Słowo Boże na każdy dzień: Przeznaczenie i wynik | Fragment 585

Teraz jest czas, kiedy ustalę koniec dla każdej osoby, nie stadium, w którym zacząłem uprawiać człowieka. Zapisuję w Mojej księdze, jedno za drugim, słowa i czyny każdej osoby, jak i jej drogi naśladowania Mnie, jej cechy wrodzone i jej ostateczne dokonania. W ten sposób żaden człowiek nie umknie Mojej ręce i wszyscy będą w swoim rodzaju, do jakiego Ja ich przydzielę. Ja decyduję o losie każdej osoby, nie na podstawie jej wieku, rangi, głębi cierpienia, a najmniej na podstawie stopnia, w jakim szuka ona litości, ale wedle tego, czy posiada prawdę. Nie ma innego wyboru. Musicie zrozumieć, że wszyscy ci, którzy nie podążają za wolą Boga zostaną ukarani. To jest fakt nieodwołalny. Zatem wszyscy ci, którzy są ukarani, ukarani są dla sprawiedliwości Boga i za ich liczne czyny nikczemne. Nie wprowadziłem najmniejszej zmiany do Mego planu od jego powstania. Jeśli chodzi o człowieka, liczba tych, do których kieruję Moje słowa zdaje się zmniejszać, tak jak i liczba tych, których prawdziwie aprobuję. Jednak Mój plan nigdy się nie zmienił – to raczej wiara i miłość człowiecza zmieniają się stale, stale ich ubywa, do tego stopnia, że człowiek może zmienić się od bycia Mi przymilnym do bycia oziębłym wobec Mnie, a nawet do wyzbycia się Mnie. Mój stosunek wobec was nie będzie ani ciepły ani zimny, dopóki czuję wstręt i odrazę, i wreszcie wymierzę karę. Jednak w dniu kary, wciąż będę was widział, ale wy nie będziecie już w stanie widzieć Mnie. Jako że życie pośród was stało się już dla Mnie monotonne i nijakie, nie trzeba dodawać, że wybrałem inne otoczenie, w którym żyć będę, w którym uniknę bólu waszych podłych słów i będę się trzymać z daleka od waszych nieznośnie nikczemnych aktów, gdzie nie będziecie mogli Mnie oszukać i traktować Mnie powierzchownie. Zanim was opuszczę, muszę jeszcze wezwać was do powstrzymania się od czynienia tego, co nie idzie w zgodzie z prawdą. Rób raczej to, co uszczęśliwi wszystkich, to, co przyniesie pożytek dla człowieczeństwa i to, co doda do twego własnego przeznaczenia. W przeciwnym razie cierpiącym pośród klęski nie będzie nikt inny jak ty sam.

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele

Bóg decyduje o końcu człowieka na podstawie tego, czy człowiek posiada prawdę

I

Czas, by Bóg zdecydował o końcu każdej osoby, to nie czas, by zaczął pracę nad człowiekiem. W księdze Boga znajdziesz każdy czyn i słowo wszystkich ludzi. Zapisuje wszystko On. Bóg decyduje o przeznaczeniu wszystkich bez względu na wiek, rangę albo ból, ani na to, na ile budzą litość, ale według tego, czy posiadają prawdę.

II

Zapisuje, jak podążają za Nim, ich wrodzone cechy oraz końcowe osiągnięcia. Żaden człowiek nie uniknie ręki Boga. To On każdemu wyznacza miejsce. Bóg decyduje o przeznaczeniu wszystkich bez względu na wiek, rangę albo ból, ani na to, na ile budzą litość, ale według tego, czy posiadają prawdę.

III

A tych, którzy się sprzeciwią Jego woli, spotka kara. Tego już nie zmieni nikt, nie. Kara ta wynika ze sprawiedliwości Boga, jest odpłatą za niezliczone zło. Bóg decyduje o przeznaczeniu wszystkich bez względu na wiek, rangę albo ból, ani na to, na ile wzbudzają litość, ale według tego, czy posiadają prawdę, o tak, prawdę.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Połącz się z nami w Messengerze