Muzyka chrześcijańska 2020 „Boża miłość do ludzkości jest prawdziwa i rzeczywista”

Muzyka chrześcijańska 2020 „Boża miłość do ludzkości jest prawdziwa i rzeczywista”

1146 |06 lutego 2020

I

Miłość Boga do ludzkości

przejawia się przede wszystkim w Jego dziele dokonywanym w ciele,

w osobistym zbawianiu ludzi,

w rozmawianiu i życiu z nimi twarzą w twarz, w tym,

że w ogóle nie jest On od ludzi oddalony,

niczego nie udaje i jest całkowicie rzeczywisty.

Zbawia ludzi do tego stopnia, że był w stanie stać się ciałem

i wspólnie z ludźmi przejść przez lata bólu na tym świecie,

a wszystko to, ponieważ kocha ludzkość i lituje się nad nią,

a wszystko to, ponieważ kocha ludzkość i lituje się nad nią.

II

Miłość Boga do ludzi jest bezwarunkowa i nie stawia żadnych żądań.

Co otrzymuje On od nich w zamian?

Ludzie są dla Boga zimni.

Kto jest w stanie traktować Boga jak Boga?

Ludzie nie przynoszą Bogu żadnej pociechy;

po dziś dzień Bóg nie otrzymał jeszcze od ludzkości prawdziwej miłości.

Bóg wciąż tylko bezinteresownie daje i zaopatruje.

Bóg wciąż tylko bezinteresownie daje i zaopatruje.

Ludzie nie przynoszą Bogu żadnej pociechy;

po dziś dzień Bóg nie otrzymał jeszcze od ludzkości prawdziwej miłości.

Bóg wciąż tylko bezinteresownie daje i zaopatruje.

Bóg wciąż tylko bezinteresownie daje i zaopatruje.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Polecane:

Piosenka chrześcijańska 2020 „Bóg wytyczył ścieżki, którymi musi podążać człowiek” https://pl.kingdomsalvation.org/videos/predestined-paths-man-must-walk-mv.html

Pieśń chrześcijańska | „Bóg sprowadził swoją chwałę na Wschód” Bóg nadszedł z „obłokami“ https://pl.kingdomsalvation.org/videos/brought-glory-to-the-east-mv.html

Taniec chrześcijański | „Trudna droga ewangelii” Prawdziwa historia chrześcijanina https://pl.kingdomsalvation.org/videos/rocky-road-of-gospel-mv.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj