Biblia mówi: „Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu” (Rz 10:10). Zostaliśmy już zbawieni przez naszą wiarę w Jezusa. A raz zbawieni – będziemy zbawieni wiecznie. Gdy nadejdzie Pan, z pewnością będziemy mogli wejść do królestwa niebieskiego.

01 sierpnia 2019

Odpowiedź: „Raz zbawieni – będziemy zbawieni po wieczność i będziemy mogli wejść do królestwa niebieskiego” – to są tylko ludzkie pomysły i wyobrażenia. To się nie zgadza ze słowami Boga. Pan Jezus nigdy nie powiedział, że do królestwa niebieskiego można wejść dzięki samemu zbawieniu przez wiarę. Pan Jezus powiedział, że tylko ludzie, którzy spełniają wolę Ojca Niebieskiego, mogą wejść do królestwa niebieskiego. Tylko słowa Pana Jezusa mają autorytet i są prawdą. Ludzkie pomysły i wyobrażenia nie są prawdą. To nie na ich podstawie człowiek może wejść do królestwa niebieskiego. Co się tyczy „zbawienia przez wiarę”, o którym mówimy, to „zbawienie” odnosi się jedynie do rozgrzeszenia, a nie do uznania winnym lub skazania na śmierć przez prawo. Nie oznacza to, że osoba, która została „zbawiona”, może kroczyć ścieżką Boga, została uwolniona od grzechu i stała się święta. Z pewnością nie oznacza to, że osoba taka może wejść do królestwa niebieskiego. Choć dzięki wierze nasze grzechy są nam odpuszczone, one nie znikają. Wciąż możemy często grzeszyć i sprzeciwiać się Bogu. Żyjemy w ciągłym cyklu grzechu i spowiedzi. Czy tacy ludzie mogą wejść do królestwa niebieskiego? Biblia mówi: „i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana” (Hbr 12:14). Jeśli twierdzicie, że notoryczni grzesznicy mogą wejść do królestwa niebieskiego, to nie jest to w zgodzie z faktami. Ośmielacie się mówić, że w królestwie niebieskim żyją nieczyści i zepsuci ludzie, notoryczni grzesznicy? Czy kiedykolwiek wiedzieliście nieczystą, złą osobę w królestwie niebieskim? Pan jest sprawiedliwy i święty. Czy pozwoliłby notorycznym grzesznikom wejść do królestwa niebieskiego? Pan Jezus powiedział kiedyś: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu. A sługa nie mieszka w domu na wieki, lecz Syn mieszka na wieki(J 8:34-35). Zatem widzimy, że ci, którzy nie uwolnili się od grzechu i nie stali się świętymi, nie będą mogli wejść do królestwa niebieskiego. Jeśli prawdą jest to, co mówicie, i do królestwa niebieskiego mogą wejść ci, którzy zyskali zbawienie przez wiarę, to czemu Pan Jezus powiedział te słowa: „Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie”? Czemu powiedział, że oddzieli On owce od kóz i kąkol od pszenicy? Zatem słowa: „Ci, którzy zostali zbawieni przez wiarę, będą mogli wejść do królestwa niebieskiego” nie są prawdziwe! Ten pogląd stoi w zupełnej sprzeczności ze słowami Pana Jezusa!

fragment skryptu filmu pod tytułem „Ciernie wspomnień”

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Połącz się z nami w Messengerze