Słowo Boże na każdy dzień: Wejście w życie | Fragment 469

Jeśli ludzie w ogóle nie są przekonani, nie jest im łatwo dalej podążać tą ścieżką. Każdy może teraz zobaczyć, że dzieło Boga ma się nijak do ludzkich pojęć. Bóg wykonał tyle dzieła i wypowiedział tak wiele słów, a wszystko to w ogóle nie daje się uzgodnić z ludzkimi pojęciami. Ludzie muszą zatem mieć pewność i determinację, by być w stanie trwać przy tym, co już widzieli i co uzyskali dzięki swym doświadczeniom. Niezależnie od tego, co Bóg czyni w ludziach, muszą oni podtrzymywać to, co sami posiadają, zachować szczerość przed Jego obliczem i być Mu oddanymi do samego końca. Taki jest obowiązek ludzkości. Ludzie powinni wytrwać w swoich powinnościach. Wiara w Boga wymaga posłuszeństwa Bogu i doświadczania Jego dzieła. Bóg dokonał tak wielkiego dzieła – można powiedzieć, że co się tyczy ludzi, bez reszty polega ono na doskonaleniu, oczyszczaniu, a nawet więcej, na karceniu. Ani jeden z etapów Bożego dzieła nie był zgodny z ludzkimi pojęciami; tym, czego doświadczyli ludzie, są surowe słowa Boga. Kiedy Bóg przychodzi, ludzie powinni doświadczać Jego majestatu i Jego gniewu, niezależnie jednak od tego, jak surowe są Jego słowa, przychodzi On zbawiać i doskonalić ludzkość. Jako stworzenia ludzie powinni wypełnić spoczywające na nich obowiązki i podczas oczyszczania trwać przy świadectwie o Bogu. W trakcie każdej próby mają podtrzymywać świadectwo, które powinni nieść, i przez wzgląd na Boga winno ono być donośne. Osoba, która tak postępuje, jest zwycięzcą. Niezależnie od tego, w jaki sposób Bóg cię oczyszcza, pozostajesz w pełni przekonany i nigdy nie tracisz zaufania do Boga. Czynisz to, co powinien czynić człowiek. Tego Bóg wymaga od człowieka. Ludzkie serce powinno być w stanie w każdej chwili w pełni do Boga powrócić i zwracać się ku Niemu. Taki właśnie jest zwycięzca. Bóg nazywa „zwycięzcami” tych, którzy w dalszym ciągu są w stanie trwać przy świadectwie oraz zachować wiarę w Boga i trwać w oddaniu Bogu, gdy znajdują się pod wpływem szatana i są przez niego oblegani – innymi słowy, gdy znajdują się we władaniu sił ciemności. Jeśli bez względu na wszystko nadal potraficie zachować czystość serca i autentyczną miłość Boga, wówczas trwacie przy świadectwie przed obliczem Boga, i to właśnie kogoś takiego Bóg nazywa „zwycięzcą”. Jeśli całym sercem dążysz do prawdy, gdy Bóg ci błogosławi, a bez Jego błogosławieństwa wycofujesz się, czy jest to czystością? Skoro jesteś pewny, że ta droga jest prawdziwa, musisz podążać nią aż do końca; musisz wytrwać w oddaniu Bogu. Ponieważ widziałeś, że sam Bóg zstąpił na ziemię, by cię doskonalić, powinieneś bez reszty oddać Mu swoje serce. Zachowywanie czystości przed obliczem Boga polega na tym, że potrafisz podążać za Bogiem bez względu na to, co Bóg czyni, nawet jeśli wyznaczył dla ciebie niekorzystny ostateczny wynik. Ofiarowanie Bogu świętego ciała duchowego i czystej dziewiczości oznacza zachowanie przed obliczem Boga szczerości serca. W przypadku ludzkości szczerość jest czystością, zaś umieć być szczerym wobec Boga, to zachować czystość. To właśnie powinieneś wcielać w życie. Kiedy powinieneś się modlić, modlisz się; kiedy powinieneś gromadzić się z innymi we wspólnocie, robisz to; kiedy powinieneś śpiewać hymny, śpiewasz je; a kiedy powinieneś odrzucić cielesność, odrzucasz ją. Kiedy wypełniasz swój obowiązek, nie czynisz tego z ociąganiem; kiedy stajesz przed próbami, jesteś nieugięty. Na tym polega oddanie Bogu. Jeśli nie potrafisz wytrwale postępować tak, jak postępować powinni ludzie, to wszystkie twoje wcześniejsze cierpienia i postanowienia były daremne.

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele

Trzymaj się mocno tego, co człowiek musi robić

I

Gdy pewność masz, że droga ta prawdziwa jest, podążaj nią lojalnie wobec Boga. Gdy widzisz to, że sam Bóg zszedł na ziemię, by doskonalić cię, oddaj Mu swe serce. Nieważne, czy twój efekt jest mizerny, podążaj za Nim. Tak utrzymasz czystość. Spełniaj powinność Bożego stworzenia, nieważne, jaki jest efekt tego, staraj się poznać i kochać Boga, nieważne, jak traktuje cię, nie narzekaj.

II

Poświęcić Bogu czystą dziewicę i nieskalane duchowe ciało znaczy zachować szczere serce przed Bogiem, a dla ludzkości oznacza to czystość. Dzieło Ducha Świętego ma jeden warunek: z całego serca musisz szukać Boga. Nigdy nie możesz wątpić w Jego czyny, zawsze wypełniaj swe obowiązki. Spełniaj powinność Bożego stworzenia, nieważne, jaki jest efekt tego, staraj się poznać i kochać Boga, nieważne, jak traktuje cię, nie narzekaj.

III

Niezmierną wiarę miej w każdy krok pracy Boga i przed obliczem Jego szukaj Jego woli. Tylko przez doświadczenie znajdziesz Boże piękno i zobaczysz jak działa Duch Święty. Gdy nie doświadczysz swej drogi w ten sposób, jeśli nie szukasz, to nic nie uzyskasz. Przez doświadczenie poznasz Boże czyny, ujrzysz jak niezgłębiony jest On i cudowny, cudowny. Spełniaj powinność Bożego stworzenia, nieważne, jaki jest efekt tego, staraj się poznać i kochać Boga, nieważne, jak traktuje cię, nie narzekaj. Spełniaj powinność Bożego stworzenia, nieważne, jaki jest efekt tego, staraj się poznać i kochać Boga, nieważne jak traktuje cię, nie narzekaj, nie narzekaj.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Połącz się z nami w Messengerze