37. Czym jest zmiana usposobienia?

Ważne słowa Boga:

Do czego odnosi się przemiana usposobienia? Dzieje się ona wtedy, gdy miłośnik prawdy, doświadczając dzieła Boga, przyjmuje sąd i karcenie słowa Bożego i doświadcza wszelkiego rodzaju cierpienia i oczyszczenia. Taka osoba zostaje obmyta z szatańskich trucizn, jakie miała w sobie i całkowicie uwalnia się od swojego skażonego usposobienia, tak że może być posłuszna słowom Boga i wszystkim Jego ustaleniom i zarządzeniom oraz nigdy więcej nie buntować się przeciw Niemu ani nie sprzeciwiać się Mu. Tym jest przemiana usposobienia. (…) Przemiana usposobienia oznacza, iż osoba, jako że kocha prawdę i może ją przyjąć, w końcu poznaje swoją nieposłuszną naturę, która jest w opozycji do Boga. Rozumie, że ludzkie zepsucie jest zbyt głębokie i rozpoznaje absurdalność oraz nieuczciwość człowieka. Rozpoznaje słabość i nędzę człowieka i wreszcie rozumie ludzką naturę oraz istotę. Wiedząc to wszystko, może wyprzeć się i porzucić siebie całkowicie, żyć słowem Bożym i we wszystkim praktykować prawdę. Jest to ktoś, kto zna Boga; ktoś, kogo usposobienie przeszło przemianę.

fragment rozdziału „Jak poznać naturę człowieka” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

Przemiana usposobienia odnosi się głównie do przemiany natury osoby. Aspektów ludzkiej natury nie można zauważyć w zewnętrznych zachowaniach; aspekty te są bezpośrednio związane z wartością i znaczeniem istnienia ludzi. Oznacza to, że wiążą się bezpośrednio z czyimiś poglądami na życie i wartościami, z tym, co znajduje się głęboko w duszy człowieka i z istotą jego życia. Ktoś, kto nie jest w stanie zaakceptować prawdy, nie przejdzie przemiany w tych aspektach. Tylko wtedy można mówić o zmianie w ludzkim usposobieniu, gdy ktoś doświadczył dzieła Bożego; w pełni zagłębił się w prawdę; zmienił swe wartości oraz swe poglądy na istnienie i życie uzgadniając swoje poglądy z poglądami Boga i był w stanie całkowicie poddać się Bogu i się Mu poświęcić.

fragment rozdziału „Co należy wiedzieć o przemianie swojego usposobienia” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

Zmiana usposobienia nie oznacza posiadania dojrzałego i zahartowanego człowieczeństwa. Dotyczy ona głównie sytuacji, gdy niektóre szatańskie trucizny w naturze ludzi zmieniają się w wyniku zdobycia przez nich wiedzy o Bogu i zrozumienia prawdy. Oznacza to, że te szatańskie trucizny zostają obmyte, a prawda wyrażona przez Boga zakorzenia się w tych ludziach, staje się ich życiem i fundamentem ich istnienia. Dopiero wtedy stają się oni nowymi ludźmi i wówczas ich usposobienie się zmienia. Zmiana w usposobieniu nie oznacza, że zewnętrzne usposobienie osoby jest łagodniejsze niż wcześniej; że kiedyś byli aroganccy, a teraz ich słowa są rozsądne; że nie zwykli słuchać nikogo, a teraz umieją słuchać innych – nie można powiedzieć, że takie zewnętrzne zmiany to zmiany w usposobieniu. Oczywiście zmiany w usposobieniu obejmują takie stany, ale najważniejsze jest to, że zmieniło się ich życie wewnętrzne. Prawda wyrażona przez Boga staje się sednem ich życia; szatańskie trucizny w ich wnętrzu zostały wyeliminowane; zmieniły się całkowicie ich zapatrywania i żadne z nich nie jest zgodne z zapatrywaniami tego świata. Oni dostrzegają wyraźnie intrygi i trucizny wielkiego, czerwonego smoka. Pojęli prawdziwą istotę życia. Zmieniły się zatem ich życiowe wartości – to jest najbardziej zasadnicza zmiana i sedno zmiany w usposobieniu.

fragment rozdziału „Różnica pomiędzy zewnętrznymi zmianami a zmianami w usposobieniu” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

Czym jest natura? To istota człowieka. Usposobienie danej osoby to coś, co jest ujawnione w jej naturze, a przemienione usposobienie oznacza, że skażone elementy, które pierwotnie były w tobie, już nigdy się nie pojawią, lecz zostały zastąpione prawdą. To nie kwestie leżące u podstaw czyjejś natury się zmieniły – przemianie uległy ujawnione skażone elementy oraz kwestie odnoszące się do czyjegoś usposobienia, ujawnione w czyjejś naturze. Szatan deprawuje człowieka, a człowiek stał się ucieleśnieniem szatana, czymś, co sprzeciwia się Bogu, i jest całkowicie zdolny do zdrady Boga. Dlaczego wymaga się od ludzi, by ich usposobienie uległo przemianie? Ludzie, którzy w końcu zostali uczynieni pełnymi, zyskali dużo wiedzy o Bogu oraz dużo tego, co jest zgodne z wolą Bożą. W przeszłości, kiedy ludzie mieli zepsute usposobienie, wszystko, co robili, było złe i sprzeciwiało się Bogu. Teraz [skoro] posiedli prawdę, są w stanie zrobić wiele, co odpowiada woli Bożej. Ale to nie znaczy, że nie zdradzają Boga – ciągle są zdolni zdradzić Boga. Można zmienić część tego, co ujawnia natura ludzka, a część, która się zmienia, to ta część ciebie, która jest zdolna praktykować zgodnie z prawdą. Jednak to, że dziś umiesz wcielać prawdę w życie, nie oznacza, że twoja natura się zmieniła. (…) Co zatem oznacza taka „przemiana”? Oznacza ona, że kiedy zrozumiesz wolę Bożą, będziesz w stanie być posłusznym. Jeśli nie zrozumiesz woli Bożej, nadal będziesz postępować zgodnie z własnymi pragnieniami i nadal będziesz wierzyć, że twoje czyny odpowiadają woli Bożej – to jest zdrada i jest to coś, co tkwi w twojej naturze. Oczywiście nie ma żadnych ograniczeń co do zmian w usposobieniu. Im więcej prawd zyskałeś – to znaczy, im głębsza jest twoja wiedza o Bogu – tym mniej będziesz się Mu sprzeciwiał i Go zdradzał. Dążenie do zmian w usposobieniu odbywa się głównie poprzez dążenie do prawdy. Wiedza o istocie ludzkiej natury jest również osiągana poprzez zrozumienie prawdy. Kiedy ludzie naprawdę zyskują prawdę, wtedy wszystkie problemy się rozwiązują.

fragment rozdziału „Ludzie mają zbyt dużo wymagań wobec Boga” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

Podsumowując, zmiana w usposobieniu życiowym przechodzi od sprzeciwiania się Bogu oraz zdradzania Go do stawania się w końcu posłusznym i lojalnym wobec Boga, a także do uwielbiania Go – na tym polega ten proces. Gdy człowiek staje się zdolny zachowywać posłuszeństwo oraz wielbić Boga, posiada zarówno prawdę, jak i człowieczeństwo. Jest to rodzaj osoby, która przeszła zmianę w życiowym usposobieniu. Zatem proces zmiany w życiowym usposobieniu to proces uzyskiwania prawdy oraz wkraczania w nią, proces przyjmowania prawdy jako życia, a także proces poznawania Boga przez człowieka. Osoba posiadająca prawdziwą wiedzę o Bogu, której serce jest całkowicie ogarnięte Bożym słowem, która może kochać i być lojalna względem Boga, czynić wszystko, by zaspokoić Boga, której serce i umysł są z Nim zgodne, jest rodzajem osoby, która została pozyskana przez Boga. Jeśli ktoś jest obecnie niezdolny do kochania Boga i bycia z serca posłusznym Bogu, to pokazuje to, że jego serce, wciąż włada szatan, że jest ono ciągle pod kontrolą szatańskiej trucizny i filozofii. Kiedy ktoś zdobył całą prawdę, którą powinien posiąść, i przyjął ją całym swym sercem, uzyska nowe życie. Wraz z nowym życiem przyjdzie ludzkie posłuszeństwo wobec Boga, miłość do Boga oraz uwielbienie Boga. Ludzkie usposobienie zostanie wtedy całkowicie przemienione. Proces zmian w życiowym usposobieniu to zarazem proces jego odnowy. Sercem danej osoby władał początkowo szatan, a szatańskie życie i trucizny stały się jej naturą. Obecnie rzeczy te kruszą się wskutek wszystkich prawd, które osoba przyjęła. Jej serce wzięła w posiadanie prawda, prawda stała się władczynią jej serca, więc jej usposobienie, które przejawia się w życiu, także ulega zmianie. Na tym właśnie polega zmiana w życiowym usposobieniu. Gdy szatan początkowo dzierżył nad tobą władzę, byłeś mu posłuszny i zadowalałeś go we wszystkim. Wszystko, co robiłeś, było zgodne z wolą szatana. Dziś władzę nad tobą sprawuje prawda. Ty jedynie działasz zgodnie z prawdą i zadowalasz Boga. Boży proces pozyskiwania osoby jest następujący: najpierw bardzo łatwo było ci kochać szatana, a trudno kochać Boga, lecz teraz jest wewnątrz ciebie prawda, a ty kochasz prawdę, więc kochanie Boga stało się łatwe. Gdy proszą cię, byś kochał szatana, bez względu na to, co ci się mówi, by cię przekonać – nie zrobisz tego. W taki oto sposób prawda, ogarniając wnętrze danej osoby, zmienia ją całkowicie i czyni nową osobą. Można więc powiedzieć, że życiowe usposobienie osoby zmienia się przede wszystkim poprzez dążenie do prawdy oraz pozyskanie jej.

fragment książki „Kazania i rozmowy na temat wejścia w życie”

Wstecz: 36. Ile osób w ramach religii powróci się do Boga w tych katastrofach?

Dalej: 38. Jak objawia się zmiana usposobienia?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze