„Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga” | Fragment 118

Bóg stał się ciałem, ponieważ przedmiotem Jego pracy nie jest duch szatana, ani jakakolwiek rzecz bezcielesna, ale cielesny człowiek, który został zepsuty przez szatana. To właśnie dlatego, że ciało człowieka zostało zepsute, Bóg uczynił cielesnego człowieka przedmiotem swego dzieła; ponadto, ponieważ człowiek jest przedmiotem zepsucia, uczynił człowieka jedynym przedmiotem swego dzieła na wszystkich etapach Bożego dzieła wybawienia. Człowiek jest istotą śmiertelną, jest z ciała i krwi, a Bóg jest jedynym, który może zbawić człowieka. Dlatego Bóg musi stać się ciałem, które posiada te same cechy co człowiek, aby wykonywać swoje dzieło i aby Jego dzieło mogło osiągać lepszy rezultat. Bóg musi stać się ciałem, aby wykonywać swoje dzieło właśnie dlatego, że człowiek jest ciałem i nie jest w stanie przezwyciężyć grzechu ani pozbyć się ciała. Chociaż istota i tożsamość Boga wcielonego różnią się znacznie od istoty i tożsamości człowieka, to Jego wygląd jest identyczny z ludzkim, ma On wygląd zwykłej osoby i prowadzi życie zwykłej osoby, a ci, którzy Go widzą, nie mogą Go odróżnić od zwykłego człowieka. Ten zwykły wygląd i zwykłe człowieczeństwo są wystarczające, aby On prowadził boskie dzieło w zwykłym człowieczeństwie. Jego ciało pozwala Mu wykonywać Jego dzieło w zwykłym człowieczeństwie i pomaga Mu prowadzić dzieło pośród ludzi, a Jego zwykłe człowieczeństwo pomaga Mu wykonywać dzieło zbawienia pośród ludzi. Chociaż Jego zwykłe człowieczeństwo wywołało znaczny tumult wśród ludzi, ten tumult nie wpłynął na zwykłe efekty Jego dzieła. Krótko mówiąc, dzieło Jego zwykłego ciała jest dla człowieka korzystne w najwyższym stopniu. Chociaż większość ludzi nie akceptuje Jego zwykłego człowieczeństwa, Jego dzieło może być nadal skuteczne, a rezultaty te są osiągane dzięki Jego zwykłemu człowieczeństwu. Nie ma co do tego wątpliwości. Na Jego dziele w ciele, człowiek zyskuje dziesięciokrotnie lub dziesiątki razy więcej niż na koncepcjach dotyczących Jego zwykłego człowieczeństwa, które istnieją wśród ludzi i ostatecznie zostaną pochłonięte przez Jego dzieło. A efekt, jaki osiągnęło Jego dzieło, czyli wiedza, jaką człowiek ma o Nim, daleko przewyższa ludzkie wyobrażenia o Nim. Nie sposób wyobrazić sobie ani zmierzyć dzieła, którego On dokonuje w ciele, bo Jego ciało jest niepodobne do żadnego cielesnego człowieka; bo chociaż zewnętrzna powłoka jest identyczna, to istota nie jest taka sama. Z powodu Jego ciała ludzie mają wiele wyobrażeń na temat Boga, ale Jego ciało może również pozwolić człowiekowi zdobyć bogactwo wiedzy, a nawet podbić każdego człowieka posiadającego podobną powłokę zewnętrzną. Nie jest On bowiem zwykłym człowiekiem, ale jest Bogiem z zewnętrzną powłoką człowieka i nikt nie może Go całkowicie zgłębić ani zrozumieć. Niewidzialny i nieuchwytny Bóg jest kochany i przyjmowany przez wszystkich. Jeśli Bóg jest tylko Duchem, który jest niewidzialny dla człowieka, człowiekowi jest bardzo łatwo uwierzyć w Boga. Człowiek może puścić wodze swojej wyobraźni, może wybrać dowolny obraz jako wizerunek Boży, aby zadowolić siebie i uczynić się szczęśliwym. W ten sposób człowiek może bez żadnych skrupułów robić to, co jest najbardziej zadowalające dla jego własnego Boga i to co taki Bóg jest najbardziej skłonny robić. Co więcej, człowiek wierzy, że nikt nie jest bardziej lojalny i pobożny niż on wobec Boga, i że wszyscy inni są pogańskimi psami, nielojalnymi wobec Boga. Można powiedzieć, że tego właśnie szukają ci, których wiara w Boga jest niejasna i oparta na doktrynie; to, czego szukają, jest właściwie takie samo, z niewielkimi różnicami. Tylko obrazy Boga w ich wyobraźni są różne, ale ich treść jest w rzeczywistości taka sama.

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Zepsuty człowiek potrzebuje zbawienia Boga wcielonego

Bóg stał się ciałem, bo celem Jego dzieła nie jest szatana duch ani nic cielesnego, tylko sam człowiek. Ciało człowieka zepsuł szatan i stało się ono przedmiotem Bożej pracy. Obiektem Boskiego zbawienia jest człowiek. Człowiek jest śmiertelny – to tylko ciało i krew. Zbawić go może tylko Bóg. Bóg musi stać się ciałem, gdyż tak ma dokonać się dzieło Boże, przynosząc najlepszy rezultat. Bóg musi przyjąć ciało, bo człowiek jest ciałem i nie potrafi pokonać grzechu. Bóg musi przyjąć ciało, bo człowiek jest ciałem i nie potrafi wyzwolić się z więzów cielesności.

Szatan zepsuł ludzkie ciało, dotkliwie je zranił i zaślepił. Bóg stał się ciałem, bo człowiek jest obiektem Jego zbawienia, a szatan przeszkadza Bożej pracy, wykorzystując ludzkie ciało. Bóg walczy z szatanem – podbijając człowieka, zbawia go zarazem. W ten sposób Bóg musi stać się ciałem, by wypełnić swoje dzieło, wypełnić swoje dzieło. Szatan opanował ludzkie ciało, zepsuł je i Bóg musi go pokonać. By walczyć z szatanem i zbawić ludzkość, Bóg musi przyjść na ziemię i stać się ciałem. To prawdziwe dzieło.

Kiedy Bóg działa w ciele, walczy z szatanem (walczy z szatanem) naprawdę. Jego dzieło w sferze ducha staje się praktyczne, jest realne na ziemi, w człowieku. Bóg podbija człowieka niepokornego, pokonuje (pokonuje) w nim szatana, zbawiając ostatecznie ludzkość. Było konieczne, by Bóg stał się człowiekiem, na wygląd i kształt stworzenia, by walczyć z szatanem i podbić człowieka, zbuntowanego w swej cielesnej powłoce. Było konieczne, by Bóg stał się człowiekiem, na wygląd i kształt stworzenia, aby ocalić ludzi pod tą samą zewnętrzną osłoną, lecz zranionych przez szatana. Ludzie są Bogu wrodzy, Bóg musi ich podbić. Człowiek jest celem Boskiego zbawienia, Bóg musi przyjąć ciało i stać się człowiekiem. W ten sposób Jego praca jest łatwiejsza. Bóg może pokonać szatana, Bóg może podbić ludzkie serca, Bóg może (Bóg może) ocalić człowieka (ocalić człowieka).

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści