Sam Bóg, Jedyny VI

Świętość Boga (III)  (Część pierwsza)

Jaki temat był przedmiotem naszego ostatniego spotkania? (Świętość Boga). A jakiego aspektu samego Boga dotyczy świętość Boga? Czy dotyczy istoty Boga? (Tak). Jaki jest więc temat naszego spotkania, który dotyczy istoty Bożej? Czy jest to świętość Boga? (Tak). Świętość Boga: to jest wyjątkowa istota Boga. Jaki był główny temat, o którym rozmawialiśmy ostatnio? (Rozeznanie zła szatana). A o czym rozmawialiśmy ostatnio w odniesieniu do zła szatana? Czy pamiętacie? (Jak szatan doprowadza ludzkość do skażenia. Wykorzystuje wiedzę, naukę, tradycyjną kulturę, przesądy i trendy społeczne, aby nas doprowadzać do skażenia). To był główny temat, który omawialiśmy ostatnio. Szatan wykorzystuje wiedzę, naukę, przesądy, tradycyjną kulturę i trendy społeczne, aby doprowadzać człowieka do skażenia; są to sposoby szatana na skażenie człowieka. Ile jest tych sposobów? (Pięć). Których z nich waszym zdaniem szatan używa najbardziej do skażenia człowieka, co powoduje najgłębsze skażenie? (Tradycyjna kultura). Niektórzy bracia i siostry uważają, że jest to tradycyjna kultura. Czy ktoś jeszcze chciałby coś dodać? (Wiedza). Wygląda na to, że macie wysoki poziom wiedzy. Co jeszcze? (Wiedza). Macie ten sam pogląd. Bracia i siostry, którzy mówili o kulturze tradycyjnej, czy możecie nam powiedzieć, dlaczego tak myślicie? Czy rozumiecie to w jakikolwiek sposób? Czy zechcielibyście objaśnić wasze zrozumienie? (Filozofie szatana oraz doktryny Konfucjusza i Mencjusza są głęboko zakorzenione w naszych umysłach, dlatego uważamy, że doprowadzają nas do głębokiego skażenia). Czy ci z was, którzy myślą, że jest to wiedza, czy możecie wyjaśnić, dlaczego? Uzasadnijcie swoją opinię. (Wiedza nigdy nie pozwoli nam oddawać czci Bogu. Zaprzecza ona istnieniu Boga oraz zaprzecza władzy Boga. Oznacza to, że szatan mówi nam, aby uczyć się od najmłodszych lat, i że tylko poprzez uczenie się i zdobywanie wiedzy możemy zadbać o naszą przyszłość i przeznaczenie. W ten sposób doprowadza nas to do skażenia). Szatan wykorzystuje wiedzę, aby kontrolować twoją przyszłość i przeznaczenie, a następnie wodzi was za nos; tak twoim zdaniem szatan doprowadza człowieka do najgłębszego skażenia. A zatem większość z was uważa, że szatan wykorzystuje wiedzę, aby skazić człowieka najbardziej dogłębnie. Czy ktoś ma inne zdanie? A jeżeli chodzi o naukę lub trendy społeczne? Czy ktoś się z tym zgadza? (Tak). Dzisiaj znów będę mówił o pięciu aspektach, przez które szatan doprowadza człowieka do skażenia, a kiedy już skończę, to jeszcze zadam wam kilka pytań, aby zobaczyć, w którym dokładnie aspekcie szatan doprowadza człowieka do największego skażenia.

Pięć aspektów, przez które szatan doprowadza człowieka do skażenia, to pięć sposobów skażenia człowieka przez szatana. Pierwszym z tych pięciu sposobów, o których wspomnieliśmy, jest wiedza, więc najpierw weźmy wiedzę jako temat naszego spotkania. Szatan wykorzystuje wiedzę jako przynętę. Posłuchajcie uważnie: to tylko rodzaj przynęty. Ludzie są zachęcani do „ciężkiej nauki i doskonalenia się każdego dnia”, do uzbrajania się w wiedzę, jak w broń, a następnie do wykorzystywania wiedzy do otwierania drogi do nauki; innymi słowy, im więcej zdobędziesz wiedzy, tym więcej zrozumiesz. To wszystko szatan mówi ludziom. Szatan mówi ludziom, aby pielęgnowali wzniosłe ideały, jak również mówi im, aby, w tym samym czasie, gdy zdobywają wiedzę, mieli ambicje i ideały. Niepostrzeżenie dla ludzi szatan przekazuje wiele takich przesłań, powodując, że ludzie podświadomie czują, że te rzeczy są poprawne lub korzystne. Ludzie bezwiednie podążają tą drogą, nieświadomie kierując się własnymi ideałami i ambicjami. Krok po kroku, ludzie bezwiednie czerpią z wiedzy podawanej przez szatana myślenie wielkich lub sławnych ludzi. Uczą się też kolejnych rzeczy z czynów osób uznawanych za bohaterów. Być może wiecie, za czym szatan oręduje dla człowieka w czynach tych bohaterów lub co chce wpoić człowiekowi. Co szatan wpaja człowiekowi? Człowiek musi być patriotą, posiadać integralność narodową i być bohaterski. Czego człowiek uczy się z opowieści historycznych lub z biografii bohaterskich postaci? Poczucia osobistej lojalności lub ofiarności wobec kolegi lub przyjaciela. W ramach tej wiedzy szatana człowiek nieświadomie uczy się wielu niepozytywnych rzeczy. Nasiona przygotowane dla ludzi przez szatana zasiewane są niepostrzeżenie w ich niedojrzałych umysłach. Te nasiona sprawiają, że czują, iż powinni być wielkimi ludźmi, powinni być sławni, powinni być bohaterami, patriotami, kochać swoje rodziny lub być ludźmi, którzy zrobią wszystko dla przyjaciela i będą mieli poczucie osobistej lojalności. Zwiedzeni przez szatana, nieświadomie idą drogą, którą dla nich przygotował. Kiedy podążają tą drogą, zmuszeni są zaakceptować szatańskie zasady życia. Niepostrzeżenie, sami będąc tego zupełnie nieświadomi, tworzą własne zasady życia, które są niczym więcej niż tylko zasadami szatana, które na siłę im wpojono. Gdy tak się uczą, szatan sprawia, że kultywują własne cele, aby określić własne cele życiowe, zasady życia i kierunek w życiu, cały czas wpajając im rzeczy szatańskie, za pomocą opowieści, biografii, przy użyciu wszelkich możliwych środków, aby nakłonić ludzi, krok po kroku, do chwycenia przynęty. W ten sposób w miarę nauki niektórzy zaczynają lubić literaturę, ekonomię, astronomię czy geografię. Są też tacy, którzy lubią politykę, fizykę, chemię, a nawet tacy, którzy lubią teologię. To wszystko są elementy wiedzy. Każdy z was wie w swoim sercu, jak to się dzieje z tymi rzeczami, każdy z was miał już z nimi styczność. W odniesieniu do tych rodzajów wiedzy, każdy może bez końca rozmawiać o jednym z nich. Dlatego jest jasne, jak głęboko ta wiedza zakorzeniła się w ludzkich umysłach, pokazuje pozycję zajmowaną przez tę wiedzę w tych umysłach i głębię jej oddziaływania na człowieka. Kiedy ktoś polubi jakiś aspekt wiedzy, kiedy w swym sercu zakochał się głęboko w takim aspekcie, wtedy nieświadomie pielęgnuje ideały: Niektórzy chcą być autorami, inni pisarzami, inni chcą robić karierę zawodową w polityce, a jeszcze inni chcą angażować się w gospodarkę i stać się biznesmenami. Jest też grupa ludzi, którzy chcą być bohaterami, być znakomitymi lub sławnymi osobistościami. Niezależnie od tego, kim takie osoby chcą być, ich celem jest przyjęcie tej metody przyswajania wiedzy i wykorzystanie jej do własnych celów, do realizacji własnych pragnień, własnych ideałów. Bez względu na to, jak dobrze to brzmi – chcą spełnić swoje marzenia, nie przeżyć życia na próżno, lub chcą obrać drogę kariery – pielęgnują te wzniosłe ideały i ambicje, ale po co w gruncie rzeczy to wszystko? Czy myśleliście o tym wcześniej? Dlaczego szatan chce to robić? Jaki cel ma szatan, wpajając te rzeczy człowiekowi? Wasze serca muszą mieć jasność w tej kwestii.

Teraz porozmawiajmy o tym, jak szatan wykorzystuje wiedzę do doprowadzenia człowieka do zepsucia. Najpierw powinniśmy uświadomić sobie, co on chce zrobić człowiekowi za pomocą wiedzy oraz na jaką drogę on kieruje człowieka. (Oporu wobec Boga). Z pewnością jest to opór wobec Boga. Jest to efekt, jaki widzisz po poznaniu wiedzy oraz dostrzegane następstwa przyswajania wiedzy – opór wobec Boga. Jakie są więc złowrogie motywy szatana? Nie macie co do tego jasności, prawda? Podczas procesu przyswajania wiedzy przez człowieka szatan będzie stosował każdą metodę, czy to historii objaśniających, czy po prostu przekazywania jednej porcji wiedzy, czy też będzie pozwalał ludziom, aby zaspokajali swoje pragnienia lub ideały. Czy masz jasność co do tego, do jakiej właściwie drogi szatan chce cię doprowadzić? Ludzie myślą, że nie ma nic złego w przyswajaniu wiedzy, że jest to naturalna kolej rzeczy. Mówiąc łagodnie, pielęgnowanie wzniosłych ideałów czy posiadanie ambicji to posiadanie aspiracji, a to powinna być właściwa droga w życiu. Jeśli ludzie mogą realizować własne ideały, lub obrać drogę kariery w życiu, to czy ich życie nie jest dzięki temu bardziej chwalebne? Czy nie jest to dobra rzecz, aby nie tylko uczcić w ten sposób swoich przodków, ale także być może odcisnąć piętno na historii? Jest to dobra rzecz w oczach światowych ludzi i dla nich powinna być właściwa i pozytywna. Czy jednak szatan, ze swoimi złowrogimi motywami, po prostu kieruje ludzi na tego rodzaju drogę, a następnie decyduje, że to koniec jego dzieła? Z pewnością nie. W rzeczywistości, bez względu na to, jak wzniosłe są ideały człowieka, bez względu na to, jak realistyczne są jego pragnienia i jak właściwe mogą być, wszystko, co człowiek chce osiągnąć, wszystko, czego człowiek szuka, jest nierozerwalnie związane z dwoma słowami. Te dwa słowa są niezwykle ważne dla życia każdego człowieka i są to rzeczy, które szatan chce wpajać człowiekowi. Jakie to dwa słowa? Jednym z nich jest „sława”, a drugim „zysk”: To sława i zysk. Szatan stosuje bardzo subtelny sposób, sposób bardzo zgodny z ludzkimi pojęciami; nie jest to sposób radykalny. Ludzie całkowicie bezwiednie przyjmują szatański sposób życia, jego zasady życia, ustalając życiowe cele i kierunek, a w ten sposób również nieświadomie obierają sobie życiowe ideały. Bez względu na to, jak wzniośle brzmią te ideały w życiu, są one jedynie pretekstem nierozerwalnie związanym ze sławą i zyskiem. Wszystkie znakomite lub sławne osoby, a w rzeczywistości wszyscy ludzie, dążą w życiu tylko do tych dwóch rzeczy: „sława” i „zysk”. Czy tak nie jest? Ludzie myślą, że kiedy już zdobędą sławę i pieniądze, będą mogli czerpać z nich korzyści, aby cieszyć się wysokim statusem i wielkim bogactwem, a także cieszyć się życiem. Kiedy będą już sławni i bogaci, będą mogli wykorzystywać tę sytuację do pozbawionej skrupułów pogoni za przyjemnościami ciała. Ludzie chętnie, choć nieświadomie, biorą swoje ciała, umysły, wszystko, co mają, swoją przyszłość i przeznaczenie, i przekazują je w całości szatanowi, aby osiągnąć sławę i zysk, których pragną. Ludzie faktycznie robią to bez chwili wahania, ignorując potrzebę odzyskania tego wszystkiego. Czy ludzie mogą nadal mieć jakąkolwiek kontrolę nad sobą, gdy tylko schronią się u szatana i w ten sposób oddadzą mu swoją lojalność? Z pewnością nie. Są oni całkowicie i w pełni pod kontrolą szatana. Całkowicie i zupełnie pogrążyli się też w impasie i nie są w stanie się wyzwolić. Kiedy ktoś tapla się w sławie i bogactwie, nie szuka już tego, co jasne, tego, co sprawiedliwe, ani rzeczy, które są piękne i dobre. Dzieje się tak dlatego, że kusząca władza, jaką sława i bogactwo mają nad ludźmi, jest zbyt wielka i stają się one czymś, do czego ludzie mogą dążyć przez całe życie, a nawet przez całą wieczność bez końca. Czyż nie jest to prawdą? Niektórzy powiedzą: „Zdobywanie wiedzy to nic innego, jak czytanie książek lub nauczenie się kilku rzeczy, których jeszcze nie wiemy, aby nie być zacofanym i dotrzymać tempa światu. Wiedza jest zdobywana tylko po to, byśmy mieli co jeść, z myślą o przyszłości lub z uwagi na podstawowe potrzeby”. Teraz powiedz Mi, czy jest ktoś, kto wytrzyma dziesięć lat intensywnej nauki tylko dla podstawowych potrzeb, tylko po to, by zaspokoić potrzebę wyżywienia się? (Nie, nie ma). Nie ma takich ludzi. A zatem po co ktoś znosi te trudności i cierpi przez te wszystkie lata? Dla sławy i zysku: Sława i zysk czekają na niego, wzywając go, a on wierzy, że tylko poprzez swoją własną pracowitość, trud i walkę może podążać tą drogą, a tym samym osiągnąć sławę i bogactwo. Musi znosić te trudności z myślą o własnej drodze w przyszłości, dla przyszłej przyjemności i lepszego życia. Czymże jest ta wiedza – czy możecie Mi powiedzieć? Czyż nie są to zasady życia zaszczepione ludziom przez szatana, wpojone przez szatana w czasie zdobywania przez nich wiedzy? Czyż nie są to wzniosłe ideały życia wpojone człowiekowi przez szatana? Weźmy na przykład idee wielkich ludzi, prawość słynnych osób lub odważnego ducha bohaterskich postaci lub weźmy rycerstwo i życzliwość bohaterów i szermierzy w powieściach o sztukach walki. (Tak, to właśnie jest to). Idee te wpływają na jedno pokolenie po drugim, zaś ludzie każdego pokolenia są przekonywani, aby je akceptować, aby żyć dla tych idei i aby je realizować w nieskończoność. Jest to sposób, kanał, w którym szatan wykorzystuje wiedzę do doprowadzania człowieka do skażenia. Po tym jak szatan poprowadził ludzi na ową drogę, czy wciąż jest możliwe, aby wielbili Boga? (Nie, nie jest). Czy wiedza i myśl zaszczepiona w człowieku przez szatana zawiera w sobie cokolwiek z wielbienia Boga? Czy mają oni coś, co należy do prawdy? (Nie, nie mają). Czy mają w sobie coś z bojaźni Bożej i unikania zła? (Nie, nie mają). Wygląda na to, że mówicie trochę niepewnie, ale mniejsza z tym. Tak długo, jak uznajesz, że „sława” i „zysk” to dwa słowa kluczowe, których szatan używa, aby sprowadzić ludzi na ścieżkę zła, to wystarczy.

Podsumujmy krótko jeszcze raz: Co szatan wykorzystuje, aby utrzymać człowieka w pułapce i pod kontrolą? (Sławę i zysk). Zatem szatan używa sławy i zysku, aby kontrolować myśli człowieka, aż człowiek będzie potrafił myśleć tylko o sławie i zysku. Walczą o sławę i zysk, znoszą trudności ze względu na sławę i zysk, znoszą upokorzenie ze względu na sławę i zysk, poświęcają wszystko, co mają dla sławy i zysku, a także podejmują wszelkie decyzje i osądy, uwzględniając sławę i zysk. W ten sposób szatan wiąże człowieka niewidzialnymi kajdanami. Ludzie noszą te kajdany i nie mają siły ani odwagi, aby je zrzucić. Dlatego ludzie z wielkim trudem brną do przodu, bezwiednie nosząc te kajdany. Ze względu na sławę i zysk ludzkość unika Boga i zdradza Go, a ludzie stają się coraz bardziej niegodziwi. W ten sposób, w imię szatańskiej sławy i zysku, niszczone są kolejne pokolenia. Teraz, gdy widzimy działania szatana, czy jego złowrogie motywy nie są obrzydliwe? (Tak). Może dzisiaj jeszcze nie przejrzeliście zbrodniczych motywów szatana, bo myślicie, że nie ma życia bez sławy i zysku. Sądzicie, że jeśli ludzie porzucą sławę i zysk, nie będą już widzieli drogi przed sobą, nie będą mogli widzieć swoich celów, ich przyszłość stanie się mroczna, ciemna i ponura. Jednak stopniowo pewnego dnia wszyscy uznacie, że sława i bogactwo to potworne kajdany, których szatan używa do niewolenia człowieka. Od dnia, w którym zaczniesz to uznawać, będziesz z całych sił opierać się kontroli szatana i kajdanom, którymi szatan chce cię zniewolić. Kiedy nadejdzie czas, w którym zechcesz odrzucić wszystkie rzeczy, które zaszczepił w tobie szatan, wtedy całkowicie zerwiesz z szatanem i będziesz również prawdziwie gardzić wszystkim, co szatan tobie przyniósł. Tylko wtedy będziesz żywić prawdziwą miłość do Boga i tęsknić do Niego.

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Połącz się z nami w Messengerze