Pieśni chrześcijańskie – Zbiór pieśni

14 maja 2020

[00:00:00] Rzeka wody życia

[00:05:59] Przesłanie od Boga

[00:08:40] Do czego powinni dążyć ci, którzy kochają prawdę

[00:12:05] Sąd słowa Bożego ma na celu zbawić człowieka

[00:16:22] Poświęć się cały dziełu Boga

[00:19:34] Tylko znając Boga można mieć bojaźń Bożą i unikać zła

[00:24:19] Władza Stwórcy współistnieje z Jego tożsamością

[00:28:24] Wszystko pod władzą Stwórcy jest absolutnie doskonale

[00:33:27] Chwała Boża lśni od Wschodu

[00:38:07] Bóg jest jedynym władcą losu człowieka

[00:42:21] Znaczenie wcielenia

[00:47:48] Bóg wytyczył ścieżki, którymi musi podążać człowiek

[00:53:16] Tym, czego Bóg pragnie w próbach, jest szczere serca człowieka

[00:57:20] Kto może zrozumieć serce Boga?

[01:02:41] Istota dzieła podboju

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze