40. Czym są dobre uczynki? Jakie są przejawy dobrych uczynków?

Ważne słowa Boga:

Jeśli posiadasz prawdę, możesz podążać za Bogiem. Jeśli posiadasz praktykę życia, możesz być przejawem słowa Boga. Jeśli masz życie, możesz cieszyć się błogosławieństwem Boga. Ci, którzy posiadają prawdę, mogą cieszyć się błogosławieństwem Boga. Bóg zapewnia naprawienie tym, którzy Go kochają całym sercem oraz przechodzą trudy i cierpienia, a nie tym, którzy kochają tylko siebie samych i padają ofiarą podstępów szatana. Jakże może istnieć dobro w tych, którzy nie kochają prawdy? Jakże może istnieć sprawiedliwość w tych, którzy kochają jedynie ciało? Czyż sprawiedliwość i dobro nie wiążą się z prawdą? Czyż nie są one zarezerwowane dla kochających Boga całym sercem?

fragment rozdziału „Tylko udoskonaleni mogą prowadzić sensowne życie” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Zanim was opuszczę, muszę jeszcze wezwać was do powstrzymania się od czynienia tego, co nie idzie w zgodzie z prawdą. Rób raczej to, co uszczęśliwi wszystkich, to, co przyniesie pożytek dla człowieczeństwa i to, co doda do twego własnego przeznaczenia. W przeciwnym razie cierpiącym pośród klęski nie będzie nikt inny jak ty sam.

fragment rozdziału „Przygotuj dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Ci, którzy są zdolni wcielać prawdę w życie, potrafią zaakceptować Bożą kontrolę nad ich działaniami. Kiedy akceptujesz Bożą kontrolę, masz serce na właściwym miejscu. Jeśli robisz coś tylko po to, by inni widzieli i nie akceptujesz Bożej kontroli, czy masz Boga w swoim sercu? Tacy ludzie są pozbawieni bogobojnego serca. Nie rób zawsze czegoś tylko dla siebie, nie bierz zawsze pod uwagę własnych interesów i swojego statusu, wizerunku czy reputacji. Nie zwracaj uwagi na interesy innych ludzi. Musisz najpierw wziąć pod uwagę sprawy domu Bożego i uczynić z tego swój priorytet. Powinieneś troszczyć się o wolę Bożą. Zacznij od zastanowienia się, czy byłeś nieczysty w wypełnianiu swojego obowiązku, czy zrobiłeś wszystko, by być lojalnym, wykonałeś swoje obowiązki i czy dałeś z siebie wszystko; czy w pełni poświęciłeś się swoim obowiązkom i pracy w domu Bożym. Musisz przemyśleć te rzeczy. Rozważaj je często, a łatwo ci będzie dobrze wykonywać swój obowiązek. Tylko gdy masz słaby charakter, mało doświadczenia bądź nie jesteś dobrze obeznany ze swoimi zadaniami, wtedy mogą pojawiać się błędy lub braki w twojej pracy, a wyniki mogą nie być bardzo dobre, ale włożyłeś w nie całą swoją siłę. Kiedy nie będziesz brać pod uwagę swoich własnych interesów w tym, co robisz, lecz zamiast tego zawsze będziesz brać pod uwagę dzieło domu Bożego, myśląc o sprawach domu Bożego i dobrze pełniąc swój obowiązek, wtedy będziesz gromadzić dobre uczynki przed Bogiem. Ci, którzy mają takie dobre uczynki, to ci, którzy posiedli rzeczywistość prawdy, a tym samym mają świadectwo.

fragment rozdziału „Możesz uzyskać prawdę oddawszy swoje prawdziwe serce Bogu” w księdze „Zapisy przemówień Chrystusa”

Jeśli istotnie posiadasz sumienie, to musisz nieść brzemię i mieć poczucie odpowiedzialności. Musisz sobie powiedzieć tak: „Niezależnie od tego, czy zostanę podbity czy uczyniony doskonałym, muszę w należyty sposób nieść świadectwo”. Jako stworzenie Boże, człowiek może zostać całkowicie podbity przez Boga i w końcu będzie w stanie Boga zadowolić, odpłacając Mu za Jego miłość sercem kochającym Boga oraz całkowitym oddaniem się Bogu. To właśnie jest odpowiedzialność spoczywająca na człowieku, to jest obowiązek, który człowiek powinien wypełnić, i brzemię, które powinien nieść. Człowiek musi wykonać to zadanie. Tylko wówczas można stwierdzić, że prawdziwie wierzy on w Boga.

fragment rozdziału „Praktyka (3)” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

W kościele trwajcie przy swoim świadectwie o Mnie, stójcie na straży prawdy. Dobro jest dobrem, a zło jest złem. Nie mylcie czarnego z białym. Powinniście walczyć z szatanem i musicie go całkowicie pokonać, aby już nigdy nie powstał. Musicie poświęcić wszystko, co macie, by chronić Moje świadectwo. Taki powinien być cel waszych działań – nie zapominajcie o tym.

fragment Rozdziału 41 „Wypowiedzi Chrystusa na początku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Każdy z was powinien wypełniać swoje obowiązki najlepiej, jak potrafi, z otwartym i szczerym sercem, i powinien być gotów zapłacić każdą konieczną cenę. Jak sami powiedzieliście, gdy nadejdzie ten dzień, Bóg nie zaniedba nikogo, kto cierpiał lub zapłacił jakąś cenę ze względu na Niego. Przekonania tego warto się trzymać i słusznym jest, byście nigdy o tym nie zapomnieli. Tylko wówczas będę mógł być o was spokojny. W innym wypadku na zawsze pozostaniecie ludźmi, o których nie mogę być spokojny i już zawsze będę żywił do was niechęć. Jeśli wszyscy zdołacie pójść za głosem sumienia i oddacie Mi się w pełni, nie szczędząc wysiłków dla Mojego dzieła i poświęcając całą swoją energię Mojemu dziełu ewangelii – czyż Moje serce nie będzie wówczas często tryskać radością z waszego powodu? Będę mógł wówczas być o was zupełnie spokojny, prawda?

fragment rozdziału „O przeznaczeniu” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Jeśli potrafisz oddać Bogu swoje serce, ciało i całą swoją szczerą miłość, umieścić je przed Jego obliczem, być Mu całkowicie posłuszny i w absolutnym stopniu zważać na Jego wolę – nie dla ciała, nie dla rodziny i nie dla spełnienia swoich własnych pragnień, lecz przez wzgląd na interes Bożego domostwa i we wszystkim traktując słowo Boże jako zasadę i fundament – wówczas wszystkie twoje intencje i twoje zapatrywania będą na właściwym miejscu i staniesz się przed obliczem Boga osobą, która otrzymuje Jego pochwałę.

fragment rozdziału „Ci, którzy prawdziwie kochają Boga, potrafią całkowicie podporządkować się Jego praktyczności” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

Dwadzieścia dobrych uczynków, które Boży ludzie muszą przygotować.

1. Często dyskutować na temat prawdy, by rozwiązywać problemy Bożych ludzi wybranych w życiu kościelnym, ciągle wspierać tych, którzy naprawdę wierzą w Boga, by pomóc im zrozumieć prawdę oraz wkroczyć w rzeczywistość. Jest to dobry uczynek i tylko to jest prawdziwa miłość.

2. Jeśli podczas wykonywania swojego obowiązku nie jesteś nastawiony na transakcje ani nie szukasz nagród, nie masz też innych motywacji, nie jest tak, że tylko markujesz, że realizujesz zadanie, a twoja praca przynosi praktyczne rezultaty, to jest to dobry uczynek. Tylko ci, którzy wykonują swój obowiązek w ten sposób, naprawdę ponoszą koszty na rzecz Boga.

3. Jeśli okaże się, że ci, którzy zostali niesłusznie odizolowani lub wydaleni z kościoła, są dobrymi ludźmi, staraj się im pomóc i wspieraj ich oraz przyjmij ich z powrotem do kościoła. To jest dobry uczynek. Przyjmowanie braci i sióstr szukających kościoła, a pochodzących z innych miejsc oraz możliwość jedzenia i picia słów Boga, a także prowadzenia wraz z nimi życia w kościele, to także dobry uczynek.

4. Praca ze wszystkich sił, zapominanie o jedzeniu oraz spaniu, by Boży ludzie wybrani, którzy naprawdę uwierzyli w Boga, mogli zrozumieć prawdę, weszli w rzeczywistość i wzrośli w życiu – to dobry uczynek. To jest rzeczywistość, którą powinni posiadać ci, którzy służą Bogu i naprawdę wykazują troskę o Bożą wolę.

5. Skoncentruj się na działalności ewangelizacyjnej, nieś świadectwo Bożemu dziełu, za każdym razem gdy napotkasz właściwą osobę. Głoszenie ewangelii tyle, ile się da, by pozyskać ludzi, to dobry uczynek. Jeśli możesz doprowadzić przed Boga kilkoro dobrych ludzi z prawdziwą wiarą, ludzi, którzy są w stanie naprawdę dążyć do prawdy, to tym bardziej jest to dobry uczynek.

6. Jeśli odkryjesz, że zła osoba zakłóca spokój kościoła, zaangażuj wszelką mądrość, by zablokować i ograniczyć takie osoby przed czynieniem zła. Użyj prawdy i mądrości, by rozprawić się z chaosem oraz upewnić się w tym, że życie w kościele będzie się toczyć tak, jak zwykle. To jest dobry uczynek.

7. Bez względu na to, jakie problemy pojawią się w kościele, stanie po stronie Boga, zabezpieczanie dzieła Bożego oraz chronienie wejścia w życie Bożych ludzi wybranych to dobry uczynek. Jeśli jesteś w stanie użyć prawdy, by rozwiązać problemy, tak że Boży ludzie wybrani będą w stanie zrozumieć prawdę oraz rozróżnić między dobrem i złem, to tym bardziej jest to dobry uczynek.

8. Zdolność do bezceremonialnego zdemaskowania oraz obalenia niegodziwych, którzy ośmielają się osądzać, atakować i stawiać opór człowiekowi, którego wykorzystuje Duch Święty, a także podtrzymywanie Bożego dzieła to dobry uczynek. Każdy, kto używa prawdy, aby rozwiązać zakłócenia wszelkiego rodzaju wywołane przez niegodziwców i antychrystów, oraz przynosi korzyści Bożym ludziom wybranym, tym bardziej popełnia dobry uczynek.

9. Szukanie prawdy po odkryciu różnych nieprawidłowości oraz herezji w kościele, obalanie ich, a także krytykowanie ich zgodnie ze słowami Boga, zabezpieczanie Bożych ludzi wybranych przed szkodą i pomaganie im w osiąganiu umoralnienia oraz wzrostu w życiu – to jest dobry uczynek.

10. Jeśli odkryje się, że prawdziwi wierzący w Boga, którzy są chętni dążyć do prawdy, zostali zwiedzeni lub są kontrolowani, to dobrym uczynkiem jest zrobić wszystko, co tylko się da, by ich uratować, by cierpliwie omawiać z nimi prawdę, aby mogli uciec z rąk niegodziwców, prawdziwie wrócić do Boga oraz porzucić ciemność na rzecz światła.

11. Jeśli odkryje się, że naprawdę jest jakiś fałszywy przywódca lub antychryst wynoszący się nad innych i starający się ustanowić niezależne królestwo, to dobrym uczynkiem jest natychmiast to zgłosić oraz skontaktować się z ludźmi, którzy rozumieją prawdę, aby uratować Bożych ludzi wybranych od szkody szatana, diabła.

12. W przypadku wrogiego środowiska podejmowanie wszelkich wysiłków, by ochronić Bożych ludzi wybranych, organizując we właściwy sposób pieniądze oraz dobra dla Bożego domu i chroniąc Boże dary przed wpadnięciem w ręce szatana, a także wielkiego, czerwonego smoka – to dobry uczynek. Ten, kto tego dokonuje, to ktoś, kto zabezpiecza Boże dzieło i jest naprawdę poświęcony Bogu.

13. Dobrym uczynkiem jest udzielać schronienia prawdziwym wierzącym, aby zapobiec ich aresztowaniu oraz wykorzystać wszystkie kontakty, aby uratować tych braci i siostry, którzy zostali aresztowani. Tym bardziej dobrym uczynkiem jest zaangażować mądrość, aby zabezpieczyć życie w kościele oraz obronić Bożych ludzi wybranych we wrogim środowisku.

14. Kiedy widzisz, że ci bracia oraz siostry, którzy naprawdę ponoszą koszty na rzecz Boga oraz dążą do prawdy, napotykają trudności i problemy, to dobrym uczynkiem jest zaangażowanie wszystkich sił, by pomóc im przejść przez burzę. Dobrym uczynkiem jest również zdolność pomocy przywódcom i pracownikom, którzy są w pełni zaangażowani i ponoszą koszty na rzecz Boga, a których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji.

15. Dobry uczynek stanowi wypróbowanie wszelkich możliwych środków, by pomóc braciom i siostrom, którzy są ścigani oraz za którymi wysłano list gończy, bez strachu przed zagrożeniami i ceną, jaką możesz za to zapłacić, a także to, że jesteś w stanie znieść wszelkie malkontenckie zachowania, nieprzyjemności oraz kłopoty wywoływane przez innych w trakcie wypełniania swego obowiązku, byś mógł zadowolić Boga.

16. Dobrym uczynkiem jest zorganizowanie braci i sióstr, którzy są prawdziwymi wierzącymi, oraz dążenie do prawdy w jedzeniu i piciu słów Boga, porozmawianie na temat prawdy oraz prowadzenie życia w kościele także i w czasie próby. Tym bardziej dobrym uczynkiem jest wspieranie słabych braci i sióstr, by zrozumieli prawdę oraz trwali przy świadectwie w czasie próby i w obliczu katastrof.

17. Demaskowanie oraz zgłaszanie złych ludzi, którzy kradną dary i sprzeniewierzają własność domu Bożego, to dobry uczynek. Zapobiega to utracie ofiar dla Boga i własności domu Bożego. Chronienie Bożych darów przed dostaniem się w ręce niegodziwych oraz przed sprzeniewierzeniem przez ludzi z ukrytymi motywacjami to też dobry uczynek.

18. Dobry uczynek stanowi nie szczędzenie wysiłków, by koordynować wprowadzenie organizacji dzieła przez człowieka, którym posługuje się Duch Święty, a także rozwiązywanie wszelkiego rodzaju problemów praktycznych Bożych ludzi w kościele i wykonywanie dużej części pracy praktycznej, aby zabezpieczyć Boże dzieło oraz sprowadzić Bożych ludzi wybranych na właściwą ścieżkę wiary.

19. Aktywna kooperacja z prowadzeniem i pasterską opieką nad człowiekiem, którym posługuje się Duch Święty, rozpoczęcie walki na śmierć i życie z fałszywymi przywódcami oraz antychrystami w celu sprowadzenia Bożych ludzi wybranych z powrotem na właściwą ścieżkę wiary w Boga, płacenie ceny za zabezpieczanie Bożego dzieła, a także osiąganie rezultatów – wszystko to jest zaliczane jako dobre uczynki.

20. Zdolność do rozpoznania oraz określenia, kto jest fałszywym przywódcą i antychrystem według organizacji dzieła, zdolność do zdemaskowania ich według prawdy, przekonania ich do ustąpienia w celu uniknięcia większej szkody dla Bożych ludzi wybranych to dobry uczynek. Pomaganie oraz chronienie tych przywódców, którzy dokonali wykroczeń, ale są zdolni do szczerej pokuty i posiadają dobre człowieczeństwo, by mogli kontynuować wypełnianie swego obowiązku, to też dobry uczynek.

fragment książki „Organizacja dzieła Kościoła Boga Wszechmogącego”

Wstecz: 39. Jakie są różnice pomiędzy zmianą usposobienia a dobrym zachowaniem?

Dalej: 41. Czym są złe uczynki? Jakie są przejawy złych uczynków?

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce