Słowo Boże na każdy dzień: Wejście w życie | Fragment 452

30 października 2020

To, czy w przyszłości zostaniesz pobłogosławiony, czy przeklęty, będzie zależeć od twoich obecnych działań i zachowania. Jeśli macie zostać udoskonaleni przez Boga, musi to nastąpić właśnie teraz, w tej erze; nie będzie drugiej okazji w przyszłości. Bóg naprawdę chce was teraz udoskonalić i nie jest to przenośnia. Bez względu na to, jakie próby staną się waszym udziałem w przyszłości, jakie wydarzenia będą miały miejsce czy jakie katastrofy was spotkają, Bóg pragnie was udoskonalić; jest to fakt pewny, który nie podlega dyskusji. Skąd można o tym wiedzieć? Można to stwierdzić na podstawie faktu, że słowo Boże przez wieki i pokolenia nigdy nie wzniosło się na takie wyżyny jak dzisiaj. Wkroczyło w najwyższą sferę, a obecne dzieło Ducha Świętego wśród całej ludzkości jest bezprecedensowe. Niewielu ludzi z minionych pokoleń mogło tego doświadczyć; nawet w czasach Jezusa nie było takich objawień, jakie mają miejsce obecnie. Wypowiadane do was słowa, to, co pojmujecie i czego doświadczacie – to wszystko osiągnęło nieznany dotychczas poziom. Poddawani próbom i karceni z każdej strony, nie odchodzicie i jest to wystarczający dowód, że dzieło Boże osiągnęło bezprecedensową wspaniałość. Nie jest to coś, czego człowiek jest w stanie dokonać, i nie jest to coś, co człowiek podtrzymuje, lecz jest to dzieło samego Boga. Zatem, sądząc po wielu faktach dzieła Bożego, można zauważyć, że Bóg chce doskonalić człowieka i z pewnością jest w stanie uczynić was pełnymi. Jeśli jesteście w stanie to dostrzec, jeśli jesteście w stanie dokonać tego nowego odkrycia, wówczas nie będziecie czekali na powtórne przyjście Jezusa, lecz pozwolicie Bogu, aby uczynił was pełnymi w obecnym wieku. Dlatego każdy powinien robić wszystko, co w jego mocy, i nie szczędzić wysiłków, by Bóg mógł go udoskonalić.

Obecnie nie możesz zwracać uwagi na rzeczy negatywne. Najpierw odłóż na bok i zignoruj wszystko, co wzbudza w tobie zniechęcenie. Kiedy zajmujesz się jakimiś sprawami, rób to, ostrożnie wyczuwając drogę, z sercem poszukującym i posłusznym Bogu. Ilekroć odkryjecie w sobie jakąś słabość, lecz nie poddajecie się jej i pomimo tej słabości wypełniacie rolę, którą powinniście pełnić, czynicie pozytywny krok do przodu. Na przykład wy, starsi bracia i siostry, macie swoje pojęcia dotyczące religii, ale potraficie się modlić, podporządkować, jeść i pić słowo Boże, śpiewać hymny… Jednym słowem, powinieneś ze wszystkich sił poświęcić się temu, co potrafisz robić i pełnić role, jakie potrafisz pełnić. Nie czekaj biernie. Zdolność do zadowalania Boga przez spełnianie obowiązków to pierwszy krok. Później, gdy już będziesz w stanie zrozumieć prawdę i uda ci się wkroczyć w rzeczywistość słów Boga, zostaniesz przez Niego udoskonalony.

(O tym, by każdy pełnił swoją rolę, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Uwierz w to, że Bóg z pewnością uczyni człowieka pełnym

Bóg pragnie doskonalić was właśnie tu i teraz. Bóg naprawdę chce doskonalić was, w każdy sposób i ponad wszystko. Nieważne, jakie próby czekają was, nieważne, co stanie się, nawet w najczarniejszy dzień Bóg pragnie doskonalić was.

Wszystko, co robicie dzisiaj, wpłynie na to, czy w przyszłości przeklęci będziecie czy błogosławieni. Jeśli macie zostać udoskonaleni, teraz jest jedyny moment; taka szansa nie powtórzy się już. Słowo Boga przez długie wieki i wiele pokoleń nie osiągnęło takiego poziomu jak dzisiaj. Weszło w najwyższą sferę. Wielkie dzieło Ducha Świętego nie miało miejsca wśród wszystkich ludzi. Bóg pragnie doskonalić was właśnie tu i teraz. Bóg naprawdę chce doskonalić was, w każdy sposób i ponad wszystko. Nieważne, jakie próby czekają was, nieważne, co stanie się, nawet w najczarniejszy dzień Bóg pragnie doskonalić was.

Niewielu ludzi w przeszłości doświadczyło dzieła, dzieła Ducha Świętego. Nawet w czasach Jezusa objawienia nie były tak wielkie jak dziś, obecne dzieło osiągnęło wyższy poziom. Słowo, które Bóg skierował do was, i wszystko, co rozumiecie, i to, czego doświadczyliście, osiąga właśnie najwyższy poziom. Bóg naprawdę chce doskonalić was, to nie są tylko puste słowa.

Znosicie wytrwale karcenie i próby, a to dowodzi, że Boże dzieło osiągnęło nową świetność. Człowiek nie mógłby tego dokonać; to dzieło samego Boga. Jego dzieło pokazuje wam, że Bóg udoskonalić człowieka chce, o tak, Bóg może uczynić was pełnymi. Bóg pragnie doskonalić was właśnie tu i teraz. Bóg naprawdę chce doskonalić was, w każdy sposób i ponad wszystko. Nieważne, jakie próby czekają was, nieważne, co stanie się, nawet w najczarniejszy dzień Bóg pragnie doskonalić was. To absolutna prawda jest. To absolutna prawda jest.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze