1. Jakie jest znaczenie modlitwy

Ważne słowa Boga:

Modlitwa jest jedną z dróg współpracy człowieka z Bogiem, jest środkiem, za pomocą którego człowiek zwraca się do Boga, a także procesem, w którym człowiek zostaje poruszony przez Ducha Bożego. Można powiedzieć, że ludzie bez modlitwy są martwi i pozbawieni ducha, co dowodzi, że brak im zdolności do bycia poruszonym przez Boga. Bez modlitwy nie sposób prowadzić normalnego życia duchowego ani tym bardziej nadążać za dziełem Ducha Świętego. Pozostawanie bez modlitwy oznacza zerwanie relacji z Bogiem i uniemożliwia zdobycie uznania w Jego oczach. Im więcej człowiek wierzący w Boga się modli, czyli im bardziej jest poruszany przez Boga, tym mocniejsze staje się jego postanowienie i tym lepiej potrafi przyjąć nowe Boże oświecenie. W rezultacie taka osoba może bardzo szybko zostać udoskonalona przez Ducha Świętego.

Fragment rozdziału „O praktyce modlitwy” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Modlitwa nie jest jakimś rodzajem rytuału; jest ona prawdziwą komunią między człowiekiem a Bogiem i niesie z sobą głęboki sens. Z modlitw ludzi, widać, że bezpośrednio służą oni Bogu. Jeśli będziesz postrzegał modlitwę jako rytuał, wtedy masz gwarancję, że nie będziesz dobrze służył Bogu. Jeśli twoje modlitwy nie są wypowiadane ani z powagą, ani ze szczerością, wówczas można powiedzieć, że z punktu widzenia Boga ty jako osoba nie istniejesz. Jak więc możesz sprawić, by oddziałał na Ciebie Duch Święty? W rezultacie po pewnym czasie swej pracy będziesz wyczerpany. Od tego momentu – bez modlitwy – nie będziesz w stanie pracować. To modlitwa przynosi pracę i to modlitwa wiedzie do służby. Jeśli jesteś osobą, która prowadzi innych i która służy Bogu, a mimo to nigdy nie poświęciłeś się modlitwie, ani nawet nie zdobyłeś się na powagę w modlitwie, to sposób, w jaki służysz, doprowadzi cię w końcu do upadku. Z jakiego powodu ludzie uważają, że mają prawo się nie modlić? Czy przestali się modlić, ponieważ Bóg jest wcielony? To nie jest wymówka; czasami nawet Ja się modlę! Kiedy Jezus był w ciele, On również modlił się w najistotniejszych sprawach. Modlił się w górach, na łodziach i w ogrodach; prowadził również swoich uczniów do modlitwy. Jeśli potrafisz często przychodzić przed Boga i się do Niego modlić, to dowodzi, że traktujesz Boga jako Boga. Jeśli często zaniedbujesz modlitwę i masz tendencję do robienia rzeczy samodzielnie, robiąc to czy tamto za Jego plecami, to nie służysz Bogu, jesteś po prostu zaangażowany we własne interesy. A jeśli tak, to czy nie będziesz potępiony? Patrząc z zewnątrz, nie będzie można odnieść wrażenia, że zrobiłeś coś destrukcyjnego, nie będzie też się wydawało, że zbluźniłeś przeciw Bogu, ale i tak będziesz zajęty swoimi sprawami. Czy jednak robiąc to, nie powodujesz zakłóceń? Nawet jeśli z pozoru wygląda na to, że jest inaczej, w istocie sprzeciwiasz się Bogu.

Fragment rozdziału „Znaczenie modlitwy i jej praktykowanie” w księdze „Zapisy wypowiedzi Chrystusa dni ostatecznych”

Modlitwa ma dla was największe znaczenie. Kiedy będziesz się modlić i przyjmiesz dzieło Ducha Świętego, Bóg poruszy twoje serce i powstanie w tobie siła, by Go kochać. Jeśli nie będziesz modlił się całym sercem i nie otworzysz go na obcowanie z Bogiem, to Bóg nie będzie mógł w tobie działać. Jeśli modliłeś się i mówiłeś prosto z serca, lecz Duch Boży nie zaczął w tobie działać i nie zostałeś natchniony, znaczy to, że twemu sercu brak szczerości, w twoich słowach nie wybrzmiewa prawda i nie są one jeszcze czyste. Jeśli po modlitwie masz poczucie spełnienia, oznacza to, że twoje modlitwy były godne przyjęcia przez Boga i działa w tobie Duch Boży. Jako pełniący służbę przed obliczem Boga, nie możesz obyć się bez modlitwy. Jeśli naprawdę uważasz obcowanie z Bogiem za coś ważnego i wartościowego, to czy możesz odrzucać modlitwę? Nikt nie może się obyć bez obcowania z Bogiem. Bez modlitwy żyjesz w ciele, w niewoli szatana; bez szczerej modlitwy żyjesz pod wpływem ciemności.

Fragment rozdziału „O praktyce modlitwy” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Chociaż klękanie do modlitwy to rozmowa z Bogiem z głębi serca, wiedz, że modlitwy ludzi są również kanałami dla działania Ducha Świętego. Kiedy człowiek znajdujący się we właściwym stanie modli się i poszukuje, działa wówczas również Duch Święty. Z dwóch różnych perspektyw występuje tu dobra koordynacja między Bogiem a człowiekiem; inaczej można powiedzieć, że Bóg pomaga człowiekowi rozwiązać niektóre jego problemy i że kiedy ludzie stają przed Bogiem, jest to pewien rodzaj współpracy. Jest to także jeden ze sposobów, na jakie Bóg zbawia i obmywa ludzi, a co więcej, jest to droga normalnego wejścia w życie. Nie jest to rytuał. Modlitwa nie jest tylko czymś, co dodaje ludziom sił; gdyby tak było, wystarczyłoby uklęknąć, wykrzyczeć kilka frazesów i nie byłoby potrzeby prosić Boga o nic, wielbić Go ani okazywać pobożności. Modlitwa ma głębokie znaczenie! Jeśli wiesz, jak się modlić, i robisz to często, często modlisz się słowami, które wyrażają uległość wobec Boga i są rozsądne, wtedy twój stan wewnętrzny będzie zazwyczaj zupełnie normalny. Z drugiej strony, jeśli twoje modlitwy często składają się tylko z kilku frazesów, a ty nie bierzesz na siebie tego ciężaru i nie zastanawiasz się, co byłoby rozsądnie powiedzieć w modlitwie, a czego nie, ani jakie słowa nie okazują prawdziwej czci, nigdy też nie traktujesz tych spraw poważnie, to twoje modlitwy nigdy nie będą udane, a twój stan wewnętrzny zawsze będzie nienormalny. Nigdy nie zgłębisz nauki o tym, czym jest normalny rozsądek, prawdziwe podporządkowanie, prawdziwa cześć oraz perspektywa, z jaką należy się modlić, i nigdy nie wkroczysz głębiej w te sprawy. To wszystko jest bardzo subtelne.

Fragment rozdziału „Znaczenie modlitwy i jej praktykowanie” w księdze „Zapisy wypowiedzi Chrystusa dni ostatecznych”

Mówiłem wcześniej, że wszyscy ludzie sami kierują sobą i zarządzają swoimi sprawami. Ludzie wciąż tacy są; pracują przez jakiś czas, a potem przestają się modlić i Bóg jest zupełnie nieobecny w ich sercach. Myślą sobie: „Po prostu działam zgodnie z ustaleniami dotyczącymi pracy. W każdym razie przecież nie popełniłem żadnego błędu ani nie spowodowałem zakłóceń…”. Nie modlisz się, a tym bardziej nie dziękujesz. Cóż to za okropny stan! Przez większość czasu zdajesz sobie sprawę, że ten stan jest zły, ale brakuje ci właściwej metody, aby go skorygować; w rezultacie nie potrafisz mu zaradzić i chociaż być może rozumiesz prawdę, nie jesteś w stanie wprowadzić jej w życie. Zdajesz sobie sprawę, że istnieje w tobie nienormalny stan (taki jak arogancja, zepsucie lub buntowniczość), jednak nie udaje ci się go skorygować i nie potrafisz go przezwyciężyć. Ludzie przez cały czas zajmują się swoimi sprawami i nie troszczą się o dzieło Ducha Świętego ani o to, jak On działa, dbają tylko o to, by robić swoje. W rezultacie Duch Święty cię opuści, a kiedy tak się stanie, poczujesz się mroczny i uschnięty w środku, zupełnie pozbawiony pożywienia i radości. Jest wiele osób, które nie modlą się przez pół roku i choć wykonują swoją pracę, w środku czują się wypalone. Czasami myślą: „Co ja właściwie robię? Kiedy to się skończy?”. Tak, nawet takie myśli przychodzą im do głowy. Doprawdy, dla człowieka niebezpiecznie jest pozostawać przez długi czas bez modlitwy! Modlitwa jest niezwykle istotna! Jeśli czyjeś życie kościelne nigdy nie obfitowało w modlitwy, zgromadzenia takich ludzi będą jałowe i pozbawione radości. Kiedy zatem jesteście razem, zawsze musicie się modlić i chwalić Pana, a wówczas Duch Święty dokona niezwykłego dzieła. Moc, którą Duch Święty daje człowiekowi, jest niewyczerpana; ludzie nigdy nie mogą jej wyczerpać ani zużyć. Bez względu na to, jak długo ktoś jest w stanie mówić lub głosić kazania, polegając na sobie, to jakie efekty może osiągnąć, jeśli Duch Święty nie działa w tym celu? Zdarza się często, że podczas trzech czy pięciu sesji modlitwy ktoś ma do powiedzenia tylko jedno lub dwa zdania: „Boże, dziękuję Ci, wychwalam Cię” i gdy to powie, już nic więcej nie przychodzi mu do głowy – nie ma już nic do powiedzenia. Jak ocenić taką wiarę? Jest niebezpieczna! Kiedy człowiek w swojej wierze w Boga nie potrafi nawet wypowiedzieć właściwych słów, by Mu podziękować, wysławiać Go i oddawać Mu chwałę, a nawet nie ośmiela się powiedzieć „Proszę Cię, Boże” i za bardzo się wstydzi to zrobić, w jakim stanie upodlenia jest taka osoba! Możesz wzywać Boga i uznawać Go w swoim sercu, ale jeśli nie staniesz przed Jego obliczem, a twoje serce oddali się od Niego, Duch Święty nie będzie działał. Każdego ranka, kiedy wstajecie, pomódlcie się. Gdy to uczynicie, perspektywy na ten dzień staną się szczególnie piękne i satysfakcjonujące, a ty przez cały czas będziesz czuł u swego boku obecność Ducha Świętego, który będzie cię chronił.

Fragment rozdziału „Znaczenie modlitwy i jej praktykowanie” w księdze „Zapisy wypowiedzi Chrystusa dni ostatecznych”

Przekonałem się, że obecnie wielu ludziom szczególnie brakuje umiejętności powstrzymywania się. Dlaczego tak jest? Dlatego, że nigdy się nie modlą. Kiedy ludzie się nie modlą, stają się rozwiąźli, a kiedy są rozwiąźli, tracą pobożność i pokorę. Mówią tylko o człowieczeństwie, prawości i o poznaniu własnej skażonej natury. Jeśli zaś chodzi o to, jak dokładnie działa Duch Święty, jak porusza ludzi i jak ludzie powinni szukać woli Bożej w swoim codziennym życiu – wszystko to zanika. Ludzie wierzą w sercach tylko w to, że naprawdę istnieje Bóg, i z całej ich wiary zostało tylko uznanie istnienia Boga; kwestie życia duchowego odeszły w niebyt. Ich wiara rozciąga się tylko na świat materialny; zaprzeczają sprawom duchowym, idą więc przed siebie na własną rękę, błądzą i upadają. Kiedy osoba, która się nie modli, praktykuje prawdę, może się trzymać zasady tylko w pewnym zakresie – może jedynie przestrzegać reguł. Chociaż w swoich działaniach możesz się stosować do ustaleń Zwierzchnika i nie obrażać Boga, wszystko, co robisz, to przestrzeganie reguł. Ludzie są teraz tak odrętwiali i otępiali duchowo. W relacji człowieka z Bogiem jest wiele skomplikowanych elementów, takich jak poruszenie i oświecenie przez Ducha. Człowiek nie czuje tych rzeczy – jest zbyt otępiały! Nie czyta słów Boga, nie ma kontaktu ze sprawami życia duchowego i nie potrafi zdobyć kontroli nad własnym stanem. Aby zdobyć kontrolę nad stanem własnego życia duchowego, nie można się nie modlić i nie można nie żyć życiem kościelnym. Czy tak uważacie? Aby wierzyć w Boga, trzeba się modlić; bez modlitwy nie przypomina to wiary w Boga. Mówię, że nie musicie przestrzegać reguł – możecie się modlić w dowolnym miejscu i czasie – dlatego są tacy, którzy rzadko się modlą. Nie modlą się rano po przebudzeniu, tylko po prostu czytają kilka fragmentów słów Bożych i słuchają hymnów. W ciągu dnia zajmują się sprawami zewnętrznymi, nie modlą się też wieczorem, zanim położą się spać. Czy nie czujecie się właśnie tak? Jeśli tylko czytacie słowa Boga, ale się nie modlicie, czy nie jesteście wtedy jak niewierzący, który czyta Jego słowa, ale one w niego nie zapadają? Bez modlitwy serce nie jest zaangażowane, nie powstają subtelne uczucia ani duch nie zostaje poruszony. Człowiek jest odrętwiały i otępiały; mówi powierzchownie o sprawach związanych ze zmianą usposobienia i wydaje się, że wierzy w Boga, jednak uczucia w głębi jego ducha nie są zbyt silne. Ci ludzie są tacy sami jak ci, którzy nie wierzą w Boga. Jakkolwiek próbują się modlić, nie są w stanie wydobyć z siebie słów. To bardzo niebezpieczne – oznacza to, że jesteś zbyt daleko od Boga, że nie ma Go już w twoim sercu. W rzeczywistości nie ma konfliktu między zajmowaniem się sprawami zewnętrznymi i pracą a powrotem do ducha, aby się modlić. Nie tylko nie ma tu konfliktu, ale powrót do ducha, aby się modlić, w rzeczywistości jest dla pracy bardzo korzystny.

Fragment rozdziału „Znaczenie modlitwy i jej praktykowanie” w księdze „Zapisy wypowiedzi Chrystusa dni ostatecznych”

Jaka jest pierwsza rzecz, którą ludzie powinni zrobić za każdym razem, gdy napotkają jakiś problem? Powinni się pomodlić – modlitwa przede wszystkim. Modlitwa pokazuje, że jesteś pobożny, że w twoim sercu pojawiła się bojaźń Boża, że wiesz, iż należy szukać Boga, że dałeś Mu miejsce w swoim sercu, że jesteś pobożnym chrześcijaninem. Wielu starszych wierzących klęka do modlitwy każdego dnia o tej samej porze, czasami na tak długo, że potem nie mogą się podnieść. Nie mówmy o tym, czy jest to rytuał i czy może im przynieść jakieś korzyści, czy nie; powiedzmy tylko, że ci wiekowi bracia i siostry są szczególnie pobożni, znacznie lepsi i pilniejsi niż wy, młodzi. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić po natrafieniu na problem, jest modlitwa. Modlitwa to nie jest tylko nieszczere międlenie słów, które by nie rozwiązało żadnych problemów. Możesz się modlić osiem czy dziesięć razy i nic nie zyskać, ale nie zniechęcaj się – módl się dalej. Kiedy coś ci się przydarzy, najpierw się pomódl, najpierw powiedz o tym Bogu, pozwól Mu przejąć kontrolę, pozwól, by Bóg ci pomógł, by cię poprowadził i wskazał ci drogę. W ten sposób dowiedziesz, że postawiłeś Boga na pierwszym miejscu, że On jest w twoim sercu. Jeśli po napotkaniu problemu w pierwszej chwili czujesz opór, gniew i wpadasz we wściekłość – jeśli w pierwszej kolejności ogarniają cię negatywne uczucia – jest to przejaw braku Boga w twoim sercu. W prawdziwym życiu musisz się modlić za każdym razem, gdy coś ci się przytrafi. Od razu w pierwszej chwili musisz uklęknąć i się pomodlić – to jest kluczowe. Modlitwa ukazuje twoją postawę wobec Boga w Jego obecności. Nie modliłbyś się, gdyby w twoim sercu nie było Boga. Niektórzy ludzie mówią: „Modlę się, ale mimo to Bóg mnie nie oświeca!”. Nie wolno ci tak mówić. Najpierw sprawdź, czy twoja motywacja do modlitwy jest właściwa; jeśli szczerze poszukujesz prawdy i często modlisz się do Boga, to może On cię oświecić w jakiejś sprawie, byś zrozumiał – jednym słowem, Bóg sprawi, że zrozumiesz. Bez Bożego oświecenia nie zrozumiałbyś samodzielnie: brakuje ci przenikliwości, nie masz wystarczająco dużo rozumu, jest to nieosiągalne dla ludzkiego intelektu. Kiedy coś rozumiesz, czy to zrozumienie rodzi się z twojego własnego umysłu? Jeśli nie jesteś oświecony przez Ducha Świętego, to nikt, kogo zapytasz, nie będzie wiedział, jakie jest znaczenie dzieła Ducha ani co ma na myśli Bóg – dowiesz się tego tylko wtedy, gdy sam Bóg ci to powie. Toteż pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, gdy coś ci się przydarzy, jest modlitwa. Modlitwa wymaga zgłębienia sprawy z nastawieniem na poszukiwanie oraz wyrażenia swoich myśli, opinii i postaw – to właśnie powinna zawierać. Samo stwarzanie pozorów nie przyniesie efektu, więc nie obwiniaj Ducha Świętego za to, że cię nie oświecił. Przekonałem się, że wiara niektórych ludzi polega na tym, że wierzą w Boga, ale Bóg jest tylko na ich ustach. Nie ma Boga w ich sercach, zaprzeczają działaniu Ducha i odrzucają także modlitwę, czytają tylko słowa Boga i nic więcej. Czy można to nazwać wiarą w Boga? Wierzą tak i wierzą, aż w końcu Bóg całkowicie znika z ich wiary. W szczególności istnieją tacy, którzy często zajmują się sprawami ogólnymi i uważają, że są bardzo zajęci, ale nic nie dostają w zamian za wszystkie swoje wysiłki. To jest przypadek ludzi, którzy nie podążają właściwą ścieżką w swojej wierze w Boga. Czy wejście na właściwą drogę nie jest ciężką pracą? Nie wchodzą na tę drogę nawet po zrozumieniu wielu doktryn i zwykle wybierają ścieżkę wiodącą w dół. Więc kiedy coś wam się przytrafia, musicie poświęcać więcej czasu na modlitwę i poszukiwanie – to jest absolutne minimum tego, co powinniście zrobić. Kluczem jest nauczenie się, jak szukać woli Bożej i intencji Ducha Świętego. Jeśli ludzie wierzący w Boga nie są w stanie w taki sposób doświadczać i praktykować, to nic nie zyskają, a ich wiara nie będzie nic warta.

Fragment rozdziału „Patrz na wszystko oczami prawdy” w księdze „Zapisy wypowiedzi Chrystusa dni ostatecznych”

Wstecz: 4. Jak powinno się praktykować wiarę, by uwolnić się od sił szatana i zostać zbawionym

Dalej: 2. Czym jest prawdziwa modlitwa i czego może dokonać

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze