Pieśń uwielbienia „Bóg wcielony jest najbardziej godny miłości”

11 maja 2020

Po tym, jak Bóg stał się ciałem,

po tym, jak osobiście doświadczył życia wśród ludzkości

oraz ludzkiej egzystencji,

oraz po tym, jak zobaczył ludzką nieprawość

i warunki życia ludzi,

Bóg w ciele silniej odczuł,

jak beznadziejna, smutna i żałosna jest sytuacja ludzkości.

Dzięki swojemu człowieczeństwu oraz dzięki swoim cielesnym instynktom Bóg,

kiedy żył w ciele,

zyskał większe współczucie dla stanu człowieka.

Miał przez to w sobie więcej troski o swoich naśladowców.

Miał przez to w sobie więcej troski o swoich naśladowców.

W Jego sercu ludzkość, którą pragnie zarządzać i którą pragnie zbawić,

jest najważniejsza, najważniejsza,

ceni On ludzkość ponad wszystko;

mimo że zapłacił za ludzi wysoką cenę,

mimo że nieustannie Go krzywdzą i są Mu nieposłuszni,

ani na chwilę z nich nie rezygnuje

i wciąż niestrudzenie wypełnia swoje dzieło, nie wnosząc skarg czy zażaleń.

Wie bowiem, że prędzej czy później

ludzie się przebudzą w odpowiedzi na Jego wezwanie

i, poruszeni Jego słowami, uznają, że jest On Panem stworzenia

i powrócą na Jego łono…

Wie bowiem, że prędzej czy później

ludzie się przebudzą w odpowiedzi na Jego wezwanie

i, poruszeni Jego słowami, uznają, że jest On Panem stworzenia

i powrócą na Jego łono, powrócą na Jego łono…

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Leave a Reply

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze