Muzyka chrześcijańska 2020 „Błogosławieni ci, którzy przyjmują nowe dzieło Boga”

Muzyka chrześcijańska 2020 „Błogosławieni ci, którzy przyjmują nowe dzieło Boga”

878 |14 lutego 2020

I

Błogosławieni,

posłuszni obecnym

przesłaniom Ducha Świętego.

Nieważne, jacy byli kiedyś

ani jak w nich działał Duch Święty –

ci, którzy przyjęli najnowsze dzieło,

są najbardziej błogosławieni.

Ach…

ci, co przyjęli najnowsze dzieło,

są najbardziej błogosławieni,

a ci, którzy nie potrafią za nim podążać,

są odsuwani.

II

Bóg pragnie tych,

którzy akceptują nowe światło,

i tych, którzy znają

i przyjmują Jego najnowsze dzieło.

Potrafią szukać dzieła Ducha Świętego

i rozumieją nowe sprawy,

posłuszni dzisiejszej Bożej pracy,

zostawiają to, co stare.

Ach…

tych ludzi,

którzy przyjmują najnowsze dzieło,

przed wiekami już Bóg przeznaczył

do największych błogosławieństw.

III

Bezpośrednio słyszycie głos Boga

i widzicie, ukazuje się,

dlatego w całym niebie i na ziemi,

przez wszystkie wieki,

nie był nikt błogosławiony bardziej

niż wasze grono.

Ach…

Dlatego w całym niebie i na ziemi,

przez wszystkie wieki,

nikt nie był bardziej błogosławiony

niż wasze grono.

Nikt nie był bardziej błogosławiony

niż wasze grono.

Nikt nie był bardziej błogosławiony

niż wasze grono.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Zachęcamy do pobrania aplikacji Kościoła Boga Wszechmogącego.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Pokaż więcej
Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj