Pieśń chrześcijańska | „Okaż mądrość i podporządkuj się wszystkim zrządzeniom Boga”

Pieśń chrześcijańska | „Okaż mądrość i podporządkuj się wszystkim zrządzeniom Boga”

104 |04 lipca 2020

Bóg nie chce podbijać ludzi poprzez karcenie,

ani wciąż wodzić ich za nos.

Chce, by byli posłuszni Jego dziełu, słowu i woli.

Lecz bezwstydni ludzie burzą się przeciw Bogu.

Najprostszym sposobem, by zadowolić Boga

jest posłuszeństwo wobec Jego planów.

Jeśli to osiągniesz, zostaniesz udoskonalony.

Czyż to nie proste, czyż to nie radosne?

Czyż to nie proste, czyż to nie radosne?

Obierz słuszną drogę, nie zważaj na zdanie innych.

Czy twoja przyszłość i przeznaczenie są w twoich rękach?

Zawsze uciekasz, wybierając ziemską ścieżkę.

Dlaczego nie możesz się wydostać, czemu tak się wahasz?

Wędrujesz tak długo;

z jakiego powodu powracasz wbrew sobie?

Czy to zależy od ciebie?

Najprostszym sposobem, by zadowolić Boga

jest posłuszeństwo wobec Jego planów.

Jeśli to osiągniesz, zostaniesz udoskonalony.

Czyż to nie proste, czyż to nie radosne?

Czyż to nie proste, czyż to nie radosne?

Jeśli planujesz odejść, sprawdź, czy Bóg ci pozwoli,

poczuj, jak porusza tobą Duch Święty.

Nawet w nieszczęściu musisz cierpieć w tym strumieniu.

Nie możesz pójść nigdzie indziej.

Dostrzegasz to? Dokąd miałbyś pójść?

To Boże rozporządzenie.

Czy myślisz, że Bóg wybrał tę grupę przypadkowo?

Najprostszym sposobem, by zadowolić Boga

jest posłuszeństwo wobec Jego planów.

Jeśli to osiągniesz, zostaniesz udoskonalony.

Czyż to nie proste, czyż to nie radosne?

Czyż to nie proste, czyż to nie radosne?

Bóg jest dziś nieskory do gniewu w swym dziele,

lecz gniew Jego wybucha, gdy człowiek zakłóca Boży plan.

Spokojnie poddaj się Bogu, niech On uczyni cię pełnym.

Jedynie taki człowiek jest mądry.

Najprostszym sposobem, by zadowolić Boga

jest posłuszeństwo wobec Jego planów.

Jeśli to osiągniesz, zostaniesz udoskonalony.

Czyż to nie proste, czyż to nie radosne?

Czyż to nie proste, czyż to nie radosne?

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj