Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych (wybór)

Wybór wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych
Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych (wybór)

Kategorie

Recital-daily-words-of-God
Codzienne słowa Boga
Wypowiedzi Boga Wszechmogącego (Droga do poznania Boga)
Wypowiedzi Boga Wszechmogącego (Droga do poznania Boga)

Obwieszczenia Mojego głosu skrywają liczne Moje intencje. Ale człowiek nie zna i nie rozumie żadnej z nich i przyjmuje Moje słowa z zewnątrz, idzie za nimi, pozostając na zewnątrz, nie będąc w stanie uświadomić sobie Mojego serca ani uchwycić intuicją Mojej woli na podstawie Moich słów. Nawet jeśli uczyniłem Moje słowa jasnymi, czy ktoś je zrozumiał? Przybyłem pomiędzy ludzi z Syjonu. Ponieważ przyoblekłem się w człowieczeństwo zwykłego człowieka i przyodziałem się w ludzką skórę, ludzie dochodzą do poznania Mojego człowieczeństwa jedynie z zewnątrz, ale nie znają życia, które jest we Mnie, ani nie rozpoznają Boga Ducha, a znają tylko człowieka cielesnego. Czy to możliwe, że rzeczywisty Bóg we własnej osobie jest niegodny, byście próbowali Go poznać? Czy to możliwe, że prawdziwy Bóg we własnej osobie jest niegodny waszego wysiłku mającego na celu „przeanalizowanie” Go? Nie cierpię skażenia toczącego całą ludzką rasę, lecz odczuwam współczucie dla jej słabości. Rozprawiam się też ze starą naturą rasy ludzkiej. Czyż jako Mój lud w Chinach nie jesteście także częścią ludzkiej rasy? Pośród całego Mojego ludu i wszystkich Moich synów, to jest wśród tych, których wybrałem z całej ludzkiej rasy, należycie do najniższej grupy. Z tego powodu poświęciłem wam najwięcej energii, najwięcej wysiłku. Czy mimo to nie cieszycie się błogosławionym życiem, które jest dzisiaj waszym udziałem? Czy wciąż zatwardzacie swoje serca, aby buntować się przeciwko Mnie i zwracać ku własnym planom? Gdyby nie to, że nadal mam dla was litość i miłość, cała ludzkość już dawno popadłaby w niewolę szatana, zamieniając się w "pyszny kąsek" w jego ustach. Dzisiaj ci, którzy naprawdę poświęcają się dla Mnie i którzy naprawdę Mnie kochają, nadal są wśród wszystkich ludzi przypadkiem wystarczająco rzadkim, żeby można ich było policzyć na palcach jednej ręki. Czy to możliwe, że dzisiaj tytuł „Mój lud” stał się już waszą osobistą własnością? Czy twoje sumienie stało się po prostu lodowate? Czy naprawdę jesteś godzien stać się ludem, którego potrzebuję? Myśląc o przeszłości i patrząc ponownie na dzień dzisiejszy, którzy z was usatysfakcjonowali Moje serce? Którzy z was okazali prawdziwą dbałość o Moje intencje? Gdybym was do tego nie skłonił, nadal byście się nie obudzili, lecz pozostawalibyście niczym w stanie zamrożenia i też jakby w stanie hibernacji.

Pośród mknących fal człowiek widzi Mój gniew; pośród piętrzącej się masy ciemnych chmur ludzie tracą rozum z przerażenia i nie wiedzą, gdzie mają uciekać – jakby w obawie, że porazi ich grom i zmyje ulewa. A gdy burza śnieżna się skończy, ogarnia ich lekki, radosny nastrój i rozkoszują się pięknem natury. Ale kto z nich doświadcza w takich chwilach bezgranicznej miłości, jaką niosę ludziom? W swych sercach mają jedynie Moją postać, lecz nie istotę Mojego Ducha: czy jest możliwe, by człowiek otwarcie Mi się nie przeciwstawiał? Kiedy nawałnica się przetoczy, cała ludzkość zostaje jakby odnowiona, jak gdyby – udoskonaliwszy się dzięki cierpieniom – odzyskała światło i życie. Czy również i wy, znosząc ciosy, które wam wymierzam, macie to szczęście, że dożyliście dnia dzisiejszego? Ale gdy dzień dzisiejszy przeminie i nadejdzie jutro, czyż będziecie w stanie zachować czystość, jaka nastała po ulewie? Czy będziecie w stanie zachować poświęcenie, jakie przyszło po waszym oczyszczeniu? Czy zdołacie wytrwać w swym dzisiejszym posłuszeństwie? Czy wasze oddanie nadal będzie niewzruszone i niezmienne? Z pewnością nie jest to żądanie przekraczające ludzkie możliwości? Dzień w dzień żyję z ludźmi, działam razem z ludźmi, pośród ludzkości, ale nikt jeszcze tego nie zauważył. Gdyby nie przewodnictwo Mojego Ducha, któż z całej ludzkiej rasy ciągle istniałby w dzisiejszych czasach? Czy to możliwe, że przesadzam, mówiąc, że żyję i działam pośród ludzi? W przeszłości powiedziałem: "Stworzyłem ludzkość, przewodziłem całej ludzkości i całej ludzkości rozkazywałem" – bo czyż tak nie było? Czy to możliwe, by wasze doświadczenie tych rzeczy było niewystarczające? Już samo określenie „posługujący” powinno sprawić, byście na próbach jego wyjaśniania strawili resztę życia. Gdyby nie rzeczywiste doświadczenie, człowiek nigdy by Mnie nie poznał, nigdy nie poznałby Mnie poprzez Moje słowa. Ale dziś osobiście przybyłem pomiędzy was: czyż nie będzie wam dzięki temu łatwiej Mnie poznać? Czy to możliwe, by Moje wcielenie nie było również waszym zbawieniem? Gdybym osobiście nie zstąpił pomiędzy ludzi, cała ludzka rasa dawno już przesiąkłaby pojęciami – a mówiąc inaczej, stałaby się własnością szatana, ponieważ to, w co wierzysz, to tylko obraz szatana i nie ma nic wspólnego z samym Bogiem. Czyż nie na tym polega Moje zbawienie?

Kiedy szatan staje przede Mną, nie wzdrygam się przed jego dziką zajadłością, nie lękam się jego ohydy: po prostu ją ignoruję. Kiedy szatan Mnie kusi, umiem przejrzeć Jego oszukaństwo, w rezultacie ono znika – pełne wstydu i upokorzenia. Kiedy szatan walczy ze Mną i próbuje Mi odebrać Mój naród wybrany, toczę z nim bój na śmierć i życie w Moim ciele; podtrzymuję też w tym ciele Mój lud i go prowadzę, tak by nie upadł i się nie zagubił – przez całą drogę prowadzę go krok po kroku. A kiedy szatan osłabnie i dozna porażki, będę uwielbiony w Moim ludzie i Mój lud da o Mnie jasne, rozgłośne świadectwo. Dlatego też pochwycę tych, którzy stanowią kontrast dla Mego planu zarządzania, i – raz na zawsze – wrzucę ich do bezdennej dziury. To jest Mój plan, to jest Moje dzieło. W twoim życiu może nadejść taki dzień, kiedy znajdziesz się w takiej oto sytuacji: czy dobrowolnie staniesz się więźniem szatana, czy też dobrowolnie Mi się oddasz? Taki jest twój własny los i musisz to sobie dobrze przemyśleć.

Życie w królestwie to życie ludzi i samego Boga. Roztaczam opiekę i ochronę nad całą ludzkością, wszyscy zaangażowani są w śmiertelną walkę z wielkim czerwonym smokiem. Aby wygrać tę ostateczną bitwę, aby wykończyć wielkiego czerwonego smoka, wszyscy ludzie powinni całkowicie powierzyć samych siebie Mi – w Moim królestwie. Kiedy mówię "królestwo", mam na myśli życie przeżywane bezpośrednio pod auspicjami boskości: bezpośrednio prowadzę oraz ćwiczę całą ludzkość, choć więc wciąż na ziemi, jej życie toczy się już jakby w niebie; prawdziwie ucieleśniając życie w trzecim niebie. A chociaż przebywam w swoim ciele, nie podlegam ograniczeniom ciała. Ileż razy przychodziłem do człowieka, aby słuchać jego modlitw; ileż razy, chodząc pośród ludzi, cieszyłem się z ich uwielbienia? Chociaż ludzie nigdy nie byli świadomi Mojego istnienia, nadal w ten sposób wypełniam swoje dzieło. W Moim miejscu zamieszkania, które jest miejscem, gdzie jestem ukryty – w tym właśnie Moim miejscu zamieszkania pokonałem wszelako wszystkich Moich wrogów; w Moim miejscu zamieszkania zyskałem prawdziwe doświadczenie życia na ziemi; z Mojego miejsca zamieszkania obserwuję każde słowo, każdy czyn człowieka, czuwam i sprawuję dyktat nad całym rodzajem ludzkim. Gdyby ludzkość potrafiła się zatroszczyć o Moje intencje, w ten sposób zadowalając Moje serce i sprawiając Mi przyjemność, wówczas z pewnością błogosławiłbym całej ludzkości. Czyż nie tego właśnie dla niej pragnę?

Ponieważ ludzkość pogrążona jest w śpiączce, jedynie przez łoskot moich gromów ludzie budzą się ze snów. A kiedy otwierają oczy, wielu oślepia zimny blask promieni, aż w końcu tracą poczucie kierunku, nie wiedząc, skąd przyszli ani dokąd zmierzają. Większość ludzi porażona zostaje jakby wiązką promieniowania laserowego, a w jego wyniku pada z nóg pośród burzy; porywy wichru unoszą ich ciała, nie pozostawiając po nich ani śladu. Ci co przeżyją, w świetle mogą wreszcie jasno ujrzeć Moje oblicze; dopiero wówczas dowiadują się czegoś o Moim zewnętrznym wyglądzie – aż w końcu nie mają śmiałości patrzeć Mi prosto w twarz, pełni lęku, abym ich nie skarcił i raz jeszcze przeklął ich ciała. Iluż to ludzi załamuje się i zaczyna rozpaczliwie szlochać? Ilu popada w rozpacz! Ilu broczy krwią, która tworzy rzeki? Ilu staje się trupami dryfującymi bez celu w tym czy innym kierunku? Iluż ludzi, znajdując swoje własne miejsce w świetle, odczuwa nagły ucisk w sercu i zaczyna ronić łzy z powodu swoich minionych długich lat życia w nieszczęściu? Ilu ludzi w złowrogim blasku światła wyznaje własną nieczystość i podejmuje postanowienie poprawy? Ilu ludzi oślepionych, już wcześniej utraciło radość życia i w rezultacie stali się oni niezdolni, by dostrzec światło i tak nadal tkwią w marazmie, oczekując swego końca? Ilu zaś rozpościera żagle życia i pod przewodnictwem światła, nie może się doczekać jutra?... A dzisiaj któż spośród rodzaju ludzkiego nie egzystuje w takim stanie? Kto nie egzystuje w kręgu Mego światła? Nawet jeśli jesteś silny – nawet jeśli jesteś słaby – jakże możesz uniknąć nastania Mojego światła?

10 marca 1992

Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych (wybór)

Pojawienie się Boga przyniosło nowy wiek Bóg kieruje losem całej ludzkości Dostrzeganie ukazania się Boga w Jego sądzie i karceniu Zepsuty człowiek jest niezdolny do reprezentowania Boga Wierząc w Boga powinieneś być Mu posłuszny Nikczemni muszą zostać ukarani Jak służyć zgodnie z wolą Boga? Przykazania Nowego Wieku Nadeszło Królestwo Tysiąclecia Powinieneś wiedzieć, że Bóg praktyczny jest Bogiem Samym w sobie Poznawanie Bożego Dzieła w dniu dzisiejszym Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi? Powinieneś żyć dla prawdy, gdyż wierzysz w Boga Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że Ewangelia Królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie Wiara w Boga powinna skupiać się na rzeczywistości, a nie na obrzędach religijnych Tylko ci, którzy znają dzisiejsze dzieło Boże, mogą służyć Bogu Ci, którzy są posłuszni Bogu ze szczerego serca, z pewnością zostaną przez Niego pozyskani Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu Tylko przez umiłowanie Boga możliwa jest prawdziwa wiara w Boga Jak Piotr poznał Jezusa Czy ożyłeś? Posiadanie nieprzemienionego usposobienia to pozostawanie w nieprzyjaźni z Bogiem Wszyscy, którzy nie znają Boga są tymi, którzy sprzeciwiają się Bogu Wybór z czterech fragmentów słowa Boga z tekstu „W odniesieniu do Biblii” Część pierwsza Wybór z czterech fragmentów słowa Boga z tekstu „W odniesieniu do Biblii” Część druga Dwa wcielenia dopełniają znaczenia wcielenia Jak powinieneś uczestniczyć w swojej przyszłej misji? Co to znaczy być prawdziwym człowiekiem Co wiesz o wierze? Nikt kto jest z ciała nie ucieknie przed Dniem Gniewu Zbawiciel powrócił już na „Białym obłoku” Dzieło w Wieku Prawa Prawdziwa historia dzieł w Erze Zbawienia Tylko udoskonaleni mogą prowadzić sensowne życie Jak człowiek, który zdefiniował Boga według własnych koncepcji, może otrzymywać objawienia Boże? Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga Różnica pomiędzy służbą wcielonego Boga a obowiązkiem człowieka Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia Dzieło Boga i dzieło człowieka Część Pierwsza Dzieło Boga i dzieło człowieka Część Druga Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga Część pierwsza Istota ciała zamieszkana przez Boga Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka Część druga Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego Przywrócenie normalnego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego celu Część pierwsza Przywrócenie normalnego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego celu Część druga Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku Część pierwsza Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku Część druga Ujrzysz duchowe ciało Jezusa wtedy, kiedy Bóg stworzy na nowo niebo i ziemię Ci, którzy nie są zgodni z Chrystusem, są w pełni przeciwnikami Boga Wielu jest wezwanych, lecz nieliczni są wybrani Powinieneś dążyć do zgodności z Chrystusem Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy Czy wiesz? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia Powinieneś przygotować dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia Trzy przestrogi Zrozumienie usposobienia Boga jest bardzo ważne Dziesięć Dekretów Administracyjnych, Które Muszą Być Przestrzegane Przez Wybranych Ludzi Boga w Wieku Królestwa Powinniście zważać na wasze uczynki Bóg jest źródłem ludzkiego życia Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź piąta Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź Ósma Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Dziewiąta Wypowiedź Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź dziesiąta Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Trzynasta wypowiedź Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź osiemnasta Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź Dziewiętnasta Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź Dwudziesta Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź dwudziesta pierwsza Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź dwudziesta druga Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź dwudziesta trzecia Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Dwudziesta Szósta Wypowiedź Wiek Królestwa to Wiek Słowa Westchnienie Wszechmogącego Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka Część pierwsza Obietnice dla tych, którzy zostali udoskonaleni Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź siódma Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga: Część druga Doświadczenia Piotra:jego znajomość karcenia i sądu Część druga Doświadczenia Piotra:jego znajomość karcenia i sądu Część pierwsza Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź dwudziesta dziewiąta Ci, którzy kochają Boga, będą zawsze żyć w Jego świetle Tylko ten, kto doświadcza dzieła Boga, prawdziwie w Niego wierzy Sukces i porażka zależą od ścieżki, którą idzie człowiek Część druga Wobec kogo jesteś lojalny? Jakie poglądy powinni mieć wierzący? Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź piętnasta Jak poznać rzeczywistość

0wyników wyszukiwania