Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Świadectwa o Chrystusie dni ostatecznych

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

6. Kim jest osoba uczciwa? Dlaczego Bóg lubi ludzi uczciwych?

Ważne słowa Boga:

Musicie wiedzieć, iż Bogu podoba się człowiek uczciwy. Bóg jest kwintesencją wierności, stąd też Jego słowu zawsze można zaufać. Co więcej, Jego czyny są nieskalane i niepodważalne. To dlatego Bogu mili są ci, którzy są wobec Niego całkowicie uczciwi. Uczciwość oznacza oddać swoje serce Bogu; nigdy przed Nim w niczym nie udawać; mówić Mu o wszystkim; nigdy nie ukrywać prawdy; nigdy nie czynić tego, co oszukuje tych, co powyżej i zwodzi tych, co poniżej; a także nigdy nie robić tego, co jedynie przypochlebia cię Bogu. Podsumowując, być uczciwym oznacza powstrzymać się od nieczystości w waszych czynach i słowach, i nie mamić ani Boga, ani człowieka. (…) Niektórzy zachowują się pruderyjnie i wydają się szczególnie „dobrze ułożeni” w obecności Boga, a jednak stają się nieposłuszni i tracą wszelki umiar w obecności Ducha. Czy takiego człowieka określilibyście mianem uczciwego? Jeśli jesteś hipokrytą i udzielanie się towarzysko nie sprawia ci trudności, mówię, że zdecydowanie jesteś tym, który igra z Bogiem. Jeśli twoje słowa są pełne wymówek i bezwartościowych usprawiedliwień, wówczas powiadam, że jesteś tym, który zupełnie nie ma ochoty, wdrażać prawdę w życie. Jeśli masz wiele poufnych informacji, którymi niechętnie się dzielisz i jeśli nie jesteś skory do wyjawienia innym swoich tajemnic – inaczej mówiąc swoich kłopotów – aby szukać drogi ku światłu, powiadam, że jesteś tym, który nie dostąpi łatwo zbawienia i który niełatwo wyłoni się z ciemności. Jeśli poszukiwanie drogi prawdy sprawia ci radość, jesteś tym, który wiecznie pozostaje w świetle. Jeśli z chęcią służysz w domu Bożym, pracując mozolnie i sumiennie w ukryciu, zawsze dając i nigdy nie biorąc, wówczas powiadam, że jesteś lojalnym świętym, bo nie szukasz nagrody i jesteś po prostu uczciwym człowiekiem. Jeżeli jesteś gotowy na szczerość; jeśli jesteś gotowy poświęcić wszystko, co masz; jeśli jesteś zdolny do poświęcenia życia dla Boga i być świadkiem; jeśli jesteś uczciwy do tego stopnia, że wiesz jedynie, jak zadowolić Boga i nie bierzesz pod uwagę siebie ani nie czerpiesz korzyści dla siebie, powiadam ci, że tacy ludzie wzrastają w świetle i na zawsze zamieszkiwać będą królestwo.

z rozdziału „Trzy przestrogi” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

W usposobieniu zwykłych ludzi nie ma przewrotności ani fałszu, ludzie mają zwykłe relacje z innymi, nie są osamotnieni, zaś ich życie nie jest ani przeciętne, ani dekadenckie. Dlatego również Bóg jest przez wszystkich wysławiany, Jego słowa przenikają człowieka, ludzie żyją ze sobą w pokoju, pod opieką i ochroną Boga, ziemię przepełnia harmonia, której nie zakłóca szatan, zaś chwała Boga ma dla ludzi pierwszorzędne znaczenie. Tacy ludzie są jak aniołowie: czyści, pełni energii, nigdy nie skarżą się na Boga i wszystkie swoje wysiłki poświęcają wyłącznie na Bożą chwałę na ziemi.

z Rozdziału 16 „Interpretacji tajemnic Słowa Bożego dla całego wszechświata” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Bardzo doceniam tych, którzy nie żywią wobec innych podejrzeń, i bardzo lubię także tych, którzy chętnie akceptują prawdę; tym dwóm rodzajom ludzi okazuję wielką troskę, gdyż w Moich oczach są oni uczciwymi ludźmi.

z rozdziału „Jak poznać Boga na ziemi” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Moje królestwo oczekuje na tych, którzy są uczciwi, nie zaś na hipokrytów i oszustów. Czyż ludzie szczerzy i pełni nadziei nie są niepopularni w świecie? Ze Mną jest wręcz przeciwnie. Do Mnie mogą przychodzić ludzie uczciwi; w kimś takim znajduję upodobanie, ktoś taki jest Mi też potrzebny. Na tym właśnie polega Moja sprawiedliwość.

z Rozdziału 33 „Wypowiedzi Chrystusa na początku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Ponieważ Bóg prosi, aby ludzie byli uczciwi, dowodzi to, że naprawdę gardzi tymi, którzy są zakłamani, że nie lubi ludzi fałszywych. Fakt, że Bóg nie lubi oszukańczych ludzi, oznacza, że nie lubi ich czynów, usposobienia i ich motywacji; to znaczy, że Bóg nie lubi sposobu, w jaki oni postępują. Jeśli więc mamy podobać się Bogu, musimy najpierw zmienić nasze działania i sposób życia. Wcześniej zdawaliśmy się na kłamstwa i udawanie, że żyjemy między ludźmi. Był to nasz kapitał i egzystencjalna baza, życie i fundament, na którym opieraliśmy własne postępowanie, a wszystko to było Bogu nienawistne. Jeśli, przebywając wśród niewierzących tego świata, nie wiesz, jak manipulować i oszukiwać, wówczas może być ci trudno trwać przy swoim. Będziesz mógł tylko opowiadać kłamstwa, brać udział w oszukiwaniu i posługiwać się wątpliwymi, podstępnymi metodami, by się chronić i kamuflować w celu zyskania lepszego życia. W domu Boga jest dokładnie na odwrót: im bardziej jesteś kłamliwy, im bardziej wyrafinowana sieć manipulacji towarzyszy twoim czynom i skrywa twoją osobę, tym mniej jesteś zdolny trwać przy swoim i tym większa jest pogarda, z jaką Bóg odrzuca takich ludzi. Bóg przedustawnie zarządził, że tylko ludzie uczciwi będą mieć w królestwie niebieskim rolę do odegrania. Jeśli nie jesteś uczciwy i jeśli praktyka, jaką kierujesz się w życiu, nie jest ukierunkowana na uczciwość, ty zaś nie odsłaniasz swojej prawdziwej twarzy, to nigdy nie będziesz miał najmniejszej szansy na pozyskanie Bożego dzieła ani na zyskanie od Boga pochwały.

z rozdziału „Najbardziej fundamentalna praktyka bycia osobą uczciwą” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

Co to naprawdę znaczy być osobą uczciwą? Po pierwsze, z pewnością możemy powiedzieć, że osoba uczciwa ma sumienie oraz rozsądek, że wywyższa Boga w swym sercu, że jest w stanie odwzajemnić Bożą miłość. Po drugie, osoba uczciwa przemawia w sposób praktyczny i realistyczny. Nie miesza faktów, mówi i traktuje innych sprawiedliwie. Po trzecie, osoba uczciwa czci Boga, wprowadza prawdę w życie i jest posłuszna Bogu. Po czwarte, osoba uczciwa sumiennie wypełnia swoje obowiązki. Jest ona lojalna względem Boga we wszystkim, co robi. Po piąte, osoba uczciwa kocha Boga w swym sercu. Jest w stanie zważać na Bożą wolę we wszystkim. Po szóste, osoba uczciwa żyje zgodnie ze słowami Boga i jest w stanie prawdziwie wielbić Boga. Ktoś, kto posiada te cechy, jest osobą uczciwą. Bóg jest zadowolony, gdy tacy ludzie przebywają w Jego obecności. Jest to dokładnie ten rodzaj osoby, którą Bóg pragnie uczynić pełną, dokładnie ten rodzaj osoby, którą Bóg pragnie pozyskać. Ten rodzaj osoby to osoba uczciwa.

z książki „Kazania i rozmowy na temat wejścia w życie”

Dlaczego Bóg lubi ludzi uczciwych? Po pierwsze, osoba uczciwa potrafi harmonijnie współżyć z innymi. Może stać się bliskim przyjacielem innych ludzi. Nie oszuka cię, ale będzie mówić prawdę. Gdy masz do czynienia z takimi osobami, twój umysł jest jasny, wolny i spokojny. Po drugie, najważniejsze jest to, że ludzie uczciwi są godni zaufania i można na nich polegać. Gdy powierzasz im jakieś zadanie lub gdy ci pomagają, możesz im zaufać. Dlatego czujesz się zrelaksowany, rozluźniony, wolny od trosk oraz uspokojony, gdy masz do czynienia z osobami szczerymi. Masz poczucie komfortu i radości. Tylko osoby uczciwe mogą stać się bliskimi przyjaciółmi innych ludzi oraz zdobyć ich zaufanie. Zatem tylko osoba uczciwa urzeczywistnia prawdziwe człowieczeństwo.

z książki „Kazania i rozmowy na temat wejścia w życie”

Wstecz:Jak można nawiązać właściwe stosunki z Bogiem?

Dalej:Kim jest osoba fałszywa? Dlaczego ludzie fałszywi nie mogą być zbawieni?

Powiązane treści