawsze w ten sposób będziesz realizować prawdę, stopniowo pojmiesz jasno wiele dzieł Bożych, a wtedy zawsze będziesz czuł, że słowa Boga do ciebie są jasne jak kryształ. Jeśli potrafisz wyraźnie pojąć wiele prawd, poczujesz, że wszystkie sprawy są łatwe do zrealizowania, że możesz przezwyciężyć tę kwestię, a także przezwyciężyć tamtą pokusę i zobaczysz, że nic nie jest dla ciebie problemem. Sprawi to, że się staniesz taki wolny i wyzwolony. W takiej chwili będziesz się cieszył Bożą miłością i spłynie na ciebie prawdziwa miłość Boża. Bóg błogosławi tych, którzy mają wizje, którzy mają prawdę, którzy mają wiedzę i którzy prawdziwie Go kochają. Jeśli ludzie chcą ujrzeć Bożą miłość, muszą realizować prawdę w prawdziwym życiu. Muszą być gotowi znieść ból i porzucić to, co kochają, aby zadowolić Boga. Pomimo łez w oczach, wciąż muszą być w stanie zaspokoić Boże serce. W ten sposób Bóg z pewnością cię pobłogosławi, a jeśli będziesz znosić takie trudności, to po nich nastąpi dzieło Ducha Świętego. Przez prawdziwe życie i przez doświadczanie Bożych słów ludzie są w stanie dostrzec piękno Boga i tylko wtedy, gdy skosztują Bożej miłości, mogą Go prawdziwie kochać.

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj