Słowo Boże na każdy dzień: Wejście w życie | Fragment 485

09 września 2020

Dzieło Ducha Świętego zmienia się z dnia na dzień, wznosząc się za każdym razem coraz wyżej; jutrzejsze objawienie jest jeszcze wyższe niż dzisiejsze i krok po kroku pnie się ono coraz wyżej. Oto dzieło, w którym Bóg udoskonala człowieka. Jeśli człowiek nie dotrzyma Mu kroku, może w każdej chwili zostać pozostawionym w tyle. Jeśli człowiek nie ma posłusznego serca, nie będzie w stanie dotrwać do końca. Poprzedni wiek już minął – teraz nastał nowy wiek. A w nowym wieku musi zostać wykonane nowe dzieło. Zwłaszcza w tym ostatnim wieku, w którym człowiek będzie doskonalony, Bóg będzie wykonywać swoje dzieło szybciej. Dlatego bez posłuszeństwa w sercu trudno będzie człowiekowi iść śladami Boga. Bóg nie przestrzega żadnych zasad ani nie traktuje któregokolwiek etapu swojego dzieła jako niezmiennego. Jego dzieło jest raczej coraz nowsze i coraz wznioślejsze. Jego dzieło staje się z każdym krokiem coraz bardziej praktyczne i coraz bardziej zgodne z rzeczywistymi potrzebami człowieka. Jedynie po doświadczeniu tego dzieła człowiek będzie w stanie przejść ostateczną przemianę swojego usposobienia. Tak jak wiedza człowieka o życiu wchodzi na coraz to wyższy poziom, tak dzieło Boga wstępuje na coraz to wyższy poziom. Tylko w ten sposób człowiek może osiągnąć doskonałość i stać się zdatnym do użytku przez Boga. Bóg działa w ten sposób po to, aby z jednej strony przeciwstawić się poglądom człowieka i odwrócić je, a z drugiej, by wprowadzić człowieka w wyższy i bardziej realistyczny stan, w najwyższą sferę wiary w Boga, tak aby ostatecznie mogła wypełnić się wola Boża. Wszyscy nieposłuszni, którzy świadomie się sprzeciwiają, zostaną pozostawieni na tym etapie szybko i gwałtownie postępującego dzieła Bożego. Tylko ci, którzy chętnie są posłuszni i dobrowolnie uniżają samych siebie, będą mogli dojść do końca drogi. W ramach tego dzieła wszyscy powinniście się nauczyć, jak się podporządkować i odłożyć na bok własne wyobrażenia. Każdy krok należy wykonywać ostrożnie. Jeżeli będziesz nieostrożny, z pewnością znajdziesz się w grupie odtrąconych przez Ducha Świętego – w grupie tych którzy przeszkadzają Bogu w wykonywaniu Jego dzieła. Zanim nie rozpoczął się ten etap dzieła, dawne prawa i ludzkie zasady stały się tak liczne, że człowiek dał się im ponieść, a w rezultacie stał się zarozumiały i zapomniał się. Wszystko to stanowi przeszkody utrudniające człowiekowi przyjęcie nowego dzieła Bożego i stają się one przeciwnikiem poznania Boga przez człowieka. Jeżeli człowiek nie ma w sercu posłuszeństwa ani pragnienia poznania prawdy, będzie wówczas w niebezpieczeństwie. Jeżeli podporządkowujesz się tylko dziełu i słowom, które są proste, nie będąc w stanie przyjąć niczego głębszego, wówczas trzymasz się starej ścieżki i nie jesteś w stanie dotrzymać kroku dziełu Ducha Świętego.

(Ci, którzy są posłuszni Bogu ze szczerego serca, z pewnością zostaną przez Niego pozyskani, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Bądź posłuszny dziełu Ducha, aby podążyć do końca

Dzieło Ducha Świętego wciąż zmienia się, ukazuje coraz większe objawienia. Tak właśnie ludzi doskonali Bóg. Gdy człowiek zwolni kroku, zostanie w tyle. Bez serca, które posłuszne jest, człowiek nie podąży do końca. Dzieło Boga zostawi daleko w tyle nieposłusznych z natury, opornych z wyboru. Tylko ci, którzy pokornie posłuszni są, dotrwają do końca, aż do końca drogi.

Poprzedni wiek minął, nastał nowy wiek. A nowy czas wymaga nowego dzieła. Na koniec ludzi udoskonali Bóg, wtedy przyspieszy swoje nowe dzieło. Bez serca, które posłuszne jest, jakże trudno podążać za Bogiem! Dzieło Boga zostawi daleko w tyle nieposłusznych z natury, opornych z wyboru. Tylko ci, którzy pokornie posłuszni są, dotrwają do końca, aż do końca drogi.

Dzieło Boga nie ma reguł, wciąż zmienia się, ale jest coraz nowsze i sięga wyżej. Z każdym krokiem praktyczniejsze jest i coraz lepiej spełnia potrzeby ludzi. Gdy ludzie przejdą przez dzieło to, zmieni się ich usposobienie. Dzieło Boga zostawi daleko w tyle nieposłusznych z natury, opornych z wyboru. Tylko ci, którzy pokornie posłuszni są, dotrwają do końca, aż do końca drogi.

Ludzie o życiu wiedzą więcej, dzieło swe Bóg wznosi. Tak Bóg doskonali ludzi, by ich użyć. Ludzkie myśli prostując, wiedzie ich ku wyżynom, królestwa wiary w Boga, by spełnić Jego wolę. Dzieło Boga zostawi daleko w tyle nieposłusznych z natury, opornych z wyboru. Tylko ci, którzy pokornie posłuszni są, dotrwają do końca, aż do końca drogi.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze