Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych (wybór)

Recital-Christ-expression

Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych (wybór)

Chrystus Dni Ostatecznych – Bóg Wszechmogący – wypowiedział słowa, by osądzić i obmyć ludzi, wprowadzając ich w nowy wiek, Wiek Królestwa. Jedynie kiedy akceptujesz dzieło sądu Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i przyjmujesz podlewanie oraz wsparcie płynące z Bożych słów, możesz prawdziwie żyć w świetle i zyskać drogę, prawdę oraz życie.

Więcej