Słowo Boże na każdy dzień: Wejście w życie | Fragment 493

08 października 2020

Kiedy ludzie łączą się sercem z Bogiem, kiedy ich serca potrafią całkowicie zwrócić się ku Niemu, jest to pierwszy krok w ludzkiej miłości do Boga. Jeśli chcesz kochać Boga, musisz najpierw umieć zwrócić ku Niemu swoje serce. Czym jest zwrócenie serca ku Bogu? Ma ono miejsce wtedy, gdy wszystko, do czego dążysz w swoim sercu, ma służyć temu, by kochać i zdobywać Boga. To właśnie pokazuje, że całkowicie zwróciłeś swe serce ku Bogu. Oprócz Boga i Jego słów nie ma w twoim sercu prawie nic innego (rodziny, bogactwa, męża, żony, dzieci ani innych rzeczy). A nawet jeśli jest, nie może zaprzątać twojego serca, ty zaś nie myślisz o swych perspektywach na przyszłość, tylko dążysz do kochania Boga. Wtedy całkowicie zwrócisz serce ku Bogu. Załóżmy, że nadal snujesz w swoim sercu plany z myślą o sobie i nadal dążysz do osiągnięcia osobistych korzyści, ciągle myśląc: „Kiedy będę mógł mieć do Boga małą prośbę? Kiedy moja rodzina stanie się zamożna? Jak mogę zdobyć fajne ubrania?”, itp. Jeśli nadal trwasz w tym stanie, widać, że twoje serce nie zwróciło się jeszcze w pełni ku Bogu. Jeśli masz w sercu jedynie słowa Boga i potrafisz modlić się do Niego i stawać się Mu bliskim w każdym momencie, jakby On był tobie bardzo bliski, tak jakby Bóg mieszkał w tobie a ty w Nim; jeśli jesteś w takim stanie, oznacza to, że twoje serce doświadcza obecności Boga. Jeśli będziesz codziennie modlić się do Boga, jeść i pić Jego słowa i ciągle myśleć o dziele kościoła; jeśli będziesz szanować wolę Bożą, całym swym sercem miłować Go szczerze i czynić zadość Jego sercu, wówczas twoje serce będzie należało do Boga. Jeśli twoje serce jest zaprzątnięte wieloma innymi sprawami, wówczas jest nadal zamieszkane przez szatana i tak naprawdę nie zwróciło się jeszcze ku Bogu. Kiedy czyjeś serce prawdziwie zwróciło się ku Bogu, osoba ta będzie odczuwała szczerą, spontaniczną miłość do Niego i będzie w stanie mieć wzgląd na Boże dzieło. Choć może nadal bywać czasami nierozsądna i chwilami zachowywać się niemądrze, potrafi troszczyć się o interes domu Bożego, Boże dzieło i zmianę swojego usposobienia. Jej serce będzie na właściwym miejscu. Niektórzy ludzie ciągle powtarzają, że wszystko co robią, jest dla dobra kościoła, podczas gdy tak naprawdę pracują dla własnej korzyści. Tego rodzaju osobą nie kierują właściwe pobudki. Jest podła i obłudna, a większość z tego, co robi, ma na celu osiągnięcie osobistych korzyści. Taka osoba nie stara się kochać Boga; jej serce wciąż należy do szatana i nie potrafi zwrócić się ku Bogu. Bóg nie ma zatem sposobu, aby taką osobę pozyskać.

Jeśli pragniesz szczerze kochać Boga i zostać przez Niego pozyskanym, pierwszym krokiem, jaki należy zrobić, jest całkowite zwrócenie serca ku Bogu. W każdej rzeczy, którą robisz, spójrz w głąb samego siebie i zadaj sobie pytanie: „Czy robię to, kierując się sercem pełnym miłości do Boga? Czy nie kryją się za tym jakieś osobiste zamiary? Co właściwie mam na celu, podejmując takie działanie?”. Jeśli chcesz oddać serce Bogu, musisz najpierw ujarzmić własne serce, porzucić wszystkie swoje zamiary i osiągnąć stan, w którym będziesz całkowicie do dyspozycji Boga. Oto ścieżka pozwalająca ćwiczyć oddawanie serca Bogu. Co oznacza ujarzmianie własnego serca? To uwolnienie się od ekstrawaganckich żądz naszego ciała i od pragnienia wygody i dobrodziejstw statusu. To robienie wszystkiego, by uczynić zadość Bogu i dbanie o to, by nasze serce mogło być całkowicie Mu oddane, a nie służyło nam samym. To właśnie wystarczy.

(Szczera miłość do Boga jest spontaniczna, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Zwróć swe serce w pełni ku Bogu, by móc Go kochać

Gdy wszystko, do czego dążysz, służy miłości i zyskaniu Boga, oddałeś Mu swe serce. Nie myślisz o przyszłości, o tym, co cię czeka. W twoim sercu nie ma nic oprócz Boga i Jego słów. Zwrócenie serca ku Bogu to droga ku temu, by miłować Boga i znać Go. By dotrzeć do Boga całym sercem, zwróć serce w pełni ku Niemu. To pierwszy krok w miłości do Boga, pierwszy krok w miłości do Boga.

Jedz i pij Jego słowa w codziennej modlitwie, myśl o woli Boga i pracy w kościele, kochaj Go i raduj Jego serce, a będziesz należeć do Niego. Gdy ktoś szczere serce Bogu oddaje, zaczyna zdobywać doświadczenie w życiu. Jego usposobienie zaczyna się zmieniać, a miłość i wiedza o Bogu się zwiększą. By dotrzeć do Boga całym sercem, zwróć serce w pełni ku Niemu. To pierwszy krok w miłości do Boga, pierwszy krok w miłości do Boga.

Musisz zwrócić serce ku Bogu, by Go kochać i rozumieć i aby wejść na właściwą ścieżkę. To właśnie należy czynić. Ale to nie oznacza prawdziwej miłości do Boga lub spełnienia obowiązku miłowania Go. Aby prawdziwie kochać Boga, najpierw musisz zwrócić ku Niemu swe serce. By dotrzeć do Boga całym sercem, zwróć serce w pełni ku Niemu. To pierwszy krok w miłości do Boga, pierwszy krok w miłości do Boga.

Ludzie kochający Boga to ci, którzy poszukują życia. Dążą do prawdy i szczerze Go pragną. Są oświeceni, poruszeni przez Ducha. Pozwalają Bogu prowadzić się. By dotrzeć do Boga całym sercem, zwróć serce w pełni ku Niemu. To pierwszy krok w miłości do Boga, pierwszy krok w miłości do Boga. Jeśli chcesz kochać Boga, zwróć swe serce ku Niemu.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze