Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo Ducha Świętego „Jak poznać Boże usposobienie i efekt Jego dzieła” (Część trzecia)

Wypowiedzi Chrystusa   1156  

Wstęp

Słowo Ducha Świętego „Jak poznać Boże usposobienie i efekt Jego dzieła” (Część trzecia)

Słowa Boga w tym materiale wideo pochodzą z książki „Słowo Ukazuje się w Ciele”. Zawartość wideo:

Jak Bóg ustala wynik człowieka i standard, według którego to czyni

Praktyczne pytanie wywołuje w ludziach wszelkiego rodzaju zakłopotanie

Zalecenie:

Słowo Boże „Jak poznać Boże usposobienie i efekt Jego dzieła” (Część piąta)

https://www.youtube.com/watch?v=qRg7KQ6pf1k

Głos Ducha Świętego „Boże Dzieło, Boże Usposobienie i Sam Bóg (I)” (Część pierwsza) https://www.youtube.com/watch?v=P-St3Qrv8wA

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.

Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga

Pobierz aplikację za darmo

Różnorodna kolekcja filmów  Zobacz czyny Boga