Piosenka chrześcijańska | „Jak szukać śladów Boga”

Piosenka chrześcijańska | „Jak szukać śladów Boga”

2 |31 sierpnia 2020

Skoro szukamy śladów Boga,

musimy szukać Bożej woli,

słów Bożych, Jego wypowiedzi –

słów Bożych, Jego wypowiedzi –

bo gdzie są nowe słowa Boga, tam jest Boży głos.

Tam, gdzie są ślady Boga, tam Boże dzieła są.

Tam, gdzie Bóg się wyraża, tam Bóg pojawia się,

a tam, gdzie się pojawia, tam prawda, droga, życie jest.

Szukając śladów Boga,

zignorowaliście słowa, że: „Bóg jest prawdą, drogą i życiem”.

Więc wielu ludzi, otrzymując prawdę,

nie wierzy, że znalazło Go,

a tym bardziej nie uznają Jego ukazania się.

Cóż za poważny błąd!

Bóg nie może się ukazać zgodnie z ludzkim pojęciem,

na żądanie nie ukaże się.

Wykonując swą pracę, Bóg sam dokonuje wyborów,

ma własne plany, ma własne plany,

ponadto ma On własne cele i własne metody,

ponadto ma On własne cele i własne metody.

Bóg nie potrzebuje omawiać z człowiekiem swojego dzieła

czy szukać porady człowieka,

tym bardziej nie potrzebuje informować każdej osoby o swoim dziele.

Takie jest usposobienie Boga,

a ponadto powinno być ono uznane przez każdego.

Jeśli pragniesz ujrzeć objawienie Boga, jeśli pragniesz iść śladami Boga,

musisz wpierw wyjść poza swe wyobrażenia.

Nie wolno wam domagać się od Boga, aby czynił to czy tamto.

Tym bardziej nie powinieneś umieszczać Go we własnych ramach

i ograniczać Go do swoich koncepcji.

Zamiast tego, powinniście pytać, jak poszukiwać śladów Boga,

jak przyjąć Jego pojawienie się

i jak poddać się Jego nowemu dziełu.

Oto, co powinien czynić człowiek.

Ponieważ człowiek nie jest prawdą ani nie posiada prawdy,

powinien poszukiwać, akceptować i być posłusznym.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj