Seria kazań: W poszukiwaniu prawdziwej wiary | „Czy sąd Boży służy obmywaniu i zbawieniu, czy potępieniu i unicestwieniu?”

28 marca 2022

Podczas gdy katastrofy opanowują cały świat, wierzący w Pana czekają z zapartym tchem, aż Pan Jezus przyjdzie na obłoku i zabierze ich do nieba, by Go spotkali i umknęli katastrofom. Jednak wciąż nie ujrzeli Pana Jezusa zstępującego na obłoku, a jednocześnie Błyskawica ze Wschodu niesie świadectwo o tym, że On powrócił jak wcielony Bóg Wszechmogący, który wyraża prawdy, by dokonać dzieła sądu w dniach ostatecznych, obmyć i w pełni zbawić ludzkość. Niektórych to szokuje. Myślą: „Pan ma przecież najpierw zabrać wierzących do nieba. To ważne, byśmy zostali uratowani od katastrof. Po co Bóg miałby wyrażać prawdy, by sądzić w dniach ostatecznych? Odpuszczono nam grzechy, Bóg uznaje nas za sprawiedliwych, więc jaki jest cel Bożego sądu?”. Wielu ludzi wierzy, że w dniach ostatecznych sąd Boży dotknie niewierzących, że sąd jest potępieniem i zniszczeniem, że ci, którym wybaczono grzechy, nie będą sądzeni. Czy zatem Bóg sądzi ludzi, by ich obmyć i zbawić, czy po to, by ich potępić i unicestwić? Ten odcinek z serii „W poszukiwaniu prawdziwej wiary” prowadzi do poszukiwania prawdy oraz poznania pojawienia się i dzieła Boga.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze