Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Film chrześcijański „Słodycz w niedoli” Klip filmowy (4) – Dlaczego Komunistyczna Partia Chin zmusza chrześcijan do wstępowania do Kościoła Potrójnej Autonomii?

Ujawnianie prawdy   656  

Wstęp

Film chrześcijański „Słodycz w niedoli” Klip filmowy (4) – Dlaczego Komunistyczna Partia Chin zmusza chrześcijan do wstępowania do Kościoła Potrójnej Autonomii?

Kościoły domowe w Chinach bezpośrednio odczuły konsekwencje fanatycznego tłumienia i prześladowań ze strony ateistycznego komunistycznego rządu Chin. Rząd zmusza wyznawców kościołów domowych do wstępowania do Kościoła Potrójnej Autonomii kontrolowanego przez Wydział Pracy ze Zjednoczonym Frontem. Jaką tajemnicę ukrywa Komunistyczna Partia Chin za tymi działaniami? Chrześcijanie odważnie stawiają czoła zagrożeniu aresztowaniem, a nawet śmiercią, by głosić ewangelię i nieść świadectwo Boga. Dlaczego właściwie to robią?

Zalecenie:

Film Chrześcijański 2019 | „Słodycz w niedoli” Pan jest moją skałą i moją siłą (Dubbing PL) https://pl.kingdomsalvation.org/videos/sweetness-in-adversity-movie.html

Film familijny | „Komunistyczna reedukacja w domu” Chrześcijanie zdecydowanie podążają za Panem https://www.youtube.com/watch?v=eN_3tGCYvnM

Film chrześcijański 2018 „Kościół potrójnej autonomi moim azylem”

https://pl.kingdomsalvation.org/videos/three-self-church-is-my-umbrella-movie.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga

Pobierz aplikację za darmo

Wspaniałe filmy, dzięki którym zrozumiesz dzieło Boga