10. Co to znaczy wypełniać swoje obowiązki?

Ważne słowa Boga:

Wypełnianie swojego obowiązku jest prawdą. Pełnienie swojego obowiązku w domu Bożym nie jest po prostu wypełnianiem pewnych zobowiązań bądź robieniem czegoś, co powinno się robić. Jest to pełnienie obowiązku istoty stworzonej żyjącej między niebem a ziemią! To wypełnianie swoich zobowiązań i powinności wobec Pana stworzenia. Powinności te są twoimi prawdziwymi powinnościami. Porównaj wypełnianie obowiązku istoty stworzonej z okazywaniem należnego szacunku swoim rodzicom – które jest prawdą? Wypełnianie obowiązku istoty stworzonej jest prawdą – to jest twój święty obowiązek.

z rozdziału „Czym jest rzeczywistość prawdy?” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

Nie ty zarządzasz swoim obowiązkiem; to nie twoje własne przedsięwzięcie ani twoje dzieło. To dzieło Boże, które wymaga od ciebie współpracy, tym samym dając początek twojemu obowiązkowi. Boże dzieło zarządzania było realizowane aż po dziś dzień, a ta część, w której ludzie muszą współpracować w Jego dziele, to obowiązek człowieka. Bez względu na to, jaki obowiązek wypełniasz, nie jest to twoje własne przedsięwzięcie ani twój osobisty interes. To dzieło domu Bożego, stanowiące jedną część Bożego planu zarządzania i jest to posłannictwo, które Bóg ci dał. Jakże więc powinieneś traktować swój obowiązek?…

Bez względu na to, jaki obowiązek wypełniasz, musisz zawsze próbować uchwycić wole Boga i zrozumieć, jakie są Jego wymagania odnośnie do twojego obowiązku. Dopiero wtedy będziesz w stanie radzić sobie ze wszystkim w sposób oparty na zasadach. Kiedy wypełniasz swój obowiązek, absolutnie nie możesz kierować się swoimi własnymi preferencjami, czyniąc wszystko, co ci się żywnie podoba, wszystko, czego czynienie daje ci szczęście, jest dla ciebie wygodne czy też sprawi, że dobrze wypadniesz. Jeśli będziesz siłą narzucał Bogu swoje preferencje, jakby były prawdą, przestrzegając ich, jakby stanowiły zasady prawdy, to nie będzie to wypełnianie obowiązku i nie zostanie to zapamiętane przez Boga.

z rozdziału „Tylko szukając zasad prawdy, możesz dobrze wykonać swój obowiązek” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

6. Powinieneś robić to, co powinien zrobić człowiek, wypełniać swoje zobowiązania i wykonywać swoje obowiązki, i trzymać się swojej powinności. Ponieważ wierzysz w Boga, powinieneś wnieść swój wkład w dzieło Boga; jeśli nie, to jesteś niezdolny do jedzenia i picia słów Bożych oraz nie nadajesz się do życia w domu Boga.

z rozdziału „Dziesięć dekretów administracyjnych, które muszą być przestrzegane przez wybranych ludzi Boga w Wieku Królestwa” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wypełnianie przez człowieka swojego obowiązku jest tak naprawdę realizacją wszystkiego, co wrodzone w człowieku, to znaczy wszystkiego, co jest dla człowieka możliwe. Wtedy jego obowiązek jest spełniony. Wady człowieka w trakcie jego usługiwania są stopniowo redukowane poprzez postępujące doświadczenie oraz proces doświadczania sądu. Nie utrudniają ani nie zmieniają obowiązku człowieka. Ci, którzy przestają usługiwać lub przynosić plony i wycofują się w obawie przed wadami, jakie mogą pojawić się w usługiwaniu, to najwięksi tchórze wśród ludzi. Jeśli człowiek nie potrafi wyrazić tego, co należy, w swojej służbie albo osiągnąć tego, co jest dla niego naturalnie możliwe, a zamiast tego obija się i udaje – to utracił funkcję, którą istota stworzona powinna mieć. Takich ludzi uznaje się za mierną nicość i zbyteczny odpad zajmujący miejsce. Jak takie coś można wyróżnić godnym tytułem istoty stworzonej? Czyż nie są to zepsute jednostki, które lśnią na zewnątrz, będąc wypełnione zgnilizną w środku?

z rozdziału „Różnica pomiędzy służbą wcielonego Boga a obowiązkiem człowieka” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Nie ma żadnej korelacji między obowiązkiem człowieka, a tym, czy jest błogosławiony albo przeklęty. Obowiązek jest rzeczą, którą człowiek powinien wykonać. Jest to święty obowiązek, który nie może zależeć od rekompensaty, warunków czy przyczyn. Tylko wówczas jest to wykonywanie swojego obowiązku. Człowiek błogosławiony raduje się dobrem, kiedy jest doskonalony po sądzie. Człowiek przeklęty otrzymuje karę, kiedy jego usposobienie pozostaje niezmienione po skarceniu i sądzie, co znaczy, że nie jest on udoskonalony. Jako istota stworzona człowiek ma wypełnić swój obowiązek, zrobić, co powinien i co jest w stanie zrobić, bez względu na to, czy będzie błogosławiony czy przeklęty. Jest to podstawowy warunek dla człowieka, który szuka Boga. Nie powinieneś spełniać swojego obowiązku tylko dla uzyskania błogosławieństwa i nie powinieneś odmawiać działania z obawy przed byciem przeklętym. Pozwólcie, że coś wam powiem. Jeżeli człowiek jest w stanie spełnić swój obowiązek, to znaczy, że robi to, co należy. Jeżeli człowiek nie jest w stanie spełnić swojego obowiązku, pokazuje to jego buntowniczość.

z rozdziału „Różnica pomiędzy służbą wcielonego Boga a obowiązkiem człowieka” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

Jaki obowiązek powinna wykonywać każda osoba? Obowiązkiem, który powinna wykonywać każda osoba, jest prawda, którą należy praktykować, ta prawda, którą należy praktykować, to obowiązek, który należy wykonać, oraz zobowiązanie, którego należy wypełnić. Jeżeli praktykujesz prawdę, którą rozumiesz i którą powinieneś praktykować, to odpowiednio wypełniłeś swój obowiązek. Jeżeli nie praktykujesz prawdy, to nie wypełniasz swego obowiązku. Rozrabiasz, oszukujesz Boga i jesteś po prostu niedbały względem Boga. Wykonywanie twoich obowiązków musi więc iść w parze z prawdą, musi być blisko związane z prawdą. Musisz wprowadzać w życie wszelkie prawdy, które rozumiesz, i urzeczywistniać realność prawdy. Urzeczywistnianie realności prawdy to reprezentowanie prawdziwego obrazu człowieka. Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, więc jeśli urzeczywistniasz obraz prawdy, zaspokoisz Boga, a gdy Bóg na ciebie spojrzy, będzie zadowolony, pobłogosławi cię, da ci wieczne życie i pozwoli żyć bez końca. Jeśli natomiast nie urzeczywistniasz obrazu prawdy, to nie jesteś godny być nazywany człowiekiem, a gdy Bóg spojrzy na ciebie, pomyśli, że w ogóle nie ma w tobie tchnienia życia, którym cię obdarował, a taki śmieć Bóg wyeliminuje. Kiedy więc wierzysz w Boga, powinieneś doświadczać i praktykować prawdę, którą Bóg obdarzył ludzkość, a ostatecznie powinieneś urzeczywistniać realność Bożego słowa. Na tym polega wykonywanie twoich obowiązków… Jeżeli w twoich obowiązkach brakuje prawdy, to tak naprawdę ich nie wykonujesz, lecz jesteś niechlujny, fałszywy oraz zwodniczy, po prostu załatwiasz formalności, działasz według procedury. Podczas wykonywania swych obowiązków musisz praktykować prawdę – tylko to jest prawdziwym wykonywaniem twoich obowiązków, tylko to jest wykonywaniem obowiązków zgodnym ze standardami i tylko to jest posiadaniem rzeczywistości bycia człowiekiem. Kiedy wykonujesz swoje obowiązki, już praktykujesz prawdę. Każda praca, którą masz wykonać w kościele, łączy się z praktykowaniem prawdy, a kiedy praktykujesz prawdę, wypełniasz swe obowiązki, swoje zobowiązania. Na tym właśnie polega twój obowiązek, więc musisz wypełniać go dobrze. To właśnie mamy na myśli, mówiąc o praktykowaniu prawdy. Jaka jest więc prawdziwa relacja pomiędzy wykonywaniem obowiązków a praktykowaniem prawdy? Są dwa różne sposoby interpretowania tego zagadnienia. Z zewnątrz wygląda to tak, że wykonuje się obowiązek, ale w swej istocie jest to praktykowanie prawdy. Jeśli więc nie rozumiesz prawdy, gdy wypełniasz swe obowiązki, to czy będziesz w stanie poprawnie wykonywać swoją pracę? Nie. Po pierwsze, nie będziesz mieć jasnego zrozumienia tego, co to znaczy wykonywać swoje obowiązki lub jak wykonywać je należycie. Po drugie, przyjdzie taki dzień, gdy będziesz miał jasne zrozumienie, lecz ciągle nie będziesz należycie wykonywał swoich obowiązków, ciągle będą one pełne błędów. Zrozumiesz wtedy, że twoje usposobienie jest zbyt skażone, że w tym, co robisz, jest wiele niedociągnięć. Wówczas zaczniesz dążyć do prawdy, aby pozbyć się tego skażenia, a kiedy się go pozbędziesz i zrozumiesz prawdę, zaczniesz skutecznie wykonywać swoje obowiązki. Będziesz wtedy wykonywać swoje obowiązki poprawnie i należycie, nie tylko z nazwy, ale w rzeczywistości. Jeśli w trakcie wykonywania swoich obowiązków będziesz posiadał prawdę, jeśli w trakcie ich wykonywania nie będzie się przejawiać nawet odrobina skażenia, wówczas zostaną twoje działania przyniesie odpowiednie rezultaty, a także będziesz praktykować prawdę zgodnie ze standardami. Jest to absolutnie prawdziwe. Zatem za każdym razem, gdy wykonujesz swe obowiązki, kluczowe znaczenie ma to, jak dążysz do prawdy. Jeśli nie dążysz do prawdy, masz gwarancję, że nie będziesz wykonywał obowiązków zgodnie ze standardami.

z książki „Kazania i rozmowy na temat wejścia w życie”

Wstecz: 9. Jak należy praktykować i wkroczyć w bycie uczciwym człowiekiem?

Dalej: 11. Jakie są różnice między wykonywaniem swoich obowiązków a pełnieniem posługi?

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Połącz się z nami w Messengerze
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce