31. Czym są panny mądre? Czym są panny głupie?

Ważne słowa Boga:

W przeszłości niektórzy ludzie przepowiadali „pięć dziewic mądrych i pięć dziewic głupich”. Choć przepowiednia ta jest nieścisła, nie jest jednak całkowicie błędna, więc mogę zaproponować wam pewne jej wyjaśnienie. Otóż „pięć mądrych dziewic i pięć dziewic głupich” razem wziętych nie reprezentuje ani liczby osób, ani też jakiegoś rodzaju ludzi. „Pięć mądrych dziewic” odnosi się do pewnej liczby osób, zaś „pięć dziewic głupich” reprezentuje jeden rodzaj ludzi, ale żadne z tych określeń nie odnosi się do pierworodnych synów. Zamiast tego, symbolizują one stworzenie. To jest powód, dla którego zostały poproszone o przygotowanie oliwy w dniach ostatecznych. (Stworzenie nie posiada Mojej jakości; jeśli chce być mądre, musi przygotować oliwę, a więc musi być wyposażone w Moje słowa.) „Pięć dziewic mądrych” reprezentuje Moich synów i Mój lud pośród ludzi, których stworzyłem. Nazywa się ich „dziewicami” dlatego, że są pozyskani przeze Mnie, mimo że rodzą się na ziemi; można by powiedzieć, że są święci, więc nazywani są „dziewicami”. Wspomniana liczba pięć odnosi się do liczby Moich synów i Mojego ludu, których zawczasu wyznaczyłem. „Pięć dziewic głupich” odnosi się zaś do posługujących, gdyż pełnią oni służbę dla Mnie, nie przywiązując najmniejszej wagi do życia, uganiając się jedynie za pozorami i tym, co powierzchowne (ponieważ nie mają Mojej jakości, cokolwiek robią, jest to tylko pozór), i nie potrafią być dla Mnie zręcznymi pomocnikami, więc nazywani są „dziewicami głupimi”. Wspomniane wyżej „pięć” reprezentuje szatana, a nazwanie ich „dziewicami” oznacza, że zostali podbici przeze Mnie i są w stanie pełnić służbę dla Mnie; takie osoby nie są jednak święte, dlatego nazywane są posługującymi.

fragment Rozdziału 116 „Wypowiedzi Chrystusa na początku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Dzisiaj wszyscy, którzy podążają za obecnymi słowami Boga, są w strumieniu Ducha Świętego; ci, którzy nie znają dziś słów Boga, są poza strumieniem Ducha Świętego, a takich ludzi Bóg nie pochwala. (…) „Podążanie za dziełem Ducha Świętego” oznacza zrozumienie woli Boga dzisiaj, zdolność do działania zgodnie z obecnymi wymogami Boga, zdolność do posłuszeństwa i podążania za Bogiem dnia dzisiejszego i wejście zgodne z najnowszymi wypowiedziami Boga. Dotyczy to tylko tego, kto podąża za dziełem Ducha Świętego i znajduje się w strumieniu Ducha Świętego. Tacy ludzie są nie tylko zdolni do przyjęcia Bożej pochwały i ujrzenia Boga, lecz mogą także poznać Boże usposobienie z ostatniego Jego dzieła i mogą z Jego ostatniego dzieła poznać ludzkie koncepcje i nieposłuszeństwo oraz ludzką naturę i istotę; co więcej, są oni w stanie stopniowo osiągać zmiany w usposobieniu podczas swej służby. Tylko tacy ludzie są w stanie pozyskać Boga i naprawdę znaleźli prawdziwą drogę. Ci, którzy zostali wyeliminowani przez dzieło Ducha Świętego, są ludźmi, którzy nie są w stanie podążać za ostatnim dziełem Boga i którzy buntują się przeciwko ostatniemu dziełu Boga. Tacy ludzie otwarcie sprzeciwiają się Bogu dlatego, że Bóg dokonał nowego dzieła, a ponieważ obraz Boga nie jest tym samym, jaki jest w ich koncepcjach, w wyniku tego otwarcie sprzeciwiają się Bogu i osądzają Boga, co prowadzi do wzgardy i odrzucenia ich przez Boga. Wiedza o najnowszym dziele Boga nie jest czymś łatwym, lecz jeśli ludzie są nastawieni na to, by wypełniać dzieło Boga i poszukiwać Jego dzieła, wówczas będą mieli okazję ujrzeć Boga i będą mieli szansę, by zyskać najnowsze przewodnictwo Ducha Świętego. Ci, którzy świadomie sprzeciwiają się dziełu Bożemu, nie mogą otrzymać oświecenia Ducha Świętego ani przewodnictwa Boga; tak więc to, czy ludzie mogą otrzymać najnowsze dzieło Boga, zależy od łaski Bożej, od ich dążeń i od ich intencji.

Wszyscy, którzy potrafią być posłuszni dzisiejszym wypowiedziom Ducha Świętego, są błogosławieni. Nie ma znaczenia, jacy byli ani jak działał w nich Duch Święty – ci, którzy pozyskali najnowsze dzieło, są błogosławieni najbardziej, a ci, którzy nie są w stanie podążać za najnowszym dziełem, zostaną wyeliminowani. Bóg chce tych, którzy są w stanie przyjąć nowe światło, i chce tych, którzy przyjmują i znają Jego najnowsze dzieło. Dlaczego powiedziane jest, że musisz być cnotliwą dziewicą? Cnotliwa dziewica jest w stanie szukać dzieła Ducha Świętego i rozumieć nowe rzeczy, a ponadto być w stanie odłożyć na bok stare koncepcje i być posłuszną dzisiejszemu dziełu Boga.

fragment rozdziału „Poznaj najnowsze dzieło Boga i podążaj Jego śladami” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Ci, którzy należą do szatana, nie rozumieją słów Boga, a ci, którzy należą do Boga, potrafią słyszeć Jego głos. Wszyscy ci, którzy są świadomi słów, które wypowiadam i rozumieją je, są tymi, którzy będą zbawieni i złożą świadectwo o Bogu. Wszyscy ci, którzy nie rozumieją słów, które głoszę, nie mogą nieść o Nim świadectwa i zostaną zlikwidowani.

fragment rozdziału „Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Celem pojawienia się Boga w sposób wolny od jakichkolwiek ograniczeń odnośnie do formy czy narodu jest to, by mógł On ukończyć swoje dzieło tak, jak to zaplanował. Jest dokładnie tak, jak gdy Bóg stał się ciałem w Judei: Jego celem było dopełnienie dzieła ukrzyżowania, żeby odkupić wszystkich ludzi. Jednakże Żydzi uważali, że jest niemożliwe, aby Bóg to zrobił, i sądzili, że to niemożliwe, aby Bóg mógł stać się ciałem i przybrać postać Jezusa. To, co było dla nich „niemożliwe”, stało się podstawą, na której skazali Boga i sprzeciwili się Mu, a ostatecznie doprowadzili do zagłady Izraela. Dzisiaj wielu ludzi popełnia podobny błąd. Z całą mocą ogłaszają rychłe pojawienie się Boga, ale jednocześnie je potępiają; to, co jest dla nich „niemożliwe”, ponownie ogranicza pojawienie się Boga do ram ich wyobraźni. I tak, widziałem wielu ludzi wpadających w dziki rechot po natknięciu się na słowa Boga. Ale czy to ich naśmiewanie się w jakikolwiek sposób różni się od potępienia i bluźnierstw ze strony Żydów? Nie jesteś pełen czci w obecności prawdy, a w jeszcze mniejszym stopniu jest w tobie obecna postawa pełna tęsknoty. Jedyne, co robisz, to badanie na oślep i niefrasobliwe oczekiwanie. Co możesz osiągnąć dzięki takiemu badaniu i oczekiwaniu? Czy sądzisz, że Bóg cię będzie osobiście prowadził? Jeżeli nie potrafisz rozpoznać wypowiedzi Boga, to w jaki sposób możesz zasługiwać na to, by być świadkiem Jego pojawienia się? Gdziekolwiek pojawia się Bóg, tam też wyrażona zostaje prawda i tam będzie głos Boga. Tylko ci, którzy potrafią zaakceptować prawdę, będą w stanie usłyszeć głos Boży i tylko tacy ludzie są godni tego, żeby być świadkami pojawienia się Boga.

fragment rozdziału „Pojawienie się Boga zapoczątkowało nowy wiek” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

„Panny mądre” to ci, którzy potrafią poznać głos Boga oraz rozpoznać głos „oblubieńca”, a więc mogą przyjąć Chrystusa i podporządkować Mu się, tym samym przyjmując z radością powrót Pana oraz uczestnicząc w uczcie weselnej baranka. Ponieważ „panny głupie” nie znają głosu „oblubieńca” i nie umieją rozpoznać Bożego głosu, odrzucają Chrystusa i dalej pragną jakiegoś niejasnego Boga, aż w końcu zostaną porzuceni oraz wyeliminowani przez Boga. Możemy zauważyć, że w naszej wierze w Boga, bardzo trudne jest przyjąć Chrystusa, jeśli nie posiada się prawdziwej wiary. Ci, którzy odmawiają przyjęcia Chrystusa, przegapią „weselną ucztę Oblubieńca”, nie zostaną przyjęci przez Pana do domu w królestwie niebieskim i nie będą mogli wejść do miejsca, które Bóg przygotował dla człowieka. Zatem to, czy ludzie mogą przyjąć Chrystusa dni ostatecznych i podporządkować się Jego dziełu, ma rozstrzygające znaczenie dla tego, czy ludzie odniosą sukces, czy też poniosą klęskę w swej wierze w Boga.

fragment publikacji Rozmowy zwierzchnika

Pan Jezus przepowiedział w Biblii, że w czasie Jego powtórnego przyjścia będą dwa typy ludzi – użył przypowieści o pannach mądrych i głupich jako paraboli dla wszystkich wierzących Wieku Łaski: Wszyscy, którzy słyszą głos Boga i są w stanie go przyjąć oraz być mu posłusznym, to panny mądre. Wszyscy, którzy nie są w stanie go usłyszeć, którzy słuchają, lecz jednak nie wierzą i ciągle mu zaprzeczają, to panny głupie. Czy panny głupie mogą zostać pochwycone? Nie, nie mogą. Więc jak można ujawnić te panny głupie i panny mądre? Ujawnia się je poprzez słowo Boże i na podstawie ich podejścia po przeczytaniu Bożych wypowiedzi w dniach ostatecznych – „Słowo ukazuje się w ciele”. Niektórzy wierzący, gdy przeczytają tę książkę, mówią: „Jakie głębokie te słowa – słowa te zawierają prawdę”. Po ponownym uważnym przeczytaniu mówią: „Te słowa nie mogły pochodzić od przeciętnej osoby. Zdają się pochodzić od Boga”. Następnie rzucają kolejne uważne spojrzenie i mówią: „To jest głos Boga. Nie ma możliwości, aby takie słowa wyszły od człowieka!”. Ktoś, kto tak mówi, jest błogosławiony. Jest jedną z panien mądrych. Jeśli chodzi o panny głupie, niektóre z nich to pastorzy, starsi kościoła i kaznodzieje, a część to zdezorientowani wierzący, którzy chcą tylko najeść się do syta. Jakie jest ich podejście po przeczytaniu słów Boga? „Hm! Te słowa nie pasują do moich pojęć i wyobrażeń. Nie zgadzam się”. A po ponownym uważnym ich przeczytaniu mówią: „Niektóre z tych słów zdają się być rozsądne, ale to niemożliwe. To nie może być dzieło Boga”. Zatem ponownie nie pasują one do ich pojęć i wyobrażeń. W końcu im więcej je czytają, tym mniej pasują one do ich pojęć. Mówią więc: „To nie jest słowo Boga – nie mogę tego przyjąć. To jest oszukaństwo, jakiś fałszywy Chrystus, który usiłuje zwieść ludzi. Nie mogę w to uwierzyć!”. Co to za osoba? To jest faryzeusz, panna głupia. Ci, którzy są mądrymi pannami, oraz ci, którzy są głupimi pannami, zostają ujawnieni poprzez słowo Boże. To słowo Boże dni ostatecznych klasyfikuje oraz rozdziela ludzi na kategorie, do których należą, a następnie Bóg zacznie nagradzać dobrych oraz karać niegodziwych.

fragment książki „Kazania i rozmowy na temat wejścia w życie”

Panny mądre posłuchają głosu Pana głównie dlatego, że miłują prawdę i jej poszukują. Łakną ukazania się Boga, dlatego są w stanie poszukiwać i zgłębiać nadejście Pana, a także rozpoznać Jego głos. Panny głupie nie miłują prawdy, więc nie poszukują ani nie zgłębiają nadejścia Pana, potrafią tylko kurczowo trzymać się zasad. Niektóre z nich uparcie twierdzą, że nie zaakceptują ani nie będą badać żadnego Pana, który nie nadejdzie na obłoku. Inne całkowicie ulegają manipulacjom pastorów i starszych ze świata religii. Czego pastorzy i starsi by nie mówili, posłuchają ich i będą za nimi podążać. Wierzą w Pana tylko w teorii, a w rzeczywistości podążają za tymi pastorami oraz starszymi i są im posłuszne. Same nie zgłębiają prawdziwej drogi i nie potrafią rozpoznać głosu Pana. Niektóre są jeszcze głupsze. W dniach ostatecznych pojawiają się fałszywi Chrystusowie, więc panny głupie nie poszukują ani nie zgłębiają prawdziwego Chrystusa, a nawet potrafią się Go wyprzeć i Go potępiać. Czy nie postępują tak, jakby na złość babci odmrażały sobie uszy? To również jeden z przejawów, po których można rozpoznać panny głupiej.

fragment publikacji Odpowiedzi na pytania dotyczące scenariusza

Wstecz: 30. Dlaczego Bóg nie zbawia tych, w których obecne jest dzieło złych duchów, ani tych, którzy są opętani przez demony?

Dalej: 32. Jaką nagrodę otrzymują panny mądre? Czy panny głupie ulegną zniszczeniu?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

1. Czym jest prawda?

Wersety biblijne do wykorzystania:„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” (J 1:1).„A to Słowo stało się ciałem i...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce