Słowo Boże na każdy dzień: Ukazanie się Boga i Jego dzieło | Fragment 67

14 listopada 2020

Napełnię empireum przejawami Mych czynów i sprawię, że wszystko na ziemi ukorzy się przed Moją władzą, wprowadzając w ten sposób w życie Mój plan „powszechnej jedności” i urzeczywistniając to jedno Moje życzenie, aby ludzkość nie „błąkała się” już po powierzchni ziemi, ale bez dalszej zwłoki znalazła odpowiednie przeznaczenie. Rozważam kwestię rodzaju ludzkiego na wszelkie sposoby, dążąc do tego, by cała ludzkość już wkrótce zamieszkała w krainie szczęścia i pokoju, aby dni jej życia nie były już smutne i pełne utrapienia, i aby Mój plan nie spełzł na niczym na ziemi. Ponieważ człowiek tam właśnie istnieje, zbuduję Mój naród na ziemi, gdyż na ziemi znajduje się też część przejawów Mej chwały. Wysoko w niebie zaprowadzę porządek w Moim mieście i w ten sposób uczynię wszystko nowym, zarówno w górze, jak i na dole. Wszystko, co istnieje zarówno ponad niebiosami, jak i pod nimi, połączę w jedność, tak że wszystkie rzeczy na ziemi będą zjednoczone ze wszystkim, co jest w niebie. To właśnie jest Mój plan; jest tym, co zamierzam osiągnąć w końcowym wieku. Niechaj nikt nie miesza się do tej części Mojego dzieła! Szerzenie Mego dzieła pośród narodów pogańskich stanowi ostatnią część Mojego dzieła na ziemi. Nikt nie jest w stanie zgłębić dzieła, które wykonam, dlatego ludzie są kompletnie zdezorientowani. A ponieważ jestem zajęty Moim dziełem na ziemi, korzystają z okazji, by sobie „poswawolić”. Aby powstrzymać ich przed nadmiernym nieposłuszeństwem, najpierw poddałem ich Mojemu karceniu, aby przeszli dyscyplinowanie w jeziorze ognia. Jest to jeden etap Mojego dzieła, i wykorzystam potęgę jeziora ognia, aby go wykonać; w przeciwnym razie realizacja Mojego dzieła nie byłaby możliwa. Sprawię, że istoty ludzkie w całym wszechświecie podporządkują się przed Moim tronem, dzieląc je na różne kategorie zgodnie z Moim osądem, klasyfikując je według tych kategorii i dalej dzieląc według rodzin, tak że cała ludzkość przestanie okazywać Mi nieposłuszeństwo, poddając się starannemu uporządkowaniu według kategorii, które wymieniłem. Niech nikt nie przemieszcza się na chybił trafił! W całym wszechświecie dokonałem oto nowego dzieła; w całym wszechświecie ludzkość jest oniemiała i oszołomiona Moim nagłym ukazaniem się, a jej horyzonty poszerzyły się ogromnie z uwagi na to, że ukazałem się otwarcie. Czyż nie tak właśnie wygląda dzień dzisiejszy?

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele

Bóg dokonał nowego dzieła w całym wszechświecie

Bóg wypełni niebiańskie sfery wieloma znakami swego dzieła, aby w Jego najwyższej mocy znalazło się wszystko, co na ziemi. Wypełni się Jego plan zjednoczenia świata, a ludzie nie będą już błąkać się po tym świecie, lecz wkrótce właściwe miejsce odnajdą. Jak w górze, tak i na dole Bóg dokonał swego nowego dzieła; wszyscy ludzie osłupieli, zszokowani Jego nagłym przybyciem. Jak w górze, tak i na dole ich horyzonty poszerzają się jak nigdy przedtem. Tak na pewno wygląda dzień dzisiejszy.

Bóg dba o człowieka pod każdym względem, więc wszyscy ludzie wkrótce przybędą, by żyć w krainie pokoju i szczęścia, gdzie nie będą już czuli smutku, Jego plan wypełni się na ziemi. Tam właśnie żyje człowiek; a Bóg zbuduje swój naród na całym świecie, bo część Jego chwały ujawnia się na ziemi. Jak w górze, tak i na dole Bóg dokonał swego nowego dzieła; wszyscy ludzie osłupieli, zszokowani Jego nagłym przybyciem. Jak w górze, tak i na dole ich horyzonty poszerzają się jak nigdy przedtem. Tak na pewno wygląda dzień dzisiejszy.

On przywróci porządek w niebiańskich miastach, On odnowi wszystko i wszędzie, zjednoczy wszystko w górze i na dole, wszystko na ziemi i w niebie. Taki jest (to Jego ostateczny plan, który Bóg wykona w końcowym wieku). Oby nikt nie zakłócił przebiegu tej części Jego dzieła!

Bóg sprawi, że ludzie w całym wszechświecie pokłonią się przed Jego tronem. Osądzi ich i podzieli na kategorie, przydzieli ich do ich własnych rodzin. Tak wszyscy staną się Bogu posłuszni, zostaną idealnie ustawieni wedle Jego porządku, w którym nie będą poruszać się przypadkowo. Jak w górze, tak i na dole Bóg dokonał swego nowego dzieła; wszyscy ludzie osłupieli, zszokowani Jego nagłym przybyciem. Jak w górze, tak i na dole ich horyzonty poszerzają się jak nigdy przedtem. Tak na pewno wygląda dzień dzisiejszy.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze