7. Kim jest osoba fałszywa? Dlaczego ludzie fałszywi nie mogą być zbawieni?

Ważne słowa Boga:

Jeśli jesteś zwodniczy, twoje serce będzie cechować powściągliwość i podejrzliwość wobec wszystkich ludzi i wszystkich spraw. Z tego powodu twoja wiara we Mnie zbudowana jest na fundamencie podejrzliwości. Nigdy nie uznam takiej wiary. Nie mając prawdziwej wiary, będziesz jeszcze bardziej pozbawiony prawdziwej miłości. A jeśli jesteś w stanie wątpić w Boga i snuć na Jego temat dowolne domysły, to bez wątpienia jesteś najbardziej podstępnym z ludzi. Snujesz domysły na temat tego, czy Bóg może być podobny do człowieka: niewybaczalnie grzeszny, małostkowy, wyzuty z bezstronności i rozsądku, pozbawiony poczucia sprawiedliwości, oddany nikczemnym taktykom, zdradliwy i przebiegły, zamiłowany w złu i ciemności, i tak dalej. Czyż ludzie nie dlatego myślą w ten sposób, ponieważ nie mają najmniejszej wiedzy o Bogu? Taka wiara jest niczym innym jak grzechem! Są nawet tacy, którzy uważają, że to właśnie lizusi i pochlebcy Mi się podobają, a ci, którym brakuje tych umiejętności, będą niemile widziani i stracą swoje miejsce w domu Bożym. Czy tylko tego dowiedzieliście się przez te wszystkie lata? Czy to właśnie zyskaliście? A wasza wiedza o Mnie nie kończy się na tym niezrozumieniu; jeszcze gorsze jest wasze bluźnierstwo przeciwko Duchowi Bożemu i oczernianie Nieba. Dlatego powiadam, że taka wiara, jak wasza, spowoduje jedynie, że będziecie oddalać się ode Mnie i nasili się wasz opór w stosunku do Mnie.

fragment rozdziału „Jak poznać Boga na ziemi” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wszyscy ci, którzy wierzą w Boga, a jednak nie dążą do prawdy, nie są w stanie uwolnić się spod wpływu szatana. Wszyscy ci, którzy nie żyją uczciwie, którzy inaczej zachowują się, stojąc z ludźmi twarzą w twarz, a inaczej, gdy są za ich plecami, którzy zachowują pozory pokory, cierpliwości i miłości, podczas gdy w istocie są zdradliwi, podstępni i nielojalni wobec Boga – oto typowi przedstawiciele ludzi żyjących pod wpływem ciemności. Należą oni do rodu wężowego. Ci, którzy wierzą w Boga wyłącznie dla własnych korzyści, którzy są zadufani i wyniośli, którzy się popisują i chronią własny status, są ludźmi, którzy kochają szatana i przeciwstawiają się prawdzie. Ludzie tacy opierają się Bogu i całkowicie należą do szatana. Ci, którzy nie zważają na brzemię Boga, którzy nie służą Bogu całym sercem, którzy zawsze przejmują się własnym dobrem i dobrem swojej rodziny, którzy nie są w stanie porzucić wszystkiego, by ponosić koszty dla Boga, i nigdy nie żyją zgodnie z Jego słowami, są ludźmi, którzy żyją poza słowami Boga. Tacy ludzie nie mogą otrzymać od Niego pochwały.

fragment rozdziału „Uwolnij się spod wpływu ciemności, a zostaniesz pozyskany przez Boga” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Na późniejszym etapie drogi, która jest przed wami, nie wolno wam wymyślać forteli lub oszukiwać i postępować przewrotnie, w przeciwnym wypadku konsekwencje będą niewyobrażalne! Nadal nie rozumiecie, czym są oszustwo i przewrotność. Wszelkie działania lub zachowania, których nie możecie Mi pokazać, których nie możecie wyciągnąć na światło dzienne, są oszustwem i przewrotnością. Teraz powinniście to zrozumieć! Jeśli w przyszłości będziecie oszukiwać i postępować przewrotnie, nie udawajcie, że tego nie rozumiecie – oznacza to po prostu świadomie źle czynić, a przez to być jeszcze bardziej winnymi. To tylko sprawi, że zostaniecie spaleni przez ogień, lub nawet gorzej, to was zrujnuje.

fragment Rozdziału 45 „Wypowiedzi Chrystusa na początku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Niektórzy ludzie ciągle powtarzają, że wszystko co robią, jest dla dobra kościoła, podczas gdy tak naprawdę pracują dla własnej korzyści. Tego rodzaju osobą nie kierują właściwe pobudki. Jest podła i obłudna, a większość z tego, co robi, ma na celu osiągnięcie osobistych korzyści. Taka osoba nie stara się kochać Boga; jej serce wciąż należy do szatana i nie potrafi zwrócić się ku Bogu. Bóg nie ma zatem sposobu, aby taką osobę pozyskać.

fragment rozdziału „Szczera miłość do Boga jest spontaniczna” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Musicie wiedzieć, iż Bogu podobają się ci, którzy są uczciwi. Bóg w swej istocie jest kwintesencją wierności, stąd też Jego słowom zawsze można zaufać. Co więcej, Jego czyny są nieskalane i niepodważalne. To dlatego Bogu mili są ci, którzy są wobec Niego całkowicie uczciwi. (…) Powinieneś wiedzieć, czy jest w tobie prawdziwa wiara i prawdziwa lojalność, czy cierpiałeś już dla Boga i czy podporządkowałeś Mu się całkowicie. Jeśli masz w tym zakresie braki, wówczas tkwi wciąż w tobie nieposłuszeństwo, fałsz, chciwość i skarga. Jako że twojemu sercu daleko do uczciwości, nigdy nie zyskałeś Bożego uznania i nigdy nie żyłeś w świetle. To, jakie będzie czyjeś przeznaczenie, zależy tak naprawdę od tego, czy ma on uczciwe i czyste serce oraz nieskalaną duszę. Jeśli jesteś wyjątkowo nieuczciwy, skrywasz w sercu złe zamiary i masz nieczystą duszę, wówczas z pewnością skończysz w miejscu, w którym człowiek podlega karze, tak jak zapisano w twoim losie. Jeśli twierdzisz, że jesteś bardzo uczciwy, a jednak nigdy nie udaje ci się postępować zgodnie z prawdą ani wypowiedzieć choćby słowa prawdy, czy nadal oczekujesz nagrody od Boga? Czy wciąż masz nadzieję, że Bóg będzie traktować cię jak swoje oczko w głowie? Czyż takie myślenie nie jest niedorzeczne? Zwodzisz Boga we wszystkich sprawach, jak zatem w domu Bożym mogłoby znaleźć się miejsce dla kogoś takiego, jak ty: kogoś, kto ma nieczyste ręce?

fragment rozdziału „Trzy przestrogi” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

„Jeśli nie jesteś skory do wyjawienia innym swoich tajemnic – inaczej mówiąc swoich kłopotów – aby szukać drogi ku światłu, powiadam, że jesteś tym, który nie dostąpi łatwo zbawienia i który niełatwo wyłoni się z ciemności.” Bóg wyznaczył ludziom pewną drogę praktyki i jeśli nie praktykujesz w ten sposób, a jedynie wykrzykujesz hasła i doktryny, to jesteś kimś, kto niełatwo uzyska zbawienie. W rzeczy samej, łączy się to ze zbawieniem. Bycie zbawionym jest bardzo ważne dla każdego bez wyjątku. Czy Bóg mówił o tym gdziekolwiek indziej? Bóg w innych miejscach rzadko mówił o tym, jak trudno jest być zbawionym, ale rzeczywiście mówi o tym, gdy opowiada o byciu uczciwym: Jeśli nie postępujesz w ten sposób, to jesteś kimś, kogo bardzo trudno będzie zbawić. To, że „Nie przyjmujesz zbawienia łatwo” oznacza, że trudno ci będzie zostać zbawionym i nie jesteś w stanie wybrać właściwej drogi do zbawienia, a zatem zbawienie ciebie jest niemożliwe. Bóg mówi to, aby dać ludziom pewne pole manewru; oznacza to, że nie będzie łatwo cię zbawić, ale, z drugiej strony, jeśli będziesz wcielał słowa Boga w życie, to będzie dla Ciebie nadzieja i możesz zostać zbawiony. Jeśli nie wcielasz słów Boga w życie i nigdy nie ujawniasz własnych tajemnic bądź trudności lub nigdy nie mówisz nikomu o tych prywatnych sprawach i nie dzielisz się nimi z ludźmi, nigdy nie rozmawiasz o nich we wspólnocie ani nie analizujesz ich wspólnie z ludźmi, aby się obnażyć, to nie ma możliwości, abyś został zbawiony. Czemu tak jest? Jeśli nie obnażysz się i nie otworzysz w ten sposób, to twoje skażone usposobienie nigdy się nie zmieni. A jeśli nie jesteś w stanie się zmienić, to możesz zapomnieć o zbawieniu. To ma na myśli Bóg wypowiadając te słowa i taka jest wola Boga.

Dlaczego Bóg zawsze podkreślał to, że ludzie powinni być uczciwi? Ponieważ jest to bardzo ważne i wiąże się bezpośrednio z tym, czy możesz zostać zbawiony, czy też nie. (…) Bóg chce ludzi, którzy są uczciwi. Jeśli nie jesteś czysty – jeśli jesteś zdradliwy, fałszywy i podstępny – to nie jesteś osobą uczciwą, a jeśli nie jesteś osobą uczciwą, to nie ma szans na to, że Bóg cię zbawi i nie ma możliwości, że zostaniesz zbawiony.

fragment rozdziału „Najbardziej fundamentalna praktyka bycia osobą uczciwą” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

Wszystko we Mnie jest sprawiedliwe i zupełnie nie ma we Mnie niesprawiedliwości, fałszu ani obłudy; każdy, kto jest fałszywy i obłudny, musi być synem piekła – musi być zrodzony w Hadesie. We Mnie wszystko jest jawne; wszystko to, co powiem, że wykonam, jest wykonane, a to co powiem, że będzie ustanowione, jest ustanowione i nikt nie jest w stanie tego odmienić ani naśladować, ponieważ to Ja jestem jedynym Bogiem samym.

fragment Rozdziału 96 „Wypowiedzi Chrystusa na początku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

Ludzie fałszywi nie tylko zwodzą innych, ale też próbują zwodzić Boga, bo taka jest ich natura. Naturę ludzi fałszywych możemy poznać na podstawie podejścia, które mają wobec słowa Boga: zawsze skrywają w sobie wątpliwości odnośnie do słowa Boga i nie wierzą w słowo Boga. Co do tego ludzie fałszywi i ludzie uczciwi są całkowicie różni. Ludzie uczciwi są szczególnie bezkrytyczni. Wierzą we wszystko, co Bóg mówi, są posłuszni wszystkiemu, co Bóg mówi, i robią dokładnie to, czego On wymaga. Dlatego Bóg lubi ludzi uczciwych i ich błogosławi. Ludziom uczciwym najłatwiej jest pozyskać dzieło Ducha Świętego. Osoba fałszywa to zupełne przeciwieństwo. Bez względu na to, co Bóg mówi, osoba fałszywa jest zawsze podejrzliwa odnośnie do tego, czy to spisek, czy mądrość, więc nie jest łatwo w stanie przyjąć i praktykować tego, co Bóg mówi. Ludzie fałszywi nie tylko mają wątpliwości odnośnie do słowa Bożego, lecz także są biegli w studiowaniu słowa Bożego. Zawsze starają się odgadnąć prawdziwe motywacje Boga, aby pójść na układ. Oczywiście ludzie fałszywi wyjątkowo dobrze się targują. Ich filozofia to filozofia dobijania targu, filozofia nie ponoszenia strat. Starają się nawet dobijać targu z Bogiem w odniesieniu do swej wiary. Zawsze zastanawiają się, czy będą w swej wierze pobłogosławieni czy przeklęci, a jeszcze bardziej niepokoi ich to, czy są Bożym ludem, czy posługującymi. Ciągle kalkulują i każdy dzień, w którym nie mogą znaleźć jasności w tej kwestii, to dzień, w którym nie uspokoją się, by szukać życia. Ludzie fałszywi to przebiegłe lisy: są najbardziej przebiegli ze wszystkich ludzi. Z tego powodu Bóg najbardziej nienawidzi ludzi fałszywych i nie ma ochoty poświęcać na nich więcej wysiłku lub też więcej z nimi rozmawiać. Jeśli chodzi o ich podejście do Bożych słów, ludzie fałszywi zawsze szukają dziury w całym. Badają Jego słowa w poszukiwaniu błędów logicznych i podstaw do sporu. Ponieważ ludzie fałszywi podchodzą do Bożego słowa z postawą pełną wątpliwości, buntu, oporu i niewiary, całkowicie brakuje im dzieła Ducha Świętego. Nie zdobywają nawet promyka oświecenia, gdy czytają Jego słowa, prezentując się niezwykle absurdalnie i niezdarnie. Tak naprawdę w słowach Boga nie ma absolutnie żadnych sprzeczności, a jednak oni starają się odnaleźć wiele miejsc sprzecznych i pakują się w kłopoty. Szczególnie to pokazuje ich pożałowania godny brak oświecenia od Ducha Świętego oraz brak duchowego zrozumienia. Na podstawie nastawienia, z którym zwodniczy ludzie podchodzą do słowa Boga, możemy zobaczyć, że ich natura jest niewątpliwie szatańską naturą, która opiera się Bogu. Wszyscy, którzy podchodzą do słowa Bożego z postawą pełną wątpliwości i niewiary, to zasadniczo ludzie fałszywi, którzy bez wątpienia nie pozyskają żadnej prawdy ze słów Bożych i ostatecznie zostaną wyeliminowani.

fragment publikacji Rozmowy zwierzchnika

Wstecz: 6. Kim jest osoba uczciwa? Dlaczego Bóg lubi ludzi uczciwych?

Dalej: 8. Jaka jest różnica między osobą uczciwą a osobą fałszywą?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce