Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.
Film ewangeliczny „Zerwij kajdany i biegnij” Klip filmowy (2) – Czy wszystko w Biblii to słowo Boże?Film ewangeliczny „Zerwij kajdany i biegnij” Klip filmowy (2) – Czy wszystko w Biblii to słowo Boże? Film ewangeliczny „Przepiękny głos” Klip filmowy (3) – Czy istnieją słowa i dzieło Boga poza Biblią?Film ewangeliczny „Przepiękny głos” Klip filmowy (3) – Czy istnieją słowa i dzieło Boga poza Biblią? Film ewangeliczny | „Kto jest moim Panem” Klip filmowy (4) – jaka jest relacja pomiędzy Bogiem a BibliąFilm ewangeliczny | „Kto jest moim Panem” Klip filmowy (4) – jaka jest relacja pomiędzy Bogiem a Biblią Film ewangeliczny „Zdjąć urok” Klip filmowy (4) – Czy wiara w Biblię jest tożsama z wiarą w PanaFilm ewangeliczny „Zdjąć urok” Klip filmowy (4) – Czy wiara w Biblię jest tożsama z wiarą w Pana Film ewangeliczny „Zdjąć urok” Klip filmowy (3) – Czy słowo Boże istnieje poza BibliąFilm ewangeliczny „Zdjąć urok” Klip filmowy (3) – Czy słowo Boże istnieje poza Biblią Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (6) – Czy możemy zyskać życie, wierząc w Biblię?Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (6) – Czy możemy zyskać życie, wierząc w Biblię? Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (5) – Dlaczego Biblia zawiera błędy?Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (5) – Dlaczego Biblia zawiera błędy? Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (4) – Czy Biblia została w całości natchniona przez Boga?Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (4) – Czy Biblia została w całości natchniona przez Boga? Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (3) – Co należy rozumieć przez słowa z Księgi Objawienia, że żaden człowiek nie doda nic do proroctw?Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (3) – Co należy rozumieć przez słowa z Księgi Objawienia, że żaden człowiek nie doda nic do proroctw? Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (2) – Powiązania pomiędzy Biblią a BogiemFilm ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (2) – Powiązania pomiędzy Biblią a Bogiem Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (1) – Czy poza Biblią istnieją jakiekolwiek słowa lub dzieło Boże?Film ewangeliczny „Ujawnić tajemnicę Biblii” Klip filmowy (1) – Czy poza Biblią istnieją jakiekolwiek słowa lub dzieło Boże? Film ewangeliczny „Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (3) – Czy wiara w Biblię może reprezentować wiarę w Boga?Film ewangeliczny „Wyzwól się z sideł” Klip filmowy (3) – Czy wiara w Biblię może reprezentować wiarę w Boga? Film ewangeliczny „Imię Boga się zmieniło?!” Klip filmowy (1) – Czy istnieją inne słowa Boga poza wymienionymi w Biblii?Film ewangeliczny „Imię Boga się zmieniło?!” Klip filmowy (1) – Czy istnieją inne słowa Boga poza wymienionymi w Biblii? Film ewangeliczny „Wiara w Boga” Klip filmowy (4) – Czy przestrzeganie praw zapisanych w Biblii jest równoznaczne z wiarą w Pana?Film ewangeliczny „Wiara w Boga” Klip filmowy (4) – Czy przestrzeganie praw zapisanych w Biblii jest równoznaczne z wiarą w Pana? „Pukanie do drzwi” Klip filmowy (2) – Jakie błędy popełniane są najczęściej przy powitaniu Pana?„Pukanie do drzwi” Klip filmowy (2) – Jakie błędy popełniane są najczęściej przy powitaniu Pana? Film ewangeliczny | „Kto jest moim Panem” Klip filmowy (2) – czy całe Boże dzieło i wszystkie słowa Boże znajdują się w Biblii?Film ewangeliczny | „Kto jest moim Panem” Klip filmowy (2) – czy całe Boże dzieło i wszystkie słowa Boże znajdują się w Biblii? Film ewangeliczny | „Kto jest moim Panem” Klip filmowy (3) – wszystko na temat debaty „Czy Biblia została natchniona przez Boga”Film ewangeliczny | „Kto jest moim Panem” Klip filmowy (3) – wszystko na temat debaty „Czy Biblia została natchniona przez Boga”

Film ewangeliczny | „Kto jest moim Panem” Klip filmowy (2) – czy całe Boże dzieło i wszystkie słowa Boże znajdują się w Biblii?

Wyróżnione fragmenty filmowe   827  

Wstęp

Film ewangeliczny | „Kto jest moim Panem” Klip filmowy (2) – czy całe Boże dzieło i wszystkie słowa Boże znajdują się w Biblii?

Cały świat religijny wierzy w to, że całe dzieło i wszystkie słowa Boga znajdują się w Biblii i że poza Biblią, nie znajdują się żadne słowa wypowiedziane przez Boga ani Jego dzieło. Dlatego też, gdy jesteś wierny Biblii, masz gwarancję, że będziesz mógł wejść do królestwa niebieskiego. Czy te przekonania są zgodne z faktem Bożego dzieła? Czy poza Biblią znajdują się słowa Boże? Co dokładnie poprowadzi człowieka ku wejściu do królestwa niebieskiego? Czy przywiązanie do Biblii, czy też podążanie śladami Baranka? Ten film odpowie na wasze wszystkie pytania!

Oglądaj filmy o Bogu:

Film chrześcijański po polsku | „Ze szponów śmierci” Prawdziwa historia chrześcijanki (Zwiastun)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/from-the-jaws-of-death-trailer.html

Film chrześcijański | „Biblia i Bóg” Wyjaśnienie relacji między Biblią a Bogiem (Dubbing PL)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/the-bible-and-God-movie.html

Wartościowy film religijny | „Oczekiwanie” Czy słyszałeś głos Boga? (Zwiastun)

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/waiting-trailer.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga