Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Słowo Boże „Hymn Królestwa – Królestwo zstąpiło na świat” (Wersja sceniczna)

Czytania słów Boga   695  

Wstęp

Słowo Boże „Hymn Królestwa – Królestwo zstąpiło na świat” (Wersja sceniczna)

Bóg Wszechmogący mówi: „Ludzie weselą się przed Bogiem, ludzie chwalą Boga; wszystkie usta wypowiadają imię jedynego, prawdziwego Boga, wszyscy ludzie podnoszą wzrok, aby patrzeć na Boże uczynki. Królestwo zstępuje na świat, Boża istota jest bogata i obfita. Kto nie świętowałby z tego powodu? Kto nie tańczyłby z radości z tego powodu? O, Syjonie! Podnieś swój triumfalny sztandar, aby uczcić Boga! Śpiewaj triumfalną pieśń zwycięstwa i szerz święte imię Boże!”

Zalecenie:

„Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że ewangelia Królestwa obejmie cały wszechświat” https://pl.kingdomsalvation.org/videos/the-seven-thunders-peal-word.html

Ewangelia na dziś | „Wiek Królestwa to Wiek Słowa” Słowo Boże

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/age-of-kingdom-age-of-word-word.html

Słowo Boże „Zbawiciel powrócił już na ‚Białym obłoku’”

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/Savior-has-returned-word.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga