Film ewangeliczny | „Błogosławieni ubodzy w duchu” | fragment 3 | Jak odróżnić zbawienie od prawdziwego zbawienia

12 stycznia 2019

W świecie religijnym jest wiele osób, które wierzą, że my, wierzący w Pana, otrzymaliśmy rozgrzeszenie i jesteśmy zbawieni dzięki Jego łasce, a także że praktykujemy pokorę i cierpliwość, dźwigając nasz krzyż i przejawiając wiele dobrych zachowań. Czy zatem nie oznacza to, że już się zmieniliśmy? Wierzą, że jeśli zawsze będziemy żyć naszą wiarą w ten sposób, to w końcu zostaniemy pochwyceni i dopuszczeni do królestwa niebieskiego. Czy naprawdę tak się prezentują fakty? Czy w naszej wierze samo dobre zachowanie może oznaczać prawdziwe zbawienie? Na czym dokładnie polega różnica między zbawieniem a prawdziwym zbawieniem?

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze