4. Czym jest prawdziwa modlitwa?

Ważne słowa Boga:

Co to znaczy modlić się szczerze? Oznacza to kierować do Boga słowa płynące z głębi twojego serca i obcować z Bogiem zrozumiawszy Jego wolę i w oparciu o Jego słowa; oznacza to uczucie szczególnej bliskości z Bogiem, poczucie, że znajduje się On tuż przed tobą i że masz Mu coś do powiedzenia; oznacza to również, że masz wyjątkowo rozpromienione serce i czujesz, że Bóg jest nad wyraz miłościwy. Poczujesz się szczególnie zainspirowany, a po usłyszeniu twoich słów, twoi bracia i siostry poczują się spełnieni; poczują, że słowa, które wymawiasz, są słowami płynącymi z ich własnych serc, które sami chcą wypowiedzieć, i że to, co ty mówisz, odzwierciedla to, co chcą powiedzieć. To właśnie znaczy szczerze się modlić. Po szczerej modlitwie poczujesz się w głębi serca spokojny i spełniony; wzrośnie w tobie siła, by kochać Boga, i poczujesz, że nic w całym twoim życiu nie jest bardziej wartościowe ani znaczące, niż miłowanie Boga – a wszystko to będzie stanowić dowód na to, że twoje modlitwy są skuteczne.

z rozdziału „O praktyce modlitewnej” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Najniższym standardem, jakiego Bóg wymaga od ludzi, jest zdolność otwarcia dla Niego swojego serca. Jeśli człowiek powierza szczerze swoje serce Bogu i zwierzy się Mu, co naprawdę w nim nosi, wówczas Bóg będzie skłonny do działania w takim człowieku; Bóg nie chce wynaturzonego serca człowieka, tylko czystego i uczciwego. Jeśli człowiek nie wyzna Bogu szczerze, co nosi w swoim sercu, wówczas Bóg nie dotknie serca tego człowieka ani nie będzie w nim działać. Dlatego najważniejszą rzeczą w modlitwie jest szczera wypowiedź, mówienie Bogu o swoich wadach lub buntowniczym usposobieniu i całkowite otwarcie się na Boga. Tylko wówczas Bóg będzie zainteresowany twoimi modlitwami; w przeciwnym razie Bóg ukryje przed tobą swoje oblicze.

z rozdziału „O praktyce modlitewnej” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Czasami zwracanie się do Boga nie jest równoznaczne z proszeniem Boga o zrobienie czegoś za pomocą konkretnych słów bądź z proszeniem Go o konkretne wskazówki czy ochronę. Jest raczej tak, że kiedy ludzie napotykają jakiś problem, potrafią szczerze się do Niego zwrócić. Co zatem robi Bóg, gdy ludzie się do Niego zwracają? Kiedy czyjeś serce się poruszy i taka osoba pomyśli: „O Boże, sam nie umiem tego zrobić; nie wiem, jak to zrobić; czuję się słaby i negatywnie nastawiony”. Kiedy te myśli pojawiają się u ludzi, czy Bóg o tym wie? Kiedy takie myśli pojawiają się u nich, czy ich serca są szczere? Gdy szczerze zwracają się do Boga w taki sposób, czy Bóg zgadza się im pomóc? Pomimo tego, że mogli nie wypowiedzieć ani słowa, okazują szczerość, więc Bóg zgadza się im pomóc. Kiedy ludzie napotykają szczególnie trudny problem, kiedy nie ma nikogo, do kogo mogliby się zwrócić i kiedy czują się szczególnie bezradni, pokładają jedyną nadzieję w Bogu. Jakie są ich modlitwy? Jaki jest ich stan umysłu? Czy są szczerzy? Czy ma wtedy miejsce jakieś fałszerstwo? Tylko wtedy gdy ufasz Bogu, jak gdyby był On ostatnią deską ratunku, której się trzymasz, by uratować swoje życie, mając nadzieję, że On ci pomoże ‒ twoje serce jest szczere. Chociaż być może nie powiedziałeś zbyt wiele, twoje serce już się poruszyło. To znaczy, że oddajesz swoje szczere serce Bogu, a Bóg słucha. Kiedy Bóg słucha, widzi twoje trudności i oświeci cię, poprowadzi cię i ci pomoże.

z rozdziału „Wierzący muszą najpierw przejrzeć na wskroś złe trendy panujące na świecie” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

W modlitwie nie chodzi o załatwianie formalności, postępowania zgodnie z procedurą lub recytowanie słów Bożych – innymi słowy, modlitwa nie polega na bezmyślnym powtarzaniu słów i naśladowaniu innych. W modlitwie musisz oddać swoje serce Bogu, dzieląc się z Bogiem słowami, które nosisz w swoim sercu, abyś mógł zostać przez Niego dotknięty. Jeśli twoje modlitwy mają być skuteczne, to muszą się one opierać na lekturze Bożych słów. Tylko modląc się pośród Bożych słów, będziesz mógł zyskać więcej oświecenia i iluminacji. Szczera modlitwa objawia się sercem, które wyczekuje na wymagania Boga i które gotowe jest je spełnić; będziesz mógł nienawidzić wszystkiego tego, czego Bóg nienawidzi, na tej podstawie zdobędziesz wiedzę, poznasz prawdy objaśniane przez Boga i będziesz miał co do nich jasność. Stanowczość, wiara i wiedza oraz ścieżka do praktykowania po modlitwie – tylko to naprawdę stanowi modlitwę i tylko taka modlitwa może być skuteczna. Jednakże modlitwa musi opierać się na fundamencie delektowania się słowami Boga i obcowania z Nim w Jego słowach, przy czym twoje serce musi być w stanie szukać Boga i zachować spokój przed Jego obliczem. Taka modlitwa osiągnęła już punkt szczerego obcowania z Bogiem.

z rozdziału „O praktyce modlitewnej” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Mam nadzieję, że bracia i siostry będą w stanie modlić się szczerze każdego dnia. Nie chodzi tu jednak o przestrzeganie doktryny, ale o rezultat, który należy osiągnąć. Czy jesteś gotów poświęcić odrobinę snu i satysfakcji na odmawianie porannych modlitw o świcie, by móc wówczas rozkoszować się słowami Boga? Jeśli się modlisz, jesz i pijesz słowa Boże w ten sposób i z czystym sercem, to zyskasz większą akceptację u Boga. Jeśli będziesz codziennie praktykować powierzanie swego serca Bogu i obcować z Nim, wówczas twoja wiedza o Bogu z pewnością się pogłębi i będziesz w stanie lepiej zrozumieć wolę Bożą. Powinieneś powiedzieć: „Boże! Chciałbym wypełnić swój obowiązek. Obyś mógł być uwielbiony w nas i obyś mógł cieszyć się naszym świadectwem, w tej grupie ludzi, jedyne co mogę, to powierzyć Tobie całe moje jestestwo. Błagam Cię, abyś działał w nas tak, bym mógł Cię prawdziwie kochać i zadowalać oraz uczynić Cię celem, do którego dążę”. Kiedy będziesz dźwigać to brzemię, Bóg z pewnością uczyni cię doskonałym; powinieneś modlić się nie tylko za siebie samego, ale także za wypełnianie woli Bożej i miłość do Boga. To jest bowiem najprawdziwszy rodzaj modlitwy.

z rozdziału „O praktyce modlitewnej” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

Istnieje kilka rezultatów, które muszą się pojawić wskutek prawdziwego obcowania z Bogiem: po pierwsze, gdy obcujemy z Bogiem, zaczynamy poznawać prawdę o naszym skażeniu i istocie naszej natury, osiągając w ten sposób rezultat polegający na poznaniu samych siebie. W obecności Boga powinniśmy często myśleć o tym, co zrobiliśmy, żeby zobaczyć, czy jest to faktycznie zgodne z Bożą wolą, i zobaczyć, na czym polegaliśmy w życiu. Jeśli żyliśmy zgodnie z Bożym słowem, wówczas świadczy to o tym, że wkroczyliśmy w życie. Jeśli żyliśmy zgodnie z filozofią szatana, wówczas jest to przejaw szatańskiej natury, który jest uważany za występek. Po drugie, w obcowaniu z Bogiem nie tylko osiągamy prawdziwą wiedzę o sobie samych, lecz także osiągamy prawdziwą wiedzę o Bogu, która jest rezultatem obcowania z Nim. Po uzyskaniu prawdziwej wiedzy o Bogu, powstanie w naszym sercu pragnienie oddawania Mu czci, bycia Mu posłusznym oraz kochania Go, co w końcu zaowocuje w nas postanowieniem służenia Bogu. Taki jest rezultat poznania Boga i jest to rezultat osiągany przez obcowanie z Bogiem. Jeśli nie osiągniemy tych rezultatów w naszym obcowaniu z Bogiem, stanowi to wystarczający dowód tego, że w naszych modlitwach nie weszliśmy na właściwą ścieżkę i że w rzeczywistości nie obcujemy z Bogiem. Niektórzy ludzie mówią: „Cóż, modliłem się przez tyle lat, czy oznacza to zatem, że obcuję z Bogiem w modlitwie?” Następnie musisz ocenić to za pomocą następujących rezultatów: czy w swoich modlitwach osiągnąłeś rezultat polegający na poznaniu siebie? czy osiągnąłeś rezultat polegający na szukaniu Bożej woli i prawdy?; czy osiągnąłeś rezultat polegający na byciu posłusznym Bogu?; czy osiągnąłeś rezultat polegający na oddawaniu Bogu czci?; czy osiągnąłeś rezultat polegający na kochaniu Boga? Jeśli nie osiągnąłeś żadnego z tych rezultatów, to twoje modlitwy są puste i pozbawione znaczenia, a ty sam w rzeczywistości po prostu nie obcujesz z Bogiem.

z książki „Kazania i rozmowy na temat wejścia w życie”

Wstecz: 3. Jak powinno się doświadczać Bożego sądu i karcenia, aby dostąpić zbawienia?

Dalej: 5. Jak można nawiązać właściwe stosunki z Bogiem?

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Połącz się z nami w Messengerze
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce