Pytanie 40: Wszechmogący Bóg, Chrystus dni ostatecznych, wyraża prawdę i wykonuje dzieło osądzania, aby oczyścić i zbawić ludzkość, a mimo to spotyka się z szaleńczym sprzeciwem i brutalnymi represjami zarówno ze strony świata religii, jak i chińskiego rządu komunistycznego Rząd KPCh mobilizuje nawet wszystkie swoje media i siły zbrojne, aby potępić Chrystusa, bluźnić przeciw Niemu, pojmać Go i zlikwidować. Kiedy Pan Jezus się urodził, król Herod usłyszał, że urodził się „król Izraela” i rozkazał zabić w Betlejem wszystkie dzieci płci męskiej poniżej dwóch lat życia; wolał niesłusznie wymordować dziesięć tysięcy maleństw, niż pozwolić Chrystusowi żyć. Bóg stał się ciałem, aby zbawić ludzkość, więc dlaczego jest tak, że świat religii i ateistyczny rząd szaleńczo potępiają Boga i bluźnią przeciw Jego pojawieniu się i dziełu? Dlaczego mobilizują moc całego kraju i nie szczędzą wysiłków, aby przybić Chrystusa do krzyża? Dlaczego ludzkość jest tak niegodziwa? Dlaczego tak bardzo nienawidzi Boga i przeciwstawia się Mu?

Odpowiedź:

Ta kwestia jest naprawdę bardzo ważna i tylko nieliczni spośród całego rodzaju ludzkiego mogą ją dogłębnie zrozumieć! W mediach jest głośno o tym, dlaczego ludzkość tak wściekle przeciwstawia się Bogu, a historyczna tragedia wcielonego Chrystusa przybijanego do krzyża rozgrywa się ponownie. Nie jest tak? Przeczytajmy fragmenty Pisma Świętego. Pan Jezus powiedział: „A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione” (J 3:19-20). „Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że znienawidził mnie wcześniej niż was” (J 15:18). „Pokolenie to jest złe” (Łk 11:29). Biblia mówi: „Cały świat tkwi w niegodziwości” (1J 5:19). Nie do końca rozumieliśmy te słowa z Biblii, gdy je wcześniej czytaliśmy. Tylko wtedy, gdy widzimy, że oba Boskie wcielenia są potępiane, ścigane i tłumione przez ateistyczne rządy i świat religijny, rozumiemy, że te słowa w Biblii są rzeczywiście prawdziwe. Poczynania ludzkości i jej podejście do Chrystusa wystarczająco dowodzą, że szatan ma cały świat w garści i pełną kontrolę nad nim. Dzisiaj większość z nas wyraźnie widzi, że większość pastorów i starszych ze świata religijnego to ludzie, którzy sprzeciwiają się Chrystusowi, potępiają Go i zaprzeczają Mu, oraz że świat religijny dawno temu znalazł się pod kontrolą tych obłudnych faryzeuszy i antychrystów. Dlatego, gdy Bóg wcielony pojawia się i działa, pastorzy i starsi ze świata religijnego jako pierwsi buntują się, potępiają Go i przeciwstawiają się Mu. Rząd KPCh jest szatańskim reżimem, który najbardziej nienawidzi prawdy i sprzeciwia się Bogu. Zawsze więził i prześladował chrześcijan. Kiedy Chrystus dni ostatecznych pojawił się, by dokonać swego dzieła w Chinach, rząd KPCh bez skrupułów i brutalnie ścigał, próbował złapać i eksterminować Chrystusa, wywołując oddźwięk na całym świecie. Fakt ten całkowicie spełnił proroctwo Pana Jezusa: „Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w jego dniu. Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie” (Łk 17:24-25). Bóg dwukrotnie stał się ciałem wśród ludzi, aby przemawiać i pracować, odkupić ludzkość i ją zbawić. Za każdym razem był obiektem nagonki i spotykał się z potępieniem oraz bluźnierstwem ze strony przywódców religijnych i partii rządzącej. Ten fakt wystarczająco dowodzi, że świat jest bardzo mroczny i zły oraz że ludzkość została zepsuta! Ludzie są zdeprawowani i zdegenerowani do tego stopnia, że mają dość prawdy i jej nienawidzą. Stali się podobni do szatana, jego potomstwem, które nie toleruje istnienia Boga. Zjawienie się Boga wcielonego i Jego dzieło muszą więc nieuchronnie spotkać się z prześladowaniem i porzuceniem. Jeśli chodzi o to, dlaczego ludzkość przeciwstawia się Bogu, Bóg Wszechmogący ujawnił ten aspekt prawdy. W pełni to zrozumiemy, gdy przeczytamy słowa Boga Wszechmogącego.

Bóg Wszechmogący mówi: „Rodzaj ludzki rozwijał się na przestrzeni dziesiątek tysięcy lat historii, by dotrzeć tam, gdzie się obecnie znajduje. Niemniej rodzaj ludzki stworzony pierwotnie przeze Mnie już dawno uległ zepsuciu. Przestali już być tymi, którymi chcę, by byli i tak ludzkość, jaką postrzegam Moimi oczami, nie zasługuje już na miano gatunku ludzkiego. Są raczej szumowinami rodzaju ludzkiego, którymi zawładnął szatan, zgniłymi chodzącymi trupami, które zamieszkuje szatan i w które się przyodziewa. Ludzie nawet w najmniejszym stopniu nie wierzą w Moje istnienie ani też nie przyjmują z radością Mego nadejścia” („Co to znaczy być prawdziwą osobą” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Źródłem sprzeciwu i buntu człowieka wobec Boga jest zepsucie przez szatana. Z powodu zepsucia przez szatana sumienie człowieka stało się odrętwiałe, on sam stał się niemoralny, jego myśli zwyrodniały, a światopogląd mentalny uwstecznił się. Zanim człowiek został zepsuty przez szatana, w sposób naturalny podążał z Bogiem i był posłuszny Jego słowom, kiedy je usłyszał. W sposób naturalny posiadał zdrowy rozsądek i sumienie oraz zwykłe człowieczeństwo. Zepsucie przez szatana spowodowało, że jego pierwotny rozsądek, sumienie i człowieczeństwo stały się mętne oraz upośledzone przez szatana. W efekcie utracił swoje posłuszeństwo wobec Boga i miłość do Niego. Rozsądek człowieka stał się niezrównoważony, a jego usposobienie podobne do zwierzęcego, więc jego buntowniczość wobec Boga upowszechnia się i umacnia. Jednakże człowiek nie wie o tym i nie dostrzega tego, jedynie ślepo sprzeciwiając się i buntując” („Posiadanie nieprzemienionego usposobienia to pozostawanie w nieprzyjaźni z Bogiem” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Człowiek jest nikim innym, jak Moim wrogiem. Rodzaj ludzki jest tym złym, który Mi się przeciwstawia i który Mnie nie słucha. Rodzaj ludzki to nikt inny, jak potomstwo tego złego, którego niegdyś przekląłem. Rodzaj ludzki to nikt inny, jak potomkowie archanioła, który Mnie zdradził. Rodzaj ludzki to nikt inny, jak dziedzictwo szatana, który, odtrącony przeze Mnie dawno temu, jest od tego czasu Moim nieprzejednanym wrogiem” („Co to znaczy być prawdziwą osobą” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Szatan deprawuje ludzi poprzez edukację, wpływ rządów państwowych oraz znanych i wielkich ludzi. Ich niedorzeczność stała się życiem i naturą człowieka. »Każdy myśli tylko o sobie, a diabeł łapie ostatniego« – oto dobrze znane szatańskie przysłowie, które zostało zaszczepione w duszach wszystkich ludzi i stało się życiem ludzi. Istnieją też inne, podobne powiedzenia tej filozofii życia. Szatan wykorzystuje wyrafinowaną, tradycyjną kulturę każdego narodu, aby kształcić ludzi, sprawiając, że ludzkość wpada w bezgraniczną otchłań zniszczenia i zostaje przez nią pochłonięta, a na koniec ludzie zostają zniszczeni przez Boga, ponieważ służą szatanowi i sprzeciwiają się Bogu” („Jak poznać naturę człowieka” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”).

Od przyjścia na ten brudny świat, człowiek znajduje się pod zgubnym wpływem społeczeństwa oraz feudalnej etyki i kształcony jest w »instytucjach szkolnictwa wyższego«. Zacofany sposób myślenia, zepsucie moralne, kiepski pogląd na życie, godna pogardy filozofia życiowa, kompletnie bezwartościowa egzystencja oraz zdeprawowany styl życia i obyczaje – wszystko to poważnie zaszkodziło sercu człowieka oraz mocno podkopało i zaatakowało jego sumienie. W rezultacie człowiek coraz bardziej oddala się od Boga i coraz bardziej Mu się sprzeciwia” („Posiadanie nieprzemienionego usposobienia to pozostawanie w nieprzyjaźni z Bogiem” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Od chwili, gdy człowiek po raz pierwszy zetknął się z naukami społecznymi, jego umysł zaczęły zajmować nauka i wiedza. Następnie nauka i wiedza stały się narzędziami, które rządzą ludzkością i zabrakło przestrzeni oraz sprzyjających warunków na oddawanie czci Bogu. Pozycja Boga upadła w sercu człowieka jeszcze niżej. Świat w sercu człowieka, w którym nie ma miejsca dla Boga jest mroczny, pusty i pozbawiony nadziei. I tak pojawiło się wielu socjologów, historyków i polityków, snujących teorie z dziedziny socjologii, ewolucji i inne, którymi wypełniają serce i umysł człowieka. Zaprzeczają one prawdzie, iż to Bóg stworzył człowieka. Tym samym ubyło tych, którzy wierzą, że Bóg jest stwórcą wszystkiego, a wzrosła liczba tych, którzy wierzą w teorię ewolucji. Coraz więcej osób traktuje zapisy o Bożym dziele i słowa Boga ze Starego Testamentu jako mity i legendy. W swych sercach ludzie stali się obojętni na Bożą godność i wielkość oraz na dogmat o tym, że Bóg istnieje i panuje nad całym światem. Przetrwanie człowieka, losy państw i narodów nie są już dla nich ważne. Człowiek żyje w próżnym świecie skoncentrowanym jedynie na jedzeniu, piciu i poszukiwaniu przyjemności… Niewielu ludzi podejmuje się poszukiwania miejsc, w których Bóg dokonuje dzisiaj swego dzieła, lub próbuje dowiedzieć się, w jaki sposób kieruje On człowiekiem i planuje jego przeznaczenie” („Bóg kieruje losem całej ludzkości” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Nikt czynnie nie wypatruje Bożych śladów i ukazania się Boga, ani nie jest skłonny żyć pod Bożą opieką i na Jego utrzymaniu. Miast tego, ludzie wolą zdać się na niszczące działanie szatana, złego, aby dostosować się do tego świata i do zasad istnienia, jakim hołduje niegodziwa ludzkość. W tym momencie ludzkie serce i duch stają się daniną dla szatana i szatańskim pokarmem. Co więcej, ludzkie serce i duch stają się wówczas siedliskiem szatana i stosownym dlań placem zabaw. W ten właśnie sposób człowiek nieświadomie traci zdolność pojmowania podstaw człowieczeństwa oraz właściwe zrozumienie wartości i znaczenia ludzkiej egzystencji. W jego sercu stopniowo zacierają się Boże prawa i przymierze pomiędzy Bogiem a człowiekiem i przestaje on szukać Boga czy zważać na Niego. Z biegiem czasu nie pojmuje już, dlaczego Bóg go stworzył, i nie rozumie słów dobywających się z Jego ust ani niczego, co od Niego pochodzi. Wówczas zaś zaczyna sprzeciwiać się Bożym prawom i dekretom, a jego serce i duch stają się otępiałe i nieczułe… Bóg traci zatem człowieka, którego sam stworzył, a człowiek traci źródło i podstawę swego istnienia: oto nieszczęście tej ludzkości” („Bóg jest źródłem ludzkiego życia” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Od tysięcy lat jest to kraina plugastwa. Jest nieznośnie brudna i pełna nędzy, na każdym kroku srożą się w niej duchy, które oszukują i zwodzą, rzucają bezpodstawne oskarżenia[1], są bezlitosne i złośliwe, depcząc to wymarłe miasto i pozostawiając je zasłane martwymi ciałami; odór rozkładu spowija tę krainę i przenika powietrze, a jest ona mocno strzeżona[2]. Któż zdoła dojrzeć świat, poza niebem? Diabeł mocno dzierży całe ciało człowieka, wydłubuje mu oczy i szczelnie zamyka jego usta. Król diabłów szaleje od kilku tysięcy lat aż do dzisiaj, pilnie strzegąc tego wymarłego miasta, jakby był to niedostępny pałac demonów; tymczasem ta wataha psów obronnych wpatruje się gniewnymi oczyma, głęboko przestraszona, że Bóg znienacka zmiecie je wszystkie z powierzchni ziemi, pozbawiając je miejsca, gdzie mogłyby cieszyć się szczęściem i spokojem. Jak ludzie z wymarłego miasta takiego jak to mogli kiedykolwiek ujrzeć Boga? Czy cieszyli się kiedykolwiek serdecznością i urokiem Boga? Jakie mają uznanie dla spraw ludzkiego świata? Któż z nich potrafi zrozumieć żarliwą wolę Boga? Nic więc dziwnego, że Bóg wcielony pozostaje całkowicie ukryty. W społeczeństwie tak mrocznym jak to, w którym demony są bezlitosne i okrutne, jakże król diabłów, który zabija ludzi w mgnieniu oka, mógłby tolerować istnienie Boga, który jest wspaniały, życzliwy, a także święty? Jak mógłby oklaskiwać i przyjmować wiwatami przybycie Boga? Ci przeklęci pachołkowie! Za życzliwość odpłacają nienawiścią, już od dawna gardzą Bogiem i obrzucają Go oblegami, są skrajnie okrutni, nie mają najmniejszego szacunku dla Boga, grabią i łupią, zatracili resztki sumienia i postępują zupełnie wbrew sumieniu, niewinnego zaś kuszą, aż zupełnie straci rozum. Przodkowie starożytnych? Umiłowani przywódcy? Wszyscy oni sprzeciwiają się Bogu! Ich ingerencje sprawiły, że cała kraina pod niebem pogrążyła się w ciemności i chaosie! Wolność religijna? Uzasadnione prawa i interesy obywateli? Wszystko to sztuczki mające ukryć grzech! (…) Czemu stawiać przed Bożym dziełem taką nieprzebytą przeszkodę? Po cóż stosować różne sztuczki, aby zwodzić lud Boży? Gdzie jest prawdziwa wolność oraz uzasadnione prawa i interesy? Gdzie uczciwość? Gdzie pociecha? Gdzie serdeczność? Czemu używać zwodniczych intryg, by oszukać lud Boży? Czemu używać siły, by zatuszować przyjście Boga? Dlaczego nie pozwolić Bogu, by swobodnie przemierzał ziemię, którą stworzył? Dlaczego prześladować Boga, że aż nie będzie miał miejsca, gdzie by mógł głowę złożyć? Gdzież podziała się życzliwość pomiędzy ludźmi? Gdzie serdeczne powitanie? Czemuż wywoływać w Bogu tak rozpaczliwą tęsknotę? Po co sprawiać, by Bóg raz za razem nawoływał? Czemu zmuszać Go do tego, by martwił się o swego umiłowanego Syna? Czemu w tym ponurym społeczeństwie jego żałosne stróżujące psy nie pozwalają Bogu swobodnie poruszać się po świecie, który On stworzył?” („Dzieło i wejście (8)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”).

Bóg Wszechmogący wiele mówi o źródle i stanie zepsucia ludzkości. Czytając słowa Boga Wszechmogącego, rozumiemy, dlaczego jest tak wiele ciemności na świecie, dlaczego człowiek tak stanowczo opiera się Bogu. Rozumiemy też prawdę i istotę zepsucia ludzkości przez szatana. Ciemność tych czasów dowodzi, jak ludzkość została zdemoralizowana przez szatana. Ilu więc jest ludzi, którzy wyczekują pojawienia się Boga i witają Go, gdy powraca? Ilu jest ludzi, którzy uwielbiają słuchać słowa Bożego i przyjmują prawdę? Ilu badało dzieło Boga w dniach ostatecznych? Większość ludzi nie tylko ignoruje te sprawy, ale słucha też kłamstw szatańskiego rządu KPCh i współpracuje z siłami szatana, aby stawić opór Bogu Wszechmogącemu i potępić Go. Takie są fakty. Chociaż wielu ludzi wierzy w Boga, ilu jest takich, którzy mogą przyjąć prawdę, poszukiwać jej i szczerze poddać się Bogu? Przypomnijmy sobie czas, kiedy Pan Jezus pojawił się, aby dokonać swego dzieła. Cały naród żydowski na wzór arcykapłanów, uczonych w Piśmie i faryzeuszy stawiał opór Panu Jezusowi. Odkąd Bóg Wszechmogący dni ostatecznych pojawił się, aby dokonać swojego dzieła, większość przywódców ze świata religijnego wypiera się Go i Go potępia. Posuwają się nawet do zamykania swoich kościołów i nie pozwalają wiernym badać prawdziwej drogi. Tyle starczy za dowód, że ten świat, w tej epoce, jest ciemny i zły. Ludzkość zaprzecza prawdzie, nienawidzi jej i sprzeciwia się Bogu. Źródłem tego zła na świecie jest kontrola szatana nad ludzkością. Cały świat jest pod jego panowaniem. Od kilku tysięcy lat szatan wykorzystuje ateizm, teorię ewolucji, materializm, a także inne herezje, aby zepsuć ludzkość. To spowodowało, że ludzkość wielbi różne kłamstwa diabłów i fałszywych „wielkich ludzi”, którzy mówili takie rzeczy jak: „Nie ma żadnego Boga ani Zbawiciela”, „Człowiek może walczyć z niebem i ziemią i podbijać naturę”, „Los człowieka jest w jego rękach”, „Każdy troszczy się tylko o siebie”, „Umysł góruje nad siłą fizyczną”, „Pieniądz rządzi światem”; „Władca nie może mieć mikrego umysłu, a wielki człowiek czasem musi być bezwzględny” i tak dalej. Te złe nauki i błędne przekonania oszukały i zdeprawowały ludzi. Sprawiły, że stali się aroganccy, kłamliwi, samolubni, chciwi i podli. Nie ma człowieka, który mówi o człowieczeństwie i moralności, nie ma człowieka, który mówi o sumieniu i rozsądku i nie ma człowieka, który mówi o byciu uczciwym. W poszukiwaniu sławy i pozycji ludzie walczą ze sobą, spiskują przeciwko sobie i oszukują się, a nawet zabijają się nawzajem. Dla różnych interesów narody walczą z narodami, będąc w nieustannym konflikcie. Czy nie jest to skutkiem zepsucia ludzkości przez szatana? Fakty te pokazują, że ludzkość została całkowicie zdeprawowana przez szatana i że staliśmy się mu podobni, staliśmy się jego potomkami. Ludzkość stała się siłą zła wymierzoną w Boga. Z tego powodu, kiedy Bóg dwukrotnie stał się ciałem, aby przemawiać i pracować wśród ludzi, zdeprawowana ludzkość za każdym razem opierała się Bogu, potępiała Go i porzucała, a nawet Go ukrzyżowała. To tylko niektóre fakty mówiące, dlaczego ludzkość opiera się Bogu.

Represje KPCh i ataki na Błyskawicę ze Wschodu zszokowały i poruszyły cały świat. Wiele osób nie rozumie, dlaczego Partia tak zaciekle stawia opór wobec Boga. To dlatego, że wcielony Bóg Wszechmogący wypowiedział wiele prawd w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”, która wstrząsnęła podstawami każdej religii i każdego wyznania. Wielu wierzących w Pana usłyszało wypowiedzi Boga Wszechmogącego i uznało je za głos Boga oraz dzieło Boże, dlatego zwrócili się ku Niemu. Stale rosnąca liczba wyznawców Boga Wszechmogącego sieje popłoch w szeregach KPCh. KPCh aresztowała niezliczoną liczbę osób, które niosą świadectwo Boga. Skonfiskowała wiele egzemplarzy „Słowo ukazuje się w ciele”. Badają tę księgę dzień za dniem. Coraz wyraźniej zdają sobie sprawę z tego, jak wielką ma moc. Potrafi zawojować cały świat. Choć KPCh próbuje oczernić, osądzić i zdyskredytować Boga Wszechmogącego, nie ważą się pokazywać ludziom księgi „Słowo ukazuje się w ciele”. Nawet słowem nie wspominają o wypowiedziach Boga Wszechmogącego. Dlaczego próbują ukrywać „Słowo ukazuje się w ciele”? Boją się, że cały świat się dowie, że Bóg ukazał się, by dokonać swego dzieła na wschodzie, że Zbawiciel ludzkości zjawił się na wschodzie i że tam zrodziła się nadzieja dla ludzi. Dlaczego KPCh obawia się, że ludzie będą czytać „Słowo ukazuje się w ciele”? Ponieważ „Słowo ukazuje się w ciele” to głos Boga, to sama prawda i prawdziwe światło, które rozbłysło na wschodzie! KPCh to reżim szatana przepełniony złem i zagorzałą nienawiścią wobec prawdy. Szatan najbardziej obawia się, że prawda zostanie wyjawiona ludziom, a oni ją zaakceptują, że Bóg obejmie władzę jako Król i będzie rządził w świecie ludzi, a Królestwo Chrystusa ukaże się na ziemi. Dlatego KPCh tak zaciekle ściga i prześladuje Chrystusa, wykorzystując media, by szerzyć propagandę, wrabiać, fałszywie oskarżać i dyskredytować Kościół Boga Wszechmogącego. Zmobilizowali nawet krajowe formacje policji zbrojnej, nakazując im aresztować, prześladować i powstrzymywać ludzi wybranych przez Boga. Prześladowania KPCh zmusiły wybrańców Bożych, którzy nie mieli się gdzie ukryć, do opuszczenia kraju. KPCh wyciągała swoje szpony do każdego kraju na świecie i wykorzystywała środki polityczne, ekonomiczne i dyplomatyczne, by wywierać na nie presję, żeby zmusić je do ekstradycji chrześcijan, którym udało się uciec, aby ich torturować i prześladować. Jeszcze gorsze jest to, że KPCh aresztuje i prześladuje nawet członków rodzin chrześcijan, którzy uciekli za granicę. Bierze ich na zakładników, żeby zastraszyć Kościoła Boga Wszechmogącego. Zmusza ich, by wyrabiali paszporty, jechali za granicę i dezorganizowali Kościół Boga Wszechmogącego w różnych krajach. Wykorzystuje kanały dyplomatyczne, by wrabiać i oczerniać Kościół Boga Wszechmogącego i wprowadzać ludzi w błąd, siejąc plotki. Manipuluje opinią publiczną, by zdyskredytować kościół. Podburzają i rządy, i ludzi z innych krajów do odrzucania Kościoła Boga Wszechmogącego i zarządzania ekstradycji członków kościoła, przebywających za granicą. Partia postawiła sobie zły cel zablokowania, ograniczenia i powstrzymania rozwoju Kościoła Boga Wszechmogącego i jego dzieła ewangelicznego za granicą. Czy nie uważacie, że KPCh to diabelski szatan, który nienawidzi prawdy i Boga? KPCh jest specjalistą w dziedzinie maltretowania ludzi i pożerania ich dusz; to demon, który połyka ludzi w całości. Myślę, że teraz wszyscy widzicie, dlaczego chiński rząd KPCh z takim uporem potępia Boga Wszechmogącego i stawia Mu opór.

fragment książki „Klasyczne pytania i odpowiedzi o ewangelia królestwa”

Przypisy:

1. Fraza „rzucając bezpodstawne oskarżenia” odnosi się do metod, którymi diabeł krzywdzi ludzi.

2. Określenie „silnie strzeżona” wskazuje, że metody, którymi diabeł nęka ludzi są szczególnie bezwzględne i trzymają ludzi w ryzach tak ściśle, że nie mają oni miejsca na żaden ruch.

Wstecz: Pytanie 39: Przez ostatnie dwa tysiąclecia cały świat religii wierzył, że Bóg jest Trójcą – Trójca była klasyczną teorią całej doktryny chrześcijańskiej. Czy zatem interpretacja Trójcy naprawdę utrzymuje się w mocy? Czy Trójca rzeczywiście istnieje? Dlaczego mówicie, że Trójca jest największym błędem świata religijnego?

Dalej: Pytanie 41: Widzieliśmy w Internecie wiele przemówień chińskiego rządu komunistycznego i świata religii, które złośliwie i oszczerczo atakują i dyskredytują Kościół Boga Wszechmogącego (na przykład incydent „28 maja” w Zhaoyuan, w prowincji Szantung). Wiemy również, że KPCh potrafi doskonale kłamać, fabrykować informacje oraz wypaczać fakty, aby oszukiwać ludzi. Jest także świetna w złośliwym atakowaniu i osądzaniu tych państw, do których jest wrogo nastawiona, a zatem żadne słowo, które wypowiada KPCh, w ogóle nie jest wiarygodne. Ale wiele z tego, co mówią duchowni i starsi należący do kręgów religijnych, pokrywa się z tym, co mówi KPCh, jak zatem możemy zdobyć autentyczne rozeznanie odnośnie do plotek i oszczerstw rozpowszechnianych przez KPCh i świata religii?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce