Film ewangeliczny | „Posłaniec ewangelii” | fragment 2 | Chrystus jest Bogiem wcielonym

24 kwietnia 2019

Choć przez ostatnie dwa tysiące lat wierzący w Pana wiedzieli, że Pan Jezus jest Chrystusem, Bogiem w ciele, nie byli w stanie zrozumieć tajemnic prawdy odnoszących się do tego, czym naprawdę jest wcielenie Boga i jak powinniśmy Boga wcielonego rozpoznać. Dlatego też, gdy Bóg Wszechmogący dni ostatecznych stał się ciałem, aby przyjść i dokonać dzieła osądzania, niektórzy ludzie potraktowali Go tak, jakby był zwykłym człowiekiem i odmówili przyjęcia dzieła Boga Wszechmogącego dni ostatecznych. Utracą w ten sposób najprawdopodobniej Boże zbawienie. To oczywiste, że zrozumienie prawdy o wcieleniu ma decydujące znaczenie dla przyjęcia powrotu Pana.

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze