Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.
Piosenka chrześcijańska 2020 | „Czy znasz źródło życia wiecznego?”Piosenka chrześcijańska 2020 | „Czy znasz źródło życia wiecznego?” Piosenka chrześcijańska | „Boże karcenie i sąd to światło zbawienia człowieka”Piosenka chrześcijańska | „Boże karcenie i sąd to światło zbawienia człowieka” Muzyka chrześcijańska 2020 | „Powinieneś znać Boga poprzez Jego dzieło”Muzyka chrześcijańska 2020 | „Powinieneś znać Boga poprzez Jego dzieło” Piosenka chrześcijańska 2020 | „Jak szukać śladów Boga”Piosenka chrześcijańska 2020 | „Jak szukać śladów Boga” Piosenka chrześcijańska 2020 | „Bóg przywróci dawny stan stworzenia”Piosenka chrześcijańska 2020 | „Bóg przywróci dawny stan stworzenia” Piosenka chrześcijańska „Bóg ma nadzieję pozyskać dla siebie prawdziwą wiarę i miłość człowieka”Piosenka chrześcijańska „Bóg ma nadzieję pozyskać dla siebie prawdziwą wiarę i miłość człowieka” Pieśń chrześcijańska 2020 „Odrzuć pojęcia narodowości i przynależności etnicznej, aby poszukiwać ukazania się Boga”Pieśń chrześcijańska 2020 „Odrzuć pojęcia narodowości i przynależności etnicznej, aby poszukiwać ukazania się Boga” Pieśń chrześcijańska „Wcielony Syn Człowieczy jest Bogiem we własnej osobie”Pieśń chrześcijańska „Wcielony Syn Człowieczy jest Bogiem we własnej osobie” Piosenka chrześcijańska 2020 „Dwa wcielenia Boga są dla zbawienia człowieka”Piosenka chrześcijańska 2020 „Dwa wcielenia Boga są dla zbawienia człowieka” Pieśń chrześcijańska „Chwała Boża lśni od Wschodu”Pieśń chrześcijańska „Chwała Boża lśni od Wschodu” Muzyka chrześcijańska 2020 „Bądź kimś, kto przyjmuje prawdę”Muzyka chrześcijańska 2020 „Bądź kimś, kto przyjmuje prawdę” Muzyka chrześcijańska „Bóg wcielony dokonuje najbardziej kluczowego dzieła zbawienia człowieka”Muzyka chrześcijańska „Bóg wcielony dokonuje najbardziej kluczowego dzieła zbawienia człowieka” Muzyka chrześcijańska 2020 „Doskonała Boża troska nad wszystkim”Muzyka chrześcijańska 2020 „Doskonała Boża troska nad wszystkim” Piosenka chrześcijańska „Bóg wcielony w dniach ostatecznych kończy Boże zarządzanie”Piosenka chrześcijańska „Bóg wcielony w dniach ostatecznych kończy Boże zarządzanie” Pieśń chrześcijańska „Chrystus dni ostatecznych rozpoczął Wiek Królestwa”Pieśń chrześcijańska „Chrystus dni ostatecznych rozpoczął Wiek Królestwa” Muzyka chrześcijańska „Nikt nie może za Boga wykonać Jego dzieła”Muzyka chrześcijańska „Nikt nie może za Boga wykonać Jego dzieła” Pieśń chrześcijańska „Tylko wcielony Bóg może całkowicie ocalić człowieka”Pieśń chrześcijańska „Tylko wcielony Bóg może całkowicie ocalić człowieka” Piosenka chrześcijańska 2020 „Bóg jest wiekuistym wsparciem dla człowieka”Piosenka chrześcijańska 2020 „Bóg jest wiekuistym wsparciem dla człowieka” Pieśń chrześcijańska 2020 „Jak Bóg panuje nad wszystkim”Pieśń chrześcijańska 2020 „Jak Bóg panuje nad wszystkim” Piosenka chrześcijańska „Cierpieniem wypełnione są bez Boga dni”Piosenka chrześcijańska „Cierpieniem wypełnione są bez Boga dni” Muzyka chrześcijańska „Ludzie zdobyci przez Boga posiedli rzeczywistość prawdy”Muzyka chrześcijańska „Ludzie zdobyci przez Boga posiedli rzeczywistość prawdy” Piosenka chrześcijańska 2020 „Nastawienie Hioba do Bożych błogosławieństw”Piosenka chrześcijańska 2020 „Nastawienie Hioba do Bożych błogosławieństw” Piosenka chrześcijańska „Ludzkość jest wciąż tą samą ludzkością, którą Bóg stworzył”Piosenka chrześcijańska „Ludzkość jest wciąż tą samą ludzkością, którą Bóg stworzył” Muzyka chrześcijańska 2020 „Bóg wcielony jest najbardziej godny miłości”Muzyka chrześcijańska 2020 „Bóg wcielony jest najbardziej godny miłości” Muzyka chrześcijańska 2020 „Oznaki Bożego zwycięstwa”Muzyka chrześcijańska 2020 „Oznaki Bożego zwycięstwa” Muzyka chrześcijańska 2020 „Dwa wcielenia Boga są dla zbawienia człowieka”Muzyka chrześcijańska 2020 „Dwa wcielenia Boga są dla zbawienia człowieka” Muzyka chrześcijańska 2020 | „Bóg zstępuje z sądem” Jezus Chrystus powróciłMuzyka chrześcijańska 2020 | „Bóg zstępuje z sądem” Jezus Chrystus powrócił Muzyka chrześcijańska 2020 „Powstań i współdziałaj z Bogiem”Muzyka chrześcijańska 2020 „Powstań i współdziałaj z Bogiem” Piosenka chrześcijańska 2020 „Słowa Boga są drogą, którą powinien iść człowiek”Piosenka chrześcijańska 2020 „Słowa Boga są drogą, którą powinien iść człowiek” Muzyka chrześcijańska 2020 „Czy podążasz za obecnym dziełem Boga?”Muzyka chrześcijańska 2020 „Czy podążasz za obecnym dziełem Boga?” Muzyka chrześcijańska 2020 „Nikt nie jest świadomy Bożego przybycia”Muzyka chrześcijańska 2020 „Nikt nie jest świadomy Bożego przybycia” Pieśń chrześcijańska „Bóg przybywa do nas bez rozgłosu”Pieśń chrześcijańska „Bóg przybywa do nas bez rozgłosu” Pieśń chrześcijańska „Wszystko jest przejawem władzy Stwórcy”Pieśń chrześcijańska „Wszystko jest przejawem władzy Stwórcy” Muzyka chrześcijańska „Autorytet i znaczenie wcielenia Boga”Muzyka chrześcijańska „Autorytet i znaczenie wcielenia Boga” Piosenka chrześcijańska „Bóg zbawia tych, którzy Go czczą i unikają zła”Piosenka chrześcijańska „Bóg zbawia tych, którzy Go czczą i unikają zła” Piosenka chrześcijańska „Skoro Bóg zbawia człowieka, zbawi go w pełni”Piosenka chrześcijańska „Skoro Bóg zbawia człowieka, zbawi go w pełni” Piosenka chrześcijańska „Bóg wprowadził lud w nowy wiek”Piosenka chrześcijańska „Bóg wprowadził lud w nowy wiek” Piosenka chrześcijańska „Bóg Wcielony jest dla was niezwykle ważny”Piosenka chrześcijańska „Bóg Wcielony jest dla was niezwykle ważny” Pieśń chrześcijańska 2019 „Boże czyny wypełniają bezmiar wszechświata”Pieśń chrześcijańska 2019 „Boże czyny wypełniają bezmiar wszechświata” Muzyka chrześcijańska „Hymn Królestwa (II) Nadszedł Bóg, Bóg jest królem”Muzyka chrześcijańska „Hymn Królestwa (II) Nadszedł Bóg, Bóg jest królem” Muzyka chrześcijańska | „Wszechmocny Bóg króluje” Bóg Wszechmogący jest moim Panem i BogiemMuzyka chrześcijańska | „Wszechmocny Bóg króluje” Bóg Wszechmogący jest moim Panem i Bogiem Muzyka chrześcijańska 2019 „Znaczenie imienia Boga”Muzyka chrześcijańska 2019 „Znaczenie imienia Boga” Piosenka chrześcijańska 2019 „Porzuć pojęcia religijne, aby Bóg cię udoskonalił”Piosenka chrześcijańska 2019 „Porzuć pojęcia religijne, aby Bóg cię udoskonalił” Muzyka chrześcijańska 2019 | „Kto poznał Boga w ciele”Muzyka chrześcijańska 2019 | „Kto poznał Boga w ciele” Piosenka chrześcijańska 2019 „Bóg dał ludziom całą swą miłość”Piosenka chrześcijańska 2019 „Bóg dał ludziom całą swą miłość” Piosenka chrześcijańska 2019 | „Sens ukazania się Boga” Wychwalanie nadejścia ZbawcyPiosenka chrześcijańska 2019 | „Sens ukazania się Boga” Wychwalanie nadejścia Zbawcy Piosenka chrześcijańska 2019 „Wielkie są korzyści z wiary w praktycznego Boga”Piosenka chrześcijańska 2019 „Wielkie są korzyści z wiary w praktycznego Boga” Muzyka chrześcijańska 2019 „Prawdziwe ucieleśnienie władzy Stwórcy”Muzyka chrześcijańska 2019 „Prawdziwe ucieleśnienie władzy Stwórcy” Muzyka chrześcijańska | „Autorytet i znaczenie wcielenia Boga” Mądrość i wielka moc BożaMuzyka chrześcijańska | „Autorytet i znaczenie wcielenia Boga” Mądrość i wielka moc Boża Muzyka chrześcijańska 2019 „Bóg jest władcą sześciotysiącletniego planu zarządzania”Muzyka chrześcijańska 2019 „Bóg jest władcą sześciotysiącletniego planu zarządzania” Pieśń chrześcijańska 2019 „Rzeka wody życia”Pieśń chrześcijańska 2019 „Rzeka wody życia” Muzyka chrześcijańska „Bóg poszukuje twego serca i ducha”Muzyka chrześcijańska „Bóg poszukuje twego serca i ducha” Pieśń chrześcijańska „Tylko Bóg kocha człowieka najbardziej”Pieśń chrześcijańska „Tylko Bóg kocha człowieka najbardziej” Muzyka chrześcijańska 2019 | „Naśladujcie Pana Jezusa”Muzyka chrześcijańska 2019 | „Naśladujcie Pana Jezusa” Piosenka chrześcijańska 2018 | „Boża istota prawdziwie istnieje”Piosenka chrześcijańska 2018 | „Boża istota prawdziwie istnieje” Piosenka chrześcijańska 2018 „Bóg wcielony jest najgodniejszy miłości”Piosenka chrześcijańska 2018 „Bóg wcielony jest najgodniejszy miłości” Pieśń chrześcijańska 2019 „Ci, których zbawi Bóg, są pierwsi w Jego sercu”Pieśń chrześcijańska 2019 „Ci, których zbawi Bóg, są pierwsi w Jego sercu” Piosenka chrześcijańska „Wszystko żyje według reguł i praw ustanowionych przez Boga”Piosenka chrześcijańska „Wszystko żyje według reguł i praw ustanowionych przez Boga” Muzyka chrześcijańska | „Pogańskie narody będą sławić imię Boga”Muzyka chrześcijańska | „Pogańskie narody będą sławić imię Boga” Hymn słów Boga „Źródło sprzeciwu i nieposłuszeństwa człowieka wobec Chrystusa”Hymn słów Boga „Źródło sprzeciwu i nieposłuszeństwa człowieka wobec Chrystusa” Hymn słów Boga „Bądź posłuszny dziełu Ducha, aby podążyć do końca”Hymn słów Boga „Bądź posłuszny dziełu Ducha, aby podążyć do końca” Piosenka chrześcijańska 2019 „Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery”Piosenka chrześcijańska 2019 „Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery” Muzyka chrześcijańska 2019 „Bądź kimś, kto przyjmuje prawdę”Muzyka chrześcijańska 2019 „Bądź kimś, kto przyjmuje prawdę” Piosenka chrześcijańska 2019 „Boża wola wobec ludzi nigdy się nie zmieni”Piosenka chrześcijańska 2019 „Boża wola wobec ludzi nigdy się nie zmieni” Piosenka chrześcijańska 2018 | „Doskonała Boża troska nad wszystkim” Bezinteresowna miłość BogaPiosenka chrześcijańska 2018 | „Doskonała Boża troska nad wszystkim” Bezinteresowna miłość Boga Muzyka uwielbienia | „Bóg postępuje z człowiekiem jak ze swoją ukochaną”Muzyka uwielbienia | „Bóg postępuje z człowiekiem jak ze swoją ukochaną” Muzyka chrześcijańska „Bóg w milczeniu zaopatruje wszystkich”Muzyka chrześcijańska „Bóg w milczeniu zaopatruje wszystkich” Muzyka chrześcijańska | „Wszystkie tajemnice zostały odsłonięte” Sprawiedliwy Bóg ukazał sięMuzyka chrześcijańska | „Wszystkie tajemnice zostały odsłonięte” Sprawiedliwy Bóg ukazał się Muzyka chrześcijańska 2019 „Prawda o następstwach zepsucia człowieka przez szatana”Muzyka chrześcijańska 2019 „Prawda o następstwach zepsucia człowieka przez szatana” Muzyka chrześcijańska „Jedyna droga ludzkości, by wejść do wytchnienia”Muzyka chrześcijańska „Jedyna droga ludzkości, by wejść do wytchnienia” Piosenka chrześcijańska | „Stracony czas już nigdy nie wróci” Bóg upomina człowiekaPiosenka chrześcijańska | „Stracony czas już nigdy nie wróci” Bóg upomina człowieka Muzyka chrześcijańska 2019 „Prawda jest najwyższym z życiowych aforyzmów”Muzyka chrześcijańska 2019 „Prawda jest najwyższym z życiowych aforyzmów” Muzyka chrześcijańska „Zmiany w usposobieniu są nieodłączne od dzieła Ducha Świętego”Muzyka chrześcijańska „Zmiany w usposobieniu są nieodłączne od dzieła Ducha Świętego” Muzyka chrześcijańska 2019 „Inny wiek, inne dzieło Boże”Muzyka chrześcijańska 2019 „Inny wiek, inne dzieło Boże” Muzyka chrześcijańska 2019 | „Pieśń zwycięzców” Obietnice i błogosławieństwa BogaMuzyka chrześcijańska 2019 | „Pieśń zwycięzców” Obietnice i błogosławieństwa Boga Piosenka chrześcijańska 2019 „Bóg ma nadzieję pozyskać prawdziwą ludzką miłość i wiarę”Piosenka chrześcijańska 2019 „Bóg ma nadzieję pozyskać prawdziwą ludzką miłość i wiarę” Muzyka chrześcijańska 2019 | „Kiedy otworzysz swoje serce na Boga” Ujrzenie miłości BogaMuzyka chrześcijańska 2019 | „Kiedy otworzysz swoje serce na Boga” Ujrzenie miłości Boga Muzyka chrześcijańska 2019 „Ludzie lepiej znają Boga poprzez dzieło słów”Muzyka chrześcijańska 2019 „Ludzie lepiej znają Boga poprzez dzieło słów” Pieśń modlitwa | „Prawdziwa modlitwa”Pieśń modlitwa | „Prawdziwa modlitwa” Piosenka chrześcijańska 2019 „Tylko ci, co zaakceptują prawdę usłyszą głos Boga”Piosenka chrześcijańska 2019 „Tylko ci, co zaakceptują prawdę usłyszą głos Boga” Muzyka chrześcijańska 2019 „Bóg przybywa do nas bez rozgłosu”Muzyka chrześcijańska 2019 „Bóg przybywa do nas bez rozgłosu” Muzyka chrześcijańska 2019 „Bóg pojawił się na Wschodzie świata z chwałą”Muzyka chrześcijańska 2019 „Bóg pojawił się na Wschodzie świata z chwałą” Muzyka chrześcijańska „Hymn Królestwa (III) Wszyscy ludzie, wołajcie z radością”Muzyka chrześcijańska „Hymn Królestwa (III) Wszyscy ludzie, wołajcie z radością” Pieśń chrześcijańska „Ludzie zdobyci przez Boga posiedli rzeczywistość”Pieśń chrześcijańska „Ludzie zdobyci przez Boga posiedli rzeczywistość” Muzyka chrześcijańska „Boża władza i moc objawiona w ciele”Muzyka chrześcijańska „Boża władza i moc objawiona w ciele” Pieśń chrześcijańska „Nikt nie jest świadomy Bożego przybycia”Pieśń chrześcijańska „Nikt nie jest świadomy Bożego przybycia” Muzyka chrześcijańska „Wielki czerwony smok upada, w miarę jak rośnie Boży lud”Muzyka chrześcijańska „Wielki czerwony smok upada, w miarę jak rośnie Boży lud” Muzyka chrześcijańska | „Bóg sprowadził swoją chwałę na Wschód” Zbawiciel powróciłMuzyka chrześcijańska | „Bóg sprowadził swoją chwałę na Wschód” Zbawiciel powrócił Muzyka chrześcijańska | „Tożsamość i pozycja Samego Boga”Muzyka chrześcijańska | „Tożsamość i pozycja Samego Boga” Pieśń chrześcijańska „Bóg ujawnił człowiekowi swoje pełne usposobienie”Pieśń chrześcijańska „Bóg ujawnił człowiekowi swoje pełne usposobienie” Piosenka chrześcijańska „Ucieleśnienie Boga jest bardzo ważne dla ludzkości”Piosenka chrześcijańska „Ucieleśnienie Boga jest bardzo ważne dla ludzkości” Muzyka chrześcijańska „Prawdziwa wiara pochodzi tylko z poznania Boga”Muzyka chrześcijańska „Prawdziwa wiara pochodzi tylko z poznania Boga” Piosenka chrześcijańska „Zasady szukania prawdziwej drogi”Piosenka chrześcijańska „Zasady szukania prawdziwej drogi” Muzyka chrześcijańska 2018 | „Symbol Bożego usposobienia” Poznanie istoty StwórcyMuzyka chrześcijańska 2018 | „Symbol Bożego usposobienia” Poznanie istoty Stwórcy Muzyka chrześcijańska 2018 „Nigdy nie poznasz Boga za pomocą pojęć i wyobrażeń”Muzyka chrześcijańska 2018 „Nigdy nie poznasz Boga za pomocą pojęć i wyobrażeń” Muzyka chrześcijańska 2018 | „Oznaki Bożego zwycięstwa” Chrystus ustanowił Królestwo na ziemiMuzyka chrześcijańska 2018 | „Oznaki Bożego zwycięstwa” Chrystus ustanowił Królestwo na ziemi Pieśń chrześcijańska 2018 „Dzieło i ekspresja Chrystusa określają Jego istotę”Pieśń chrześcijańska 2018 „Dzieło i ekspresja Chrystusa określają Jego istotę” Muzyka chrześcijańska 2018 „Oddaj umysł i ciało, by wypełnić Boże zlecenie”Muzyka chrześcijańska 2018 „Oddaj umysł i ciało, by wypełnić Boże zlecenie” Muzyka chrześcijańska 2018 | „Znaczenie wiary w Boga” Czym jest prawdziwa wiara w Boga?Muzyka chrześcijańska 2018 | „Znaczenie wiary w Boga” Czym jest prawdziwa wiara w Boga? Muzyka chrześcijańska 2018 | „Pokora Boga jest tak miła” Alleluja, chwała Bogu!Muzyka chrześcijańska 2018 | „Pokora Boga jest tak miła” Alleluja, chwała Bogu! Pieśń chrześcijańska 2018 „W dniach ostatecznych Bóg osiągnie wszystko głównie poprzez słowo”Pieśń chrześcijańska 2018 „W dniach ostatecznych Bóg osiągnie wszystko głównie poprzez słowo” Pieśń uwielbienia Boga | „Usposobienie Boga jest wielkie i wzniosłe” Alleluja, Chwalcie Pana BogaPieśń uwielbienia Boga | „Usposobienie Boga jest wielkie i wzniosłe” Alleluja, Chwalcie Pana Boga Muzyka chrześcijańska 2018 „Boża miłość i istota zawsze były bezinteresowne”Muzyka chrześcijańska 2018 „Boża miłość i istota zawsze były bezinteresowne” Muzyka chrześcijańska 2018 „Niech człowiek wielbi Boga, by mieć dobry los”Muzyka chrześcijańska 2018 „Niech człowiek wielbi Boga, by mieć dobry los” Muzyka chrześcijańska 2018 | „Czysta miłość bez skazy” Co to znaczy naprawdę kochać Boga?Muzyka chrześcijańska 2018 | „Czysta miłość bez skazy” Co to znaczy naprawdę kochać Boga? Muzyka chrześcijańska 2018 „Czy Dzieło Boga znasz?”Muzyka chrześcijańska 2018 „Czy Dzieło Boga znasz?” Muzyka chrześcijańska 2018 „Boże słowa są zawsze niezmienną prawdą”Muzyka chrześcijańska 2018 „Boże słowa są zawsze niezmienną prawdą” Pieśń chrześcijańska 2018 „Jedynie działając w ciele Bóg może zjednać sobie ludzkość”Pieśń chrześcijańska 2018 „Jedynie działając w ciele Bóg może zjednać sobie ludzkość” Muzyka chrześcijańska „Naśladuj nową pracę Ducha Świętego, a odbierzesz Bożą chwałę”Muzyka chrześcijańska „Naśladuj nową pracę Ducha Świętego, a odbierzesz Bożą chwałę” Muzyka chrześcijańska „Jak poznać ukazanie się i dzieło Chrystusa w dniach ostatecznych”Muzyka chrześcijańska „Jak poznać ukazanie się i dzieło Chrystusa w dniach ostatecznych” Pieśń chrześcijańska 2018 „Bóg pragnie tylko jednego – aby człowiek słuchał i był Mu posłuszny”Pieśń chrześcijańska 2018 „Bóg pragnie tylko jednego – aby człowiek słuchał i był Mu posłuszny” Muzyka chrześcijańska | „Boże Królestwo pojawiło się na ziemi” Ludzie wszystkich narodów czczą BogaMuzyka chrześcijańska | „Boże Królestwo pojawiło się na ziemi” Ludzie wszystkich narodów czczą Boga Muzyka chrześcijańska | „Dzieło Boga czyni postępy wciąż” Bóg jest zawsze nowy a nigdy staryMuzyka chrześcijańska | „Dzieło Boga czyni postępy wciąż” Bóg jest zawsze nowy a nigdy stary Pieśń chrześcijańska 2018 | „Bóg wraca jako zwycięzca” Wychwalanie zwycięstwa BożegoPieśń chrześcijańska 2018 | „Bóg wraca jako zwycięzca” Wychwalanie zwycięstwa Bożego Muzyka chrześcijańska 2018 | „Wszystko w rękach Boga” Wychwalanie Boga WszechmogącegoMuzyka chrześcijańska 2018 | „Wszystko w rękach Boga” Wychwalanie Boga Wszechmogącego Piosenka chrześcijańska | „Czy znasz źródło życia wiecznego?”Piosenka chrześcijańska | „Czy znasz źródło życia wiecznego?” Piosenka chrześcijańska 2018 „Szatan nie może niczego zmienić pod Bożą władzą”Piosenka chrześcijańska 2018 „Szatan nie może niczego zmienić pod Bożą władzą” Muzyka chrześcijańska „Ostateczny rezultat, jaki Boże dzieło ma na celu osiągnąć”Muzyka chrześcijańska „Ostateczny rezultat, jaki Boże dzieło ma na celu osiągnąć” Piosenka chrześcijańska 2018 „Bóg ma nadzieję, że człowiek nadal będzie żył”Piosenka chrześcijańska 2018 „Bóg ma nadzieję, że człowiek nadal będzie żył” Piosenka chrześcijańska 2018 | „Znaczenie Bożego zarządzania ludźmi” Boża miłość i zbawieniePiosenka chrześcijańska 2018 | „Znaczenie Bożego zarządzania ludźmi” Boża miłość i zbawienie Muzyka do modlitwy „Znaczenie modlitwy”Muzyka do modlitwy „Znaczenie modlitwy” Pieśń chrześcijańska 2018 „Bóg całkowicie pokłada swą nadzieję w człowieku”Pieśń chrześcijańska 2018 „Bóg całkowicie pokłada swą nadzieję w człowieku” Pieśń chrześcijańska 2018 „Celem Bożego zarządzania jest ocalenie ludzkości”Pieśń chrześcijańska 2018 „Celem Bożego zarządzania jest ocalenie ludzkości” Muzyka chrześcijańska „Bóg wcielony dni ostatecznych działa przede wszystkim poprzez słowa”Muzyka chrześcijańska „Bóg wcielony dni ostatecznych działa przede wszystkim poprzez słowa” Hymn słów Boga | „Smutek skażonej ludzkości” Boże objawienie zepsutej ludzkości dni ostatecznychHymn słów Boga | „Smutek skażonej ludzkości” Boże objawienie zepsutej ludzkości dni ostatecznych Pieśń chrześcijańska 2018 | „Nikt nie powstrzyma Bożego dzieła” Bóg jest wszechmocnyPieśń chrześcijańska 2018 | „Nikt nie powstrzyma Bożego dzieła” Bóg jest wszechmocny Pieśń chrześcijańska 2018 „Istotą Chrystusa jest Bóg”Pieśń chrześcijańska 2018 „Istotą Chrystusa jest Bóg” Muzyka chrześcijańska | „Jak szukać śladów Boga” Bądźcie mądrymi pannami i powitajcie powrót PanaMuzyka chrześcijańska | „Jak szukać śladów Boga” Bądźcie mądrymi pannami i powitajcie powrót Pana Muzyka chrześcijańska | „Bóg boleje nad przyszłością człowieka” Tylko Bóg najmocniej kocha człowiekaMuzyka chrześcijańska | „Bóg boleje nad przyszłością człowieka” Tylko Bóg najmocniej kocha człowieka Pieśń chrześcijańska „Bóg ma nadzieję, że człowiek Go pozna i zrozumie”Pieśń chrześcijańska „Bóg ma nadzieję, że człowiek Go pozna i zrozumie” Muzyka chrześcijańska | „Błogosławieni, którzy przyjmują nowe dzieło”Muzyka chrześcijańska | „Błogosławieni, którzy przyjmują nowe dzieło” Muzyka chrześcijańska „Największe błogosławieństwo, jakim Bóg obdarza człowieka”Muzyka chrześcijańska „Największe błogosławieństwo, jakim Bóg obdarza człowieka” Muzyka chrześcijańska | „Efekty, jakie może osiągnąć sąd Boży”Muzyka chrześcijańska | „Efekty, jakie może osiągnąć sąd Boży” Pieśń chrześcijańska 2018 | „Czy jesteś świadomy swojej misji”Pieśń chrześcijańska 2018 | „Czy jesteś świadomy swojej misji” Pieśń chrześcijańska 2018 „Zepsuty człowiek potrzebuje zbawienia Boga wcielonego”Pieśń chrześcijańska 2018 „Zepsuty człowiek potrzebuje zbawienia Boga wcielonego” Pieśń chrześcijańska 2018 | „Wszechmocna lecz praktyczna jest istota Boga” Jak wielki jest BógPieśń chrześcijańska 2018 | „Wszechmocna lecz praktyczna jest istota Boga” Jak wielki jest Bóg Piosenka chrześcijańska 2018 | „Bóg pragnie, by więcej ludzi dostąpiło Jego zbawienia”Piosenka chrześcijańska 2018 | „Bóg pragnie, by więcej ludzi dostąpiło Jego zbawienia” Piosenka chrześcijańska 2018 „Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery”Piosenka chrześcijańska 2018 „Wcielony Bóg prowadzi ludzkość do nowej ery” Piosenka chrześcijańska 2018 „Boże czyny wypełniają bezmiar wszechświata” Chwalcie wielką moc BogaPiosenka chrześcijańska 2018 „Boże czyny wypełniają bezmiar wszechświata” Chwalcie wielką moc Boga Piosenka chrześcijańska 2018 „Bóg jest pełen miłosierdzia i wielkiego gniewu”Piosenka chrześcijańska 2018 „Bóg jest pełen miłosierdzia i wielkiego gniewu” Piosenka chrześcijańska 2018 „Jak ważna dla człowieka jest miłość Boga”Piosenka chrześcijańska 2018 „Jak ważna dla człowieka jest miłość Boga” Pieśń uwielbienia „Tylko gdy Bóg staje się ciałem, człowiek może być Jego powiernikiem”Pieśń uwielbienia „Tylko gdy Bóg staje się ciałem, człowiek może być Jego powiernikiem” Piosenka chrześcijańska 2018 „Całe stworzenie musi poddać się pod Boże panowanie”Piosenka chrześcijańska 2018 „Całe stworzenie musi poddać się pod Boże panowanie” Hymn słów Boga 2018 „Tylko ci, którzy zostali oczyszczeni wejdą do spoczynku”Hymn słów Boga 2018 „Tylko ci, którzy zostali oczyszczeni wejdą do spoczynku” Muzyka chrześcijańska 2018 „Boża wola jest jawną dla wszystkich” Czy rozumiesz wolę Boga?Muzyka chrześcijańska 2018 „Boża wola jest jawną dla wszystkich” Czy rozumiesz wolę Boga? Hymn słów Boga „Bóg jest wcielony, by pokonać szatana i zbawić ludzkość”Hymn słów Boga „Bóg jest wcielony, by pokonać szatana i zbawić ludzkość” Muzyka chrześcijańska 2018 „Bóg przywróci znaczenie stworzenia człowieka”Muzyka chrześcijańska 2018 „Bóg przywróci znaczenie stworzenia człowieka” Muzyka chrześcijańska 2018 „Rezultat uzyskany dzięki poznaniu Boga” Jesteś moim BogiemMuzyka chrześcijańska 2018 „Rezultat uzyskany dzięki poznaniu Boga” Jesteś moim Bogiem Muzyka chrześcijańska 2018 „Jak Bóg panuje nad wszystkim”Muzyka chrześcijańska 2018 „Jak Bóg panuje nad wszystkim” Hymn słów Boga | „Dwa tysiące lat tęsknoty” Pan Jezus powróciłHymn słów Boga | „Dwa tysiące lat tęsknoty” Pan Jezus powrócił Muzyka chrześcijańska „W Wieku Królestwa Bóg doskonali człowieka przez słowa” Moc Bożego SłowaMuzyka chrześcijańska „W Wieku Królestwa Bóg doskonali człowieka przez słowa” Moc Bożego Słowa Muzyka chrześcijańska 2018 „Bóg ceni tego, który słucha Jego słowa i jest Mu posłuszny”Muzyka chrześcijańska 2018 „Bóg ceni tego, który słucha Jego słowa i jest Mu posłuszny” Hymn słów Boga | „Skoro Bóg wybawia człowieka, wybawi go w pełni” Miłość Boża jest wszechobecnaHymn słów Boga | „Skoro Bóg wybawia człowieka, wybawi go w pełni” Miłość Boża jest wszechobecna Hymn słów Boga „Boża litość nad ludzkością”Hymn słów Boga „Boża litość nad ludzkością” Poezja chrześcijańska „Bóg w ciele działa po cichu, by zbawić ludzkość”Poezja chrześcijańska „Bóg w ciele działa po cichu, by zbawić ludzkość”

Muzyka chrześcijańska 2020 „Nikt nie jest świadomy Bożego przybycia”

Teledyski do hymnów   699  

Wstęp

Muzyka chrześcijańska 2020 „Nikt nie jest świadomy Bożego przybycia”

I

Nikt nie jest świadomy Bożego przybycia,

nikt nie cieszy się na przyjście Boga.

Nawet więcej, nikt nie wie tego, co zamierza Bóg.

Ludzkie życie pozostaje bez zmian;

to samo serce, zwyczajne dni.

Bóg żyje pośród nas jak zwykły człowiek,

jak najmniej istotny ze swoich wyznawców,

jako zwykły wierzący.

On ma swoje dążenia i swe własne cele.

On ma także boskość, której nie ma żaden człowiek, oh…

Nawet nikt nie dostrzegł istnienia Jego boskości

ani różnicy pomiędzy istotą Jego a człowieka.

Żyjemy razem z Nim, swobodnie i bez strachu,

bo widzimy Go tylko jako nieistotnego wierzącego.

II

On obserwuje nasz każdy ruch,

a wszystkie nasze myśli, pomysły i uczynki

leżą przed Nim obnażone, leżą przed Nim obnażone.

Nikt nawet nie dostrzegł istnienia Jego boskości, oh…

Nikt się nie interesuje tym, że istnieje Bóg,

nikt nie może sobie wyobrazić Jego funkcji,

a nawet więcej, nikt nie podejrzewa, kim On jest.

Oh…

My zaledwie trwamy w naszych dążeniach,

tak jakby Bóg nie miał z nami nic wspólnego.

Na podstawie księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Polecane:

Muzyka chrześcijańska „Hymn Królestwa: Królestwo zstępuje na ziemię” | Chór ewangelii https://pl.kingdomsalvation.org/videos/kingdom-descends-upon-the-world.html

Muzyka chrześcijańska 2019 | „Sens ukazania się Boga” Wychwalanie nadejścia Zbawcy https://pl.kingdomsalvation.org/videos/significance-of-appearance-of-God-hymn.html

Pieśń chrześcijańska 2018 | „Bóg sprowadził swoją chwałę na Wschód” Bóg nadszedł z „obłokami“ https://pl.kingdomsalvation.org/videos/brought-glory-to-the-east-mv.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga