Słowo Boże na każdy dzień: Przeznaczenie i wynik | Fragment 582

10 września 2020

Po dopełnieniu Moich słów na ziemi stopniowo tworzone jest królestwo, a człowiek stopniowo wraca do normalności i tym samym na ziemi ustanowione zostaje królestwo w Moim sercu. W królestwie tym wszyscy ludzie Boga odzyskują życie normalnego człowieka. Przemija mroźna zima i zastępuje ją świat miast wiosny, w których ta pora trwa przez cały rok. Ludzie nie mają już do czynienia z ponurym, nędznym światem człowieka, już nie muszą znosić chłodu świata człowieka. Ludzie ze sobą nie walczą, kraje nie idą ze sobą na wojnę, nie ma już rzezi ani krwi z niej płynącej; wszystkie kraje wypełnia szczęście, a wśród ludzi wszędzie obfituje ciepło. Ja poruszam się po świecie, cieszę się ze szczytu Mojego tronu, zamieszkuję między gwiazdami, a anioły składają Mi w ofierze nowe pieśni i tańce. Ich własna kruchość już nie wywołuje łez spływających po ich twarzach. Nie słyszę już przede Mną anielskiego płaczu i nikt już nie skarży się Mi na niedolę. Dziś wszyscy żyjecie przede Mną; jutro będziecie istnieć w Moim królestwie. Czy nie jest to największe błogosławieństwo, jakim obdarzam człowieka? Za cenę, jaką płacicie dziś, odziedziczycie błogosławieństwa przyszłości i żyć będziecie pośród Mojej chwały. Czy nadal nie chcecie spotkać się z istotą Mojego Ducha? Czy nadal chcecie siebie uśmiercać? Ludzie są skłonni do podążania za obietnicami, które mogą zobaczyć, nawet jeżeli są one nietrwałe, jednak nikt nie jest gotowy do przyjęcia obietnic jutra, mimo że są one na wieki. Rzeczy, które są widoczne dla człowieka, to rzeczy, które zniszczę, a rzeczy, które są nieuchwytne dla człowieka to rzeczy, których dokonam. Oto różnica między Bogiem a człowiekiem.

(Słowa Boże dla całego wszechświata, rozdz. 20, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło)

Największe błogosławieństwo, jakim Bóg obdarza człowieka

Wraz z wypełnieniem Bożych słów, królestwo kształtów nabiera. Wraz z człowieka powrotem do normalności, Boże królestwo tu jest. Ludu Boży w królestwie, odzyskasz życie, jakim człowiek miał żyć. Dziś żyjesz przed Bogiem; jutro będziesz żyć w Jego królestwie. Świat pełen szczęścia i radości jest. Królestwo Boga jest tu na ziemi. Królestwo Boga jest tu na ziemi.

Mroźne zimy zastępuje świat, gdzie wiosna trwa cały rok, gdy człowiek z nędzą nie spotyka się i nie cierpi już. Człowiek nie cierpi już. Koniec walkom pomiędzy ludźmi, koniec wojnom, koniec wojnom narodów. Koniec rzeziom, koniec krwi. Jutro będziesz żyć w Jego królestwie. Świat pełen szczęścia i radości jest. Królestwo Boga jest tu na ziemi. Królestwo Boga jest tu na ziemi.

Bóg cały świat przemierza, ze swego tronu ciesząc się nim. On żyje, żyje pośród gwiazd, anieli tańczą i śpiewają Mu. Anieli już nie płaczą nad swą słabością. Anieli tańczą i śpiewają Mu. Anieli tańczą i śpiewają Mu. Bóg nie usłyszy już łkania aniołów. Anieli tańczą i śpiewają Mu. Anieli tańczą i śpiewają Mu.

Nikt się nie będzie żalił na trudy. Dziś żyjesz przed Bogiem; jutro będziesz żyć w Jego królestwie. Czyż to nie największe Boże błogosławieństwo? Ludu Boży w królestwie, odzyskasz życie, jakim człowiek miał żyć. Dziś żyjesz przed Bogiem; jutro będziesz żyć w Jego królestwie. Świat pełen szczęścia i radości jest. Królestwo Boga jest tu na ziemi. Królestwo Boga jest tu na ziemi.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze