Świadectwo wiary | „Uwolnienie z kajdan” Prawdziwa historia chrześcijanki

Świadectwo wiary | „Uwolnienie z kajdan” Prawdziwa historia chrześcijanki

418 |18 lipca 2020

Ojciec głównej bohaterki od lat wierzy w Boga. Konsekwentnie wykonywał swój obowiązek szerzenia ewangelii, gotów znosić cierpienie i płacić cenę. Nie dążył jednak do prawdy, a zamiast tego zabiegał o sławę, korzyści i pozycję. Siał niezgodę między braćmi i siostrami, posuwając się nawet do wykluczania i atakowania innych, przez co poważnie zakłócał życie kościoła oraz wejście w życie braci i sióstr. Wielokrotnie oferowano mu poradę i pomoc, jednak nie okazał skruchy. Dzięki Bożym słowom główna bohaterka zyskuje rozeznanie, że jej ojciec jest złym człowiekiem, który nie znosi prawdy i nienawidzi jej oraz że powinien zostać wydalony z kościoła. Powstrzymują ją jednak emocje i nie ma śmiałości ujawnić ani zgłosić jego postępowania. Poszukuje prawdy przez czytanie słów Bożych i dostrzega naturę i konsekwencje kierowania się emocjami oraz niebezpieczeństwo, jakie z tego płynie. Uwalnia się z więzów osobistych uczuć i staje się zdolna do praktykowania zasady: kochać to, co Bóg kocha, i nienawidzić tego, czego On nienawidzi; ujawnia też złe zachowanie swojego ojca. Po jego wydaleniu życie kościoła staje się lepsze i wolne od zakłóceń ze strony złego człowieka.

Polecane:

Film chrześcijański | „Chrzest ognia” Jedyna droga wiodąca do wejścia do królestwa niebieskiego (Dubbing PL)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/baptism-by-fire-movie.html

Świadectwo wiary 2020 | „Rozluźnianie więzi, które krępują” Prawdziwe doświadczenia chrześcijanki

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/loosening-the-ties-that-bind.html

Świadectwo wiary | „Urzeczywistnienie odrobiny podobieństwa do istoty ludzkiej jest z pewnością wspaniałe”

https://www.youtube.com/watch?v=WXfbC4g4KKA

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj