Słowo Boże na każdy dzień: Wejście w życie | Fragment 406

19 września 2020

Sposób, w jaki ludzie wierzą w Boga, kochają Go i zadowalają, polega na dotykaniu sercem Bożego Ducha, a tym samym zyskaniu zadowolenia Boga. Polega również na tym, że ludzie sercem wchodzą w kontakt ze słowami Boga, przez co są poruszani przez Ducha Bożego. Jeśli pragniesz osiągnąć normalne życie duchowe i nawiązać normalną relację z Bogiem, musisz najpierw oddać Mu swoje serce. Dopiero gdy wyciszysz je przed obliczem Boga i całkowicie Mu je poświęcisz, będziesz w stanie stopniowo rozwijać w sobie normalne życie duchowe. Jeśli, wierząc w Boga, ludzie nie oddają Mu swego serca i serce ich nie trwa w Bogu, i jeśli nie traktują Jego brzemienia jako swojego, wówczas wszystkie ich działania są tak typowym dla ludzi religijnych oszukiwaniem Boga, którego Bóg nie pochwali. Bóg nie może też nic zyskać od takiej osoby, która jest w stanie jedynie pełnić funkcję narzędzia kontrastu dla Jego dzieła. Ktoś taki jest niczym dekoracja w domu Bożym – kimś zbędnym i bezużytecznym. Bóg nie posługuje się bowiem taką osobą. Duch Święty nie tylko nie może dokonać w niej swego dzieła, lecz nawet nie ma po co takiej osoby udoskonalać. Prawdę mówiąc, jest ona „żywym trupem”. Nie ma w niej niczego, czym mógłby posłużyć się Duch Święty – szatan zawłaszczył ją w całości i zdeprawował do cna. Takich ludzi Bóg wyeliminuje. Posługując się dzisiaj ludźmi do realizacji swoich celów, Duch Święty nie tylko wykorzystuje to, co w nich dobre, lecz także udoskonala i oczyszcza to, co w nich złe. Jeśli potrafisz poświęcić Bogu serce i wyciszyć je przed Jego obliczem, wówczas będziesz mieć możliwość i predyspozycje, by Duch Święty się tobą posłużył, byś otrzymał od Niego oświecenie i iluminację. Ponadto zyskasz szansę na to, by Duch Święty zrekompensował twoje braki. Kiedy oddasz Bogu serce, to, w pozytywnym aspekcie, możesz głębiej wejść w życie i wznieść się na wyższy poziom zrozumienia. Jeśli zaś chodzi o aspekt negatywny, to będziesz miał większą świadomość własnych win i braków, będziesz bardziej skłonny szukać i wypełniać wolę Bożą oraz nie będziesz bierny, lecz aktywnie wkroczysz w życie. W ten sposób staniesz się odpowiednią osobą. Zakładając, że twoje serce potrafi wyciszyć się przed obliczem Boga, to kluczem do tego, czy otrzymasz pochwałę od Ducha Świętego i czy będziesz podobać się Bogu jest to, czy potrafisz aktywnie wkroczyć w życie. Kiedy Duch Święty oświeca człowieka i posługuje się nim, nigdy nie czyni go osobą zniechęconą, ale zawsze taką, która aktywnie się rozwija. Taka osoba, mimo że ma słabości, potrafi im się nie poddawać. Potrafi unikać sytuacji, które opóźniają jej rozwój w życiu, i trwać w dążeniu do spełniania Bożej woli. To jest standard. Jego spełnienie jest wystarczającym dowodem na to, że jest w tobie obecny Duch Święty. Jeśli ktoś jest stale zniechęcony i, nawet zyskawszy oświecenie i poznawszy samego siebie, wciąż pozostaje negatywnie nastawiony i bierny, niezdolny powstać i działać wspólnie z Bogiem, to jest to rodzaj osoby, która wprawdzie otrzymuje Bożą łaskę, ale Duch Święty nie jest w niej obecny. Jeśli ktoś jest pełen zniechęcenia, oznacza to, że jego serce nie zwróciło się ku Bogu, a Duch Boży nie poruszył jego ducha. Wszyscy powinni to zrozumieć.

(Nawiązanie normalnej relacji z Bogiem jest bardzo ważne, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Gdy oddasz swe serce Bogu

I

Aby kochać i wierzyć w Boga, trzeba sercem dotknąć Ducha Boga, Ducha Boga, aby zadowolić Boga. Człowiek musi nosić w sercu słowo Boga, Boga, by dotknął go Boży Duch. Jeśli ludzie nie oddają swoich serc Bogu, w którego wierzą, w którego wierzą, nie biorą Jego brzemienia, to oszukują Go, są hipokrytami. Nie pochwali tego Bóg. Gdy oddasz Bogu serce swe, wtedy wkroczysz jeszcze głębiej, zyskasz wyższy poziom wglądu, i zrozumiesz znacznie lepiej swe słabości i swe wady, będziesz czynić wolę Boga, wkroczysz czynnie, a nie biernie. To wskaże, żeś prawidłowy.

II

Gdy sercem Bogu oddasz się, z pełnym spokojem przed Jego obliczem, Jego obliczem, użyje ciebie Duch Święty, otrzymasz iluminację, Duch Święty, Święty uzupełni twoje braki. Gdy Bogu oddasz serce, uchwycisz każde poruszenie w duchu, każde oświecenie Boże. Wytrwaj w tym, a wtedy wkroczysz na ścieżkę, gdzie udoskonali ciebie Bóg.

III

Nie oddając serca Bogu, duch człowieka marnieje i słabnie. Taka osoba nie pojmie słów Boga w sposób właściwy, nie wejdzie z Nim w dobrą relację, nie zmieni usposobienia. Zmienić usposobienie to oddać Bogu całe serce swoje i otrzymać oświecenie przez słowa, które mówi Bóg. Gdy oddasz Bogu serce swe, wtedy wkroczysz jeszcze głębiej, zyskasz wyższy poziom wglądu, i zrozumiesz znacznie lepiej swe słabości i swe wady, będziesz czynić wolę Boga, wkroczysz czynnie, a nie biernie. To wskaże, żeś prawidłowy.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze