Film chrześcijański 2020 | „Przed wyborami” Świadectwo poddania się sądowi słowa Bożego (Zwiastun)

Film chrześcijański 2020 | „Przed wyborami” Świadectwo poddania się sądowi słowa Bożego (Zwiastun)

509 |22 września 2020

Zhou Qingyu jest przywódczynią kościoła, która ma dobry charakter, jest kompetentna, osiąga wyniki, pełniąc obowiązki, i zyskała aprobatę braci i sióstr. Gdy zbliżają się coroczne wybory w kościele, jest pewna, że zostanie wybrana ponownie. Wtedy jednak ktoś donosi na Yang Jie, przywódczynię kościoła ze wschodniej części miasta. Ściga ją Komunistyczna Partia Chin, ale udaje jej się uciec i zostają jej przydzielone obowiązki w kościele Zhou Qingyu. Yang Jie również startuje w wyborach. Wkrótce Zhou Qingyu odkrywa, że wszyscy bracia i siostry chcą słuchać Yang Jie i chwalą ją za to, że posiada rzeczywistość prawdy. Zhou Qingyu robi się zazdrosna. By chronić własny status i reputację, zaczyna się popisywać i próbuje wykluczyć Yang Jie. Uzmysławia sobie, że kieruje nią zepsute usposobienie, które przejawia się rywalizacją o reputację i pozycję. Jak Zhou Qingyu w końcu wyzwala się z kajdan pogoni za sławą i statusem? Jak zagłosuje w wyborach? O tym właśnie opowiada film pt. „Przed wyborami”.

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj