Piosenka chrześcijańska 2020 „Ci, którzy kochają słowo Boże, są błogosławieni”

08 maja 2020

Ci, co przyjmują, że Bóg patrzy,

poszukują wiedzy o Nim wciąż.

Chcą zaakceptować słowa Boże.

On za to błogosławił będzie ich.

Najbardziej są błogosławieni.

Bóg przeklina tych, co Go nie chcą.

Takich opuszcza i karci ich.

Gdy ty kochasz dzieło Boże i Jego oświecenie,

tak jak Jego obecność, jak i Jego ochronę,

gdy kochasz słowa Boże

jako swoją rzeczywistość oraz życia źródło,

Bogu podobasz wtedy się.

Jeśli kochasz całe dzieło Boga w sobie,

pobłogosławi cię i pomnoży to, co masz.

Bóg działa w wyznawcach Jego słów,

działa w tych, co kochają je.

Im więcej cenisz je, tym większe dzieło Jego jest.

Im bardziej cenisz słowo Boga,

tym większa na doskonałość szansa.

Miłujących Go doskonali

spokój serca w Jego obliczu.

Gdy ty kochasz dzieło Boże i Jego oświecenie,

tak jak Jego obecność, jak i Jego ochronę,

gdy kochasz słowa Boże

jako swoją rzeczywistość oraz życia źródło,

Bogu podobasz wtedy się.

Jeśli kochasz całe dzieło Boga w sobie,

pobłogosławi cię i pomnoży to, co masz.

Wcielaj słowa Boże w swe życie,

naśladuj Jego serce, zadowalaj Go.

Nie tylko do radości z Jego łaski dąż.

Doskonal się przez dzieło Boże i realizuj Jego wolę.

Nic nie jest od tego ważniejsze.

Gdy ty kochasz dzieło Boże i Jego oświecenie,

tak jak Jego obecność, jak i Jego ochronę,

gdy kochasz słowa Boże

jako swoją rzeczywistość oraz życia źródło,

Bogu podobasz wtedy się.

Jeśli kochasz całe dzieło Boga w sobie,

pobłogosławi cię i pomnoży to, co masz.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze