Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Film ewangelia „Zdjąć urok” Klip filmowy (5) – Czy pastorzy i starsi świata religijnego są naprawdę powołani przez Pana

Wyróżnione fragmenty filmowe   642  

Wstęp

Film ewangelia „Zdjąć urok” Klip filmowy (5) – Czy pastorzy i starsi świata religijnego są naprawdę powołani przez Pana

Bóg osobiście niesie świadectwo każdemu, kto zostaje przez Niego powołany i użyty. Takie osoby otrzymują przynajmniej potwierdzenie dzieła Ducha Świętego, pokazują owoce dzieła Ducha Świętego i mogą pomóc ludziom wybranym przez Boga otrzymać dar życia i prawdziwego pasterstwa. Ponieważ Bóg jest sprawiedliwy i święty, każdy, kogo powołuje i wykorzystuje, musi zgadzać się z wolą Bożą. Żaden z pastorów i starszych świata religijnego nie daje świadectwa słowa Bożego i nie ma potwierdzenia dzieła Ducha Świętego. Tak więc, w jaki sposób pastorzy i starsi świata religijnego mogą być osobiście powoływani i wykorzystywani przez Boga?

Zalecenie filmy religijne:

Film chrześcijański 2019 | „Czas zmiany” Czy znasz drogę do królestwa niebieskiego? (Zwiastun)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/the-moment-of-change-trailer.html

Dobry film chrześcijański | „Pukanie do drzwi” Czy słyszysz pukanie Pana do drzwi? (Dubbing PL)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/knocking-at-the-door-movie.html

Film chrześcijański 2019 | „Przepiękny głos” Czy słyszysz, co mówi Duch Święty? (Dubbing PL)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/what-a-beautiful-voice-movie.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga