Piosenka chrześcijańska | „Pogańskie narody będą sławić imię Boga”

27 czerwca 2020

Pogańskie narody sławić będą,

pogańskie narody sławić będą imię Boga, Boga.

Pogańskie narody sławić będą, sławić będą imię Boga.

Pogańskie narody wysławią Go.

Celem Boskich sądów jest zachęcenie do,

do posłuszeństwa ludzi.

Celem karcenia Bożego jest przemienianie ludzi.

Choć dzieło Boga dla Jego zarządzania jest,

to wszystko, co robi, doskonałe jest, doskonałe jest dla ludzi.

Bóg chce, by wszystkie inne ludy słuchały Jego woli, jak Izrael.

On chce przemieniać je w posłusznych, prawdziwych ludzi,

by Bóg mógł znaleźć swój przyczółek

na innych ziemiach niż Izrael.

To jest zarządzanie Boga.

To jest Jego dzieło pośród pogan.

Pogańskie narody sławić będą,

pogańskie narody sławić będą imię Boga, Boga.

Pogańskie narody sławić będą, sławić będą imię Boga.

Pogańskie narody wysławią Go.

Dziś wielu ludzi nie rozumie zarządzania Boga,

gdyż ich pragnienia są skupione na przyszłości własnej.

Bez względu na to, co Bóg mówi, oni nie szukają

(Jego dzieła. Nie szukają Boga.)

Ludzie myślą tylko o świecie jutra.

Jeśli tak będzie wciąż, jak wzrastać będzie dzieło Boże?

Jak ewangelia rozprzestrzeni się po świecie?

Musisz wiedzieć, że gdy dzieło Boga szerzy się,

rozproszycie się na wszystkie strony.

Bóg wymierzy ci cios, Bóg wymierzy ci cios,

tak jak Jahwe plemionom Izraela,

by ewangelia rozprzestrzeniła się po ziemi,

a Boże dzieło na ziemię pogańskich narodów.

Boże imię rozprzestrzeni się wśród starych i młodych,

a plemiona wszystkie będą wychwalać święte imię Boga.

Na końcu dni, w ostatnim wieku,

poganie wysławią imię Boga

i ujrzą poganie dzieła Boże

i Wszechmogącym nazwą Go,

i tak spełnią się Jego słowa.

Bóg da ludziom poznać prawdę,

że On nie tylko Bogiem jest Izraelitów,

lecz Bogiem wszystkich narodów pogańskich też

i przeklętych przez Niego też.

I każdy człowiek ujrzy, że On Bogiem jest całego stworzenia.

To jest największe Boga dzieło, największe Boga dzieło,

(to największe jest Boga dzieło,)

cel Jego dzieła w końcu dni

i jedyne dzieło jakiego dokona,

gdy nadejdzie koniec, gdy nadejdzie koniec.

Pogańskie narody sławić będą,

pogańskie narody sławić będą imię Boga, Boga.

Pogańskie narody sławić będą, sławić będą imię Boga.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze