Muzyka chrześcijańska 2020 „Całe dzieło Boże jest dla człowieka”

Muzyka chrześcijańska 2020 „Całe dzieło Boże jest dla człowieka”

598 |23 marca 2020

Muzyka chrześcijańska 2020 „Całe dzieło Boże jest dla człowieka”

Boże dzieło podboju nie ma kontrolować cię

poprzez twój los lub przeznaczenie.

Potrzeby nie ma żadnej, by działać w sposób ten.

Dzieło podboju ma sprawić, by człowiek, by człowiek

obowiązek stworzenia spełnił i Stwórcę czcił,

a wtedy otrzyma cudowne przeznaczenie.

Jakkolwiek karci ciebie Bóg, to da ci zbawienie.

Choć cielesne nadzieje gasi, da ci oczyszczenie.

Ono konieczne jest, by człowiek mógł istnieć.

Dla dobra ludzi Jego sąd.

Więc jak może człowiek trzymać ster,

gdy w rękach Stwórcy jego los?

Więc jak może człowiek trzymać ster,

gdy w rękach Stwórcy jego los?

Ludzki los jest pod kontrolą, w mocy Bożych rąk.

I nie masz wpływu nań, choćbyś miotał się.

Gdybyś swoją przyszłość znał, mógł kierować losem swym,

czy byłbyś wciąż istotą, którą stworzył Bóg?

Jakkolwiek karci ciebie Bóg, to da ci zbawienie.

Choć cielesne nadzieje gasi, da ci oczyszczenie.

Ono konieczne jest, by człowiek mógł istnieć.

Dla dobra ludzi Jego sąd.

Więc jak może człowiek trzymać ster,

gdy w rękach Stwórcy jego los?

Więc jak może człowiek trzymać ster,

gdy w rękach Stwórcy jego los?

Jakkolwiek działa Bóg, dla dobra ludzi czyni to.

Stworzenie, niebiosa i ziemia, wszystko dla człowieka jest.

Pory roku, księżyc, słońce, gwiazdy też,

zwierzęta i przyrody świat

są, aby człowiek mógł żyć, dla niego są.

Jakkolwiek karci ciebie Bóg, to da ci zbawienie.

Choć cielesne nadzieje gasi, da ci oczyszczenie.

Ono konieczne jest, by człowiek mógł istnieć.

Dla dobra ludzi Jego sąd.

Więc jak może człowiek trzymać ster,

gdy w rękach Stwórcy jego los?

Więc jak może człowiek trzymać ster,

gdy w rękach Stwórcy jego los?

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj