Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Chwalcie tryumfalny powrót Boga „18. przedstawienie Chińskiego Chóru Ewangelickiego”

Chór   1763  

Wstęp

Chwalcie tryumfalny powrót Boga „18. przedstawienie Chińskiego Chóru Ewangelickiego”

Pieśni Chóru:

1. Bóg jest Początkiem i Końcem

2. Wszechmogący Bóg zasiada na Tronie Pełnym Chwały

1. Bóg jest Początkiem i Końcem

Bóg jest Początkiem, Bóg jest Początkiem, i Końcem, i Końcem, i Końcem. Bóg jest Tym, który sieje, Bóg jest Tym, który sieje, Bóg jest Tym, który sieje, i Tym, który zbiera (Tym, który zbiera). Bóg jest Początkiem i Końcem; Bóg jest Tym, który sieje i Tym, który zbiera.

Bóg jest Początkiem i Końcem; Bóg jest Tym, który sieje i Tym, który zbiera. Bóg jest Początkiem i Końcem; Bóg jest Tym, który sieje i Tym, który zbiera. Bóg staje się ciałem celowo, aby wprowadzić nowy wiek, i oczywiście, gdy wprowadza On nowy wiek, Tym samym zakańcza On wiek poprzedni. Bóg jest Początkiem (Bóg jest Początkiem) i Końcem (i Końcem); to On sam dokonuje Swego dzieła, zatem to On sam musi zakończyć wiek poprzedni. Jest to dowodem, że to On pokonuje szatana (pokonuje szatana) i On podbija świat, dowodem, że to On podbija świat. Ha! Ha! Ha! Ha! Za każdym razem, gdy On Sam dokonuje swojego dzieła pośród ludzi, jest to początek nowej walki. Bez rozpoczęcia nowego dzieła, nie byłoby z pewnością zakończenia starego. A brak zakończenia starego jest dowodem, że walka z szatanem, walka z szatanem nie została jeszcze wygrana.

(Ha!)

Tylko jeśli Sam Bóg pojawi się wśród ludzi i dokona nowego dzieła człowiek będzie mógł całkowicie uwolnić się spod panowania szatana, panowania szatana, i uzyskać nowe życie, nowe życie i nowy początek. W przeciwnym razie, człowiek na zawsze pozostanie w poprzednim wieku i na zawsze żyć będzie pod dawnym panowaniem szatana, pod dawnym panowaniem Szatana. Ha! Ha! Ha! Ha! Z każdym wiekiem wprowadzonym przez Boga

jakaś część człowieka odzyskuje swą wolność, i w ten sposób człowiek zmierza wraz z Bożym dziełem ku nowemu wiekowi. Zwycięstwo Boga jest zwycięstwem tych wszystkich,

którzy podążają za Nim. Zwycięstwo Boga jest zwycięstwem, zwycięstwem tych wszystkich, którzy podążają za Nim. Z każdym wiekiem wprowadzonym przez Boga jakaś część człowieka odzyskuje swą wolność, i w ten sposób człowiek zmierza wraz z Bożym dziełem ku nowemu wiekowi. Zwycięstwo Boga jest zwycięstwem tych wszystkich, którzy podążają za Nim. Zwycięstwo Boga jest zwycięstwem tych wszystkich, którzy podążają za Nim.

Bóg jest Początkiem i Końcem Bóg jest Tym, który sieje i Tym, który zbiera

z artykułu „Tajemnica wcielenia (1)” opublikowanego w książce „Słowo ukazuje się w ciele”

2. Wszechmogący Bóg zasiada na Tronie Pełnym Chwały

Zwycięski Król zasiada na tronie pełnym chwały. Dokonał On odkupienia, powiódł On wszystkich swych ludzi ku chwale. Wszystkie rzeczy skrywają się w Jego dłoni. Siłą boskiej mądrości i mocy, Zbudował On i umocnił Syjon, zbudował i umocnił Syjon. Siłą Swojego majestatu osądza On ten nikczemny świat, i osądza wszystkie kraje i wszystkie narody, ziemię i morze, i wszystko co w nich żyje, a także tych, którzy są upojeni winem rozwiązłości. Na nich dokona Bóg Swojego osądu.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Ten film został w całości przetłumaczony przez profesjonalnych tłumaczy. Jednak ze względu na różnice między językami nie sposób uniknąć drobnych nieścisłości. W przypadku ich zauważenia odsyłamy do tekstu źródłowego w języku chińskim oraz prosimy o ich zgłoszenie.

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga