„Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że ewangelia królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie” | Fragment 68

Rozprzestrzeniam Moje dzieło wśród narodów. Moja chwała lśni w całym wszechświecie; Moja wola ucieleśnia się wśród rozproszonych ludzi, wszyscy są kierowani Moją ręką i wykonują zadania, które im powierzyłem. Od tej chwili wkroczyłem w nowy wiek, wprowadzając wszystkich ludzi w inny świat. Kiedy wróciłem do Mojego „kraju rodzinnego”, rozpocząłem kolejną część dzieła z Mojego pierwotnego planu, aby człowiek mógł Mnie poznać głębiej. Postrzegam wszechświat w całości i widzę, że jest to odpowiedni czas dla Mojej pracy, więc spieszę się tam i z powrotem, wykonując Moje nowe dzieło dotyczące człowieka. W końcu jest to nowy wiek, a Ja rozpocząłem nowe dzieło, aby wprowadzić więcej nowych ludzi w nowy wiek i odrzucić więcej tych, których wyeliminuję. W kraju wielkiego czerwonego smoka wykonałem etap pracy niezgłębionej przez ludzi, sprawiając, że zachwiali się na wietrze, po czym wielu z nich cicho odpłynęło w powiewach wiatru. Zaprawdę, jest to „klepisko”, które wkrótce oczyszczę, tego właśnie pragnę i jest to także Mój plan. Albowiem wkradło się wielu niegodziwych, gdy byłem zajęty dziełem, ale nie spieszę się, aby ich przegnać. Rozproszę ich raczej, kiedy nadejdzie właściwy czas. Dopiero wtedy będę źródłem życia, pozwalając tym, którzy naprawdę miłują Mnie otrzymać ode Mnie owoc drzewa figowego i zapach lilii. W kraju, gdzie przebywa szatan, ziemi prochu, nie ma czystego złota, tylko piasek, zatem spotykając się z tymi okolicznościami, wykonuję ten etap dzieła. Powinieneś wiedzieć, że to, co pozyskuję, to czyste, wyrafinowane złoto, a nie piasek. W jaki sposób niegodziwi mogą pozostawać w Moim domu? Jak mogę pozwolić lisom pozostawać szkodnikami w Moim raju? Używam wszelkich środków, aby pozbyć się tych rzeczy. Zanim objawi się Moja wola, nikt nie jest świadomy tego, co zamierzam uczynić. Korzystając z tej sposobności, przepędzam tych, którzy są źli, a oni są zmuszeni opuścić Moją obecność. Tak właśnie czynię z niegodziwymi, ale nastanie jeszcze dzień, w którym będą mogli pełnić służbę dla Mnie. Pragnienie błogosławieństwa jest zbyt silne u ludzi; dlatego odwracam się i okazuję chwalebne oblicze narodom pogańskim, aby wszyscy ludzie mogli żyć we własnym świecie i osądzać samych siebie, podczas gdy mówię dalej słowa, które powinienem powiedzieć, i daję ludziom to, czego potrzebują. Kiedy ludzie się opamiętają, Moje dzieło będzie już dawno rozprzestrzenione. Przekażę wtedy ludziom Moją wolę i rozpocznę drugą część Mojego dzieła związanego z ludźmi, pozwalając, aby wszyscy ludzie podążali ściśle za Mną i dostosowywali się do Mojego dzieła i pozwalając ludziom robić wszystko, co w ich mocy, aby mogli wykonywać ze Mną dzieło, które muszę wykonywać.

fragment księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Bóg wprowadził lud w nowy wiek

Dzieło Boga przewodzi całemu wszechświatu, jak błyskawica rozbłyska od wchodu po zachód. Bóg niesie swoje dzieło wśród pogańskich narodów. Jego chwała rozświetla wszechświat. Jego wola, ucieleśniona w rozproszonym ludzie, kierowanym Jego ręką, wykonującym zadania. Teraz wkracza on w nową erę, wprowadzając lud w inny świat. Zaczyna się wszak nowy wiek, a Bóg niesie nowe dzieło by wprowadzić nowych wiernych w nowy wiek i odrzucić tych, którzy będą wykluczeni. Zaczyna się wszak nowy wiek.

Kiedy Bóg powrócił do ziemi ojczystej, rozpoczął kolejny etap swojego planu, aby człowiek poznał Go głębiej. Bóg uznaje wszechświat jako całość, wie, kiedy nadchodzi czas, by Jego dzieło się dokonało. Śpieszy się tu i tam, czyniąc nowe dzieło. Zaczyna się wszak nowy wiek, a Bóg niesie nowe dzieło by wprowadzić nowych wiernych w nowy wiek i odrzucić tych, którzy będą wykluczeni. Zaczyna się wszak nowy wiek.

W narodzie czerwonego smoka, Bóg dokonał dzieła, które na zawsze będzie niepojęte, które chwieje człowiekiem na wietrze. A wiatr ten sprawia, że wielu oddala się. W ten oto sposób klepisko zostanie oczyszczone przez Boga. To Jego plan, Jego plan upragniony. Zaczyna się wszak nowy wiek, a Bóg niesie nowe dzieło by wprowadzić nowych wiernych w nowy wiek i odrzucić tych, którzy będą wykluczeni. Zaczyna się wszak nowy wiek. Nadszedł nowy wiek, jest to nowy wiek, nowy wiek nadchodzi.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Połącz się z nami w Messengerze