Chrześcijański wideo 2020 | „Sąd dni ostatecznych”

24 czerwca 2020

Pan Jezus powiedział: „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę” (Ewangelia Jana 16:12-13). A w 1. Liście Piotra, rozdział 4, werset 17, napisane jest: „Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego”.Wszystkie te pisma przepowiadają, że w dniach ostatecznych Pan nadejdzie, by wyrazić prawdę i dokonać dzieła osądzania pośród tych, którzy w Niego wierzą. Jednakże wiele naszych braci i sióstr w wierze sądzi, że skoro wierzą w Pana, ich grzechy zostały wybaczone i nie muszą przyjmować Bożego sądu, a kiedy Pan nadejdzie, zostaną wprowadzeni prosto do królestwa niebieskiego. Czy takie pojmowanie jest zgodne ze słowami Bożymi? Czy fakt, że ktoś wierzy w Pana, a jego grzechy wybaczono, rzeczywiście uprawnia go do wejścia do królestwa niebieskiego? Z czym tak naprawdę wiąże się Boże dzieło osądzania w dniach ostatecznych? Co ma wspólnego z pochwyceniem do królestwa niebieskiego? Spektakl komediowy „Sąd w dniach ostatecznych” dostarczy ci odpowiedzi na te pytania.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze