Piosenka chrześcijańska „Po co są wszystkie intencje człowieka?”

10 marca 2020

Ludzie są samolubnie uprzejmi

biorąc do kościoła niewierzące dzieci i krewnych.

Promują miłość, nieważne, czy wierzą

i czy to zgodne z wolą Boga.

Przyprowadzają żony lub rodziców.

Niezależnie czy Duch Święty wyraża na to zgodę,

czy też wykonuje swoje dzieło,

oni ślepo „rekrutują talenty” dla Boga.

Jakie intencje ludzie tak naprawdę mają?

Czyż nie chcą spełniać własnych planów i pragnień?

Czy to przez wzgląd na Boży plan zarządzania

i po to, by wypełnić powinność stworzeń?

Intencje ludzkie pochodzą od szatana,

nie dopełnią dzieła Ducha Świętego.

To nieważne, jaką jest się osobą,

trzeba mieć dzieło Ducha Świętego.

Czy ktoś inny ciebie dopełni?

Dlaczego mąż kocha żonę, a ona jego?

Dlaczego dzieci słuchają się rodziców,

a rodzice hołubią swe dzieci?

Jakie intencje ludzie tak naprawdę mają?

Czyż nie chcą spełniać własnych planów i pragnień?

Czy to przez wzgląd na Boży plan zarządzania

i po to, by wypełnić powinność stworzeń?

Na co twa życzliwość dla niewierzących?

Chociaż opornie idą za Bogiem,

oni nie mogą zostać zbawieni.

Trudno zyskać tych, co dostępują zbawienia.

Jakie intencje ludzie tak naprawdę mają?

Czyż nie chcą spełniać własnych planów i pragnień?

Czy to przez wzgląd na Boży plan zarządzania

i po to, by wypełnić powinność stworzeń?

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj