Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo Boże „Jak poznać Boże usposobienie i efekt Jego dzieła” (Część piąta)

Wypowiedzi Chrystusa   1301  

Wstęp

Słowo Boże „Jak poznać Boże usposobienie i efekt Jego dzieła” (Część piąta)

Słowa Boga w tym materiale wideo pochodzą z książki „Słowo Ukazuje się w Ciele”. Zawartość wideo:

Los człowieka zależy od jego postawy wobec Boga

Punktem wyjścia do bojaźni wobec Boga jest traktowanie Go jak Boga

Ci, którzy nie są uznani przez Boga

Słowa upomnienia

Zalecenie:

Słowo Ducha Świętego „Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła”

https://www.youtube.com/watch?v=q75m9u7TF78

Słowo Ducha Świętego „Sam Bóg, Jedyny (III) Autorytet Boga (II)” (Wybór, Wersja sceniczna)

https://www.youtube.com/watch?v=xMnb39DG3VA

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.

Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.