Świadectwo wiary | „Uwolnienie z kajdan” Prawdziwa historia chrześcijanki

18 lipca 2020

Ojciec głównej bohaterki od lat wierzy w Boga. Konsekwentnie wykonywał swój obowiązek szerzenia ewangelii, gotów znosić cierpienie i płacić cenę. Nie dążył jednak do prawdy, a zamiast tego zabiegał o sławę, korzyści i pozycję. Siał niezgodę między braćmi i siostrami, posuwając się nawet do wykluczania i atakowania innych, przez co poważnie zakłócał życie kościoła oraz wejście w życie braci i sióstr. Wielokrotnie oferowano mu poradę i pomoc, jednak nie okazał skruchy. Dzięki Bożym słowom główna bohaterka zyskuje rozeznanie, że jej ojciec jest złym człowiekiem, który nie znosi prawdy i nienawidzi jej oraz że powinien zostać wydalony z kościoła. Powstrzymują ją jednak emocje i nie ma śmiałości ujawnić ani zgłosić jego postępowania. Poszukuje prawdy przez czytanie słów Bożych i dostrzega naturę i konsekwencje kierowania się emocjami oraz niebezpieczeństwo, jakie z tego płynie. Uwalnia się z więzów osobistych uczuć i staje się zdolna do praktykowania zasady: kochać to, co Bóg kocha, i nienawidzić tego, czego On nienawidzi; ujawnia też złe zachowanie swojego ojca. Po jego wydaleniu życie kościoła staje się lepsze i wolne od zakłóceń ze strony złego człowieka.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze