Słowo Boże na każdy dzień: Wejście w życie | Fragment 492

06 października 2020

Jeśli ludzie będą polegać jedynie na odczuciach swojego sumienia, nie będą w stanie poczuć uroku Boga; jeśli będą polegać tylko na swoich sumieniach, ich miłość do Boga będzie wątła. Jeśli mówisz tylko o odwdzięczaniu się za Bożą łaskę i miłość, twoja miłość do Niego będzie pozbawiona jakiegokolwiek zapału; miłowanie Go w oparciu o odczucia sumienia oznacza bierne podejście. Dlaczego mówię, że to bierne podejście? To kwestia praktyczna. Jakiego rodzaju jest to miłość? Czyż nie jest to próba oszukiwania Boga i zachowywania pozorów ze względu na Niego? Większość ludzi uważa, że skoro nie ma żadnej nagrody za kochanie Boga i zostaną tak samo skarceni, jeśli nie będą Go kochać, to w sumie wystarczy po prostu nie grzeszyć. Zatem miłowanie Boga i odpłacanie za Jego miłość na podstawie odczuć sumienia jest podejściem biernym i nie jest to miłość do Boga spontanicznie płynąca z serca. Miłość do Boga powinna być szczerym uczuciem, pochodzącym z głębi serca człowieka. Niektórzy mówią: „Sam jestem gotów szukać Boga i podążać za Nim. Nawet jeśli Bóg zechce mnie opuścić, nadal będę za nim podążać. Czy On mnie pragnie, czy też nie, będę Go nadal kochał i ostatecznie muszę Go zdobyć. Ofiaruję Bogu moje serce, i choćby nie wiem, co zrobił, będę za nim szedł przez całe moje życie. Cokolwiek by się nie działo, muszę kochać Boga i muszę Go zdobyć; nie spocznę aż Go nie zdobędę”. Czy masz tego rodzaju wolę?

Ścieżka wiary w Boga jest ścieżką miłości do Niego. Jeśli w Niego wierzysz, musisz Go kochać; jednak miłowanie Go nie oznacza jedynie odwdzięczania się za Jego miłość lub kochania Go na podstawie odczuć sumienia – chodzi tu o czystą miłość do Boga. Są takie chwile, kiedy ludzie nie są w stanie poczuć Bożej miłości, polegając tylko na swoim sumieniu. Dlaczego zawsze mówiłem: „Niech Duch Boży poruszy naszego ducha”? Dlaczego nie mówiłem o poruszaniu ludzkich sumień, aby wzbudzić miłość do Boga? To dlatego, że ludzkie sumienie nie jest w stanie poczuć Bożego uroku. Jeśli nie przekonują cię te słowa, spróbuj użyć swojego sumienia, aby poczuć Jego miłość. W tej chwili możesz mieć trochę zapału, ale potem on zniknie. Jeśli będziesz posługiwał się tylko swym sumieniem, aby poczuć urok Boga, będziesz odczuwał zapał podczas modlitwy, ale wkrótce potem minie on i zniknie. Dlaczego tak jest? Jeśli będziesz używać jedynie swego sumienia, nie będziesz w stanie rozbudzić w sobie miłości do Boga; kiedy zaś naprawdę odczujesz w sercu Jego urok, twój duch zostanie przez Niego poruszony i dopiero wtedy twoje sumienie będzie mogło odgrywać swoją pierwotną rolę. Innymi słowy, kiedy Bóg porusza człowieczego ducha i kiedy człowiek posiada wiedzę i ma w sercu otuchę – to znaczy, kiedy zdobył już doświadczenie – dopiero wtedy ktoś taki będzie w stanie rzeczywiście kochać Boga swoim sumieniem. Miłowanie Boga swym sumieniem nie jest niczym złym – to najniższy stopień umiłowania Boga. Sposób kochania polegający li tylko na oddawaniu sprawiedliwości Bożej łasce, absolutnie nie jest w stanie skłonić człowieka do aktywnego wkroczenia w życie. Dopiero wtedy, gdy ludzie otrzymają jakąś część dzieła Ducha Świętego, to znaczy, kiedy zobaczą i posmakują Bożą miłość w swym praktycznym doświadczeniu, kiedy posiądą pewną znajomość Boga i naprawdę zobaczą, jak bardzo Bóg jest godzien miłości rodzaju ludzkiego i jak jest pełen uroku, są w stanie szczerze pokochać Boga.

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele

Ścieżka wiary w Boga jest ścieżką kochania Go

Ścieżka wiary to ścieżka miłości do Boga. Jeśli wierzysz w Boga, to musisz kochać Go.

Kochać Boga to nie tylko odwzajemnienie Jego miłości, nie miłość sumienia, lecz jest to czysta miłość. Sumienie nie wzbudzi miłości do Boga. Kiedy czujesz Jego dobroć, twej duszy dotyka Bóg, twe sumienie spełni swą rolę. Prawdziwa miłość do Boga pochodzi z głębi serca. To jest miłość, która się rodzi z prawdziwej wiedzy o Bogu.

Gdy Bóg dotknie ludzkiej duszy, gdy ich serca zdobędą wiedzę, mogą kochać Boga świadomie po zdobyciu doświadczenia. To nie błąd sumieniem kochać Boga, lecz to tylko płytka miłość, tylko zaspokaja Boską łaskę, lecz nie skłania do wkraczania. Prawdziwa miłość do Boga pochodzi z głębi serca. To jest miłość, która się rodzi z prawdziwej wiedzy o Bogu.

Gdy ludzie posiądą dzieło Ducha, gdy poczują Bożą miłość, gdy posiądą wiedzę o Bogu, mogą prawdziwie Go kochać. Gdy widzą, że Bóg jest godny, tak godny miłości ludzi, widząc jaki, jaki jest dobry, mogą prawdziwie Go kochać. Prawdziwa miłość do Boga pochodzi z głębi serca. To jest miłość, która się rodzi z prawdziwej wiedzy o Bogu.

Ci, co nie pojmują Boga, mogą tylko kochać Go w ramach swych pojęć, gustu; ta miłość nie jest z serca. Gdy ktoś pojmie Boga, to znak, że jego serce zwróciło się do Boga. Miłość, która jest w jego sercu, jest prawdziwa i spontaniczna. Tylko taka osoba jest jednością z Bogiem w swym sercu. Prawdziwa miłość do Boga pochodzi z głębi serca. To jest miłość, która się rodzi z prawdziwej wiedzy o Bogu.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze